Kada se prijavite u Webex aplikaciju, vaši prostori se ažuriraju najnovijom aktivnošću. Za to vreme, aplikacija se uvere da su informacije bezbedne. Da biste dobili najbolje rezultate pretrage, sačekajte da započnete pretragu dok ne vidite prikaz svih razmaka.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na dugme Pretraži, upoznajte ipozovite i unesite određeni tekst, drugog webex korisnika, e-adresu ili video adresu, pa čak i ime prostora koji tražite.


 

Odatle možeš čak i da obaviš poziv. Kada unesete ime, e-adresu ili video adresu, samo pritisnite taster Enter da biste pozvali.

Kliknite da biste lako sortirali rezultate koristeći liste poruka, datoteka, osoba i razmaka koje se podudaraju sa tekstom. Da biste pronašli razmak, možete da vidite vremensku štipaću za poslednju poruku u tom prostoru.

2

Suzite pretragu dalje tako što ćete kliknuti na dugme"Pročisti", a zatim izabrati nešto od sledećeg:

  • U:– Unesite ime razmaka i odaberite razmak sa liste.

  • Одржавае: — Unesite ime osobe i izaberite osobu sa liste.

  • Sa:– Unesite ime osobe i izaberite osobu sa liste. Rezultati uključuju razmake u kojima se naрete sa ovom osobom. Rezultati se naruče po broju ljudi u prostoru, počevši od najmanjeg. Za više razmaka sa istim brojem osoba, ovi prostori se zatim poručjuju razmakom sa najnovijom porukom.


 

Možete ukucati:, Od:, ili Sa: direktno u oblasti pretrage, a zatim izaberite sa liste da biste suzili pretragu.

Možete koristiti in: i Od: zajedno filtriraju. Možete da koristite samo "Sa": filter na svoju ruku.


 
3

Kliknite na dugme "Otkaži" da biste izašli iz pretrage.

Dodirnite Pretraži i unesite tekst koji tražite.

Rezultate možete da sortirate pomoću lista "Osobe", "Razmaci", "Poruke" ili "Datoteke" koje se podudaraju sa tekstom.


 

Možete da uputite poziv direktno na listi rezultata da biste pozvali osobu da pozove .

Dodirnite Pretraži i unesite tekst koji tražite.

Rezultate možete da sortirate pomoću lista "Osobe", "Razmaci", "Poruke" ili "Datoteke" koje se podudaraju sa tekstom.


 

Možete da uputite poziv direktno na listi rezultata, da pozovete osobu da dodirne poziv ili da započnete trenutni sastanak u razmaku.

1

Kliknite na dugme Pretraži u zaglavlju aplikacije.

2

Unesite tekst koji tražite.

Izaberite neku odosoba , razmaka , poruka ili datoteka da biste lakosortirali rezultate.

3

Kliknite na dugme "Otkaži" da biste izašli iz pretrage.