Když se přihlásíte do aplikace Webex, vaše prostory se aktualizují nejnovější aktivitou. Během této doby aplikace zajistí, že jsou informace zabezpečené. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků hledání, počkejte, až začnete hledat, dokud se nezobradní všechny prostory.

1

V záhlaví aplikace klikněte na Hledat, setkat se avolat a zadejte konkrétní text, jiného uživatele Webexu, e-mailovou nebo video adresu a dokonce i název prostoru, který hledáte.


 

Můžeš si dokonce zavolat odtud. Po zadání jména, e-mailové adresy nebo video adresy stačí zavolat stisknutím klávesy Enter.

Klepnutím snadno seřadíte výsledky pomocí seznamů zpráv, souborů, osob a prostorů, které odpovídají vašemu textu. Chcete-najít místo, zobrazí se časové razítko poslední zprávy v tomto prostoru.

2

Zúžíte hledání kliknutím na Upřesnita pak výběrem z následujících možností:

  • V:– Zadejte název mezery a vyberte mezeru ze seznamu.

  • Od:– Zadejte jméno osoby a vyberte osobu ze seznamu.

  • S:– Zadejte jméno osoby a vyberte osobu ze seznamu. Výsledky zahrnují mezery, ve které se s touto osobou nachytáte. Výsledky jsou seřazeny podle počtu osob v prostoru, počínaje nejmenšími. U více mezer se stejným počtem osob jsou tyto prostory seřazeny mezerami s nejnovější zprávou.


 

Můžete zadat: , Od: neboS: přímo ve vyhledávací oblasti a pak výběrem ze seznamu zúžíte hledání.

In můžete použít:Z: filtry dohromady. Můžete použít pouze s: filtru.


 
3

Kliknutím na Storno ukončete hledání.

Klepněte na Hledat a zadejte hledaný text.

Výsledky můžete seřadit pomocí seznamů Osob, Mezer, Zpráv nebo Souborů, které odpovídají vašemu textu.


 

Můžete zavolat přímo v seznamu výsledků a zavolat osobě klepnutím na Volat.

Klepněte na Hledat a zadejte hledaný text.

Výsledky můžete seřadit pomocí seznamů Osob, Mezer, Zpráv nebo Souborů, které odpovídají vašemu textu.


 

Hovor můžete provést přímo v seznamu výsledků, zavolat osobě klepnutím na Volat nebo zahájit okamžitou schůzku v prostoru klepnutím na Seznamka.

1

V záhlaví aplikace klikněte na Hledat.

2

Zadejte text, který hledáte.

Chcete-li snadnotříditvýsledky, vyberte položku Lidé , Mezery , Zprávy nebo Soubory .

3

Kliknutím na Storno ukončete hledání.