Správa obsahu Asistenta Cisco Webex po schůzce nebo události webexu

Správa obsahu Asistenta Cisco Webex po schůzce nebo události webexu

Pokud během schůzky nebo webináře zapnete Asistenta Webexu pro schůzky, budou na vašem webu Webex k dispozici zvýraznění, přepis a nahrávání. Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře, můžete sdílet, upravovat a odstraňovat obsah po schůzce a webinář vytvořený Asistentem Webexu pro schůzky. Při odkazování zpět na určitý okamžik schůzky nebo webináře můžete také pomocí vyhledávacího panelu v horní části stránky Webex prohledat schůzky, webináře, nahrávky a přepisy a najít důležitý okamžik ve schůzce nebo webináři.

1. čvn 2021
Zobrazit obsah schůzky a událostí vytvořený Asistentem Webex pro schůzky

Po konci schůzky nebo webináře obdrží hostitel e-mail, jakmile bude schůzka nebo webový server zvýrazněn, přepis a záznam k dispozici. Pokud s vámi hostitel obsah sdílel, obdržíte také e-mail. E-mail obsahuje odkaz na schůzku nebo obsah webináře na vašem webu Webex.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex. Počínaje aktualizací 41.5 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 3000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze schůzek Cisco Webex.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

1

Pokud jste hostitel a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s informací, že obsah schůzky webexu je k dispozici. V e-mailu vyberte Zobrazit obsah schůzky.

Obsah schůzky je k dispozici e-mailem

Pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo události, e-mail říká:"Názevhostitele > s vámi sdílí obsah schůzky Webex."

Otevře se stránka obsahu schůzky na webu Webex.

Stránka obsahu schůzky
2

Pokud byly během schůzky nebo webináře zachyceny zvýraznění schůzky nebo webináře, můžete k nim přistupovat na kartě Zvýraznění. Pokud byla schůzka nebo webinář zaznamenána, můžete přistupovat ke schůzce a přepisu webináře a nahrávání z karet Přepis a Záznam.

Pokud se chcete zjistit více o někom, kdo se schůzky nebo události zúčastnil, vyberte jeho profilový obrázek v seznamu účastníků a podívejte se na jeho profil Přehledy lidí.


Po jeho zpřístupnění můžete také přejít na obsah schůzky nebo webináře přímo z webu Webex. Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

Karta Minulost

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář.

Pokud schůzku nebo webinář v seznamu nevidíte, hostitel s vámi schůzku ani obsah webináře nesdílel.

Pokud jste hostitel a obsah je připraven k zobrazení, obdržíte e-mail s informací, že obsah schůzky webexu je k dispozici. Obsah schůzky nebo webináře si můžete prohlédnout na webu Webex a v mobilní aplikaci.

1

Přejeďte prstem doleva na domovské stránce mobilní aplikace a klepněte na kartu Dokončeno.

2

Klepnutím na schůzku nebo webinář zobrazíte informace o schůzce nebo webináři, zvýraznění , přepis anahrávání.

27. čvc 2021
Sdílení obsahu schůzky s ostatními ve schůzkách Webexu a událostech Webexu (nové)

Pokud jste hostili schůzku nebo webinář, který používal Asistent webexu pro schůzky, jsou hlavní body k dispozici na webu Webex po konci schůzky nebo webináře. Pokud jste schůzku nebo webinář zaznamenali, přepis a záznam jsou k dispozici také na vašem webu Webex. Tuto schůzku nebo obsah webináře můžete sdílet s ostatními.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 je Asistent Webex podporován při schůzkách, které jsou spuštěny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

1

Na webu Webex přejděte na Předvolby na levém navigačním panelu.

2

Vyberte kartu Plánování.

3

Zaškrtněte políčko Automaticky sdílet zvýraznění, záznam a přepis schůzky s účastníky a pozvaními schůzkami a umožnit jim provést úpravy.

Nyní, když vaše schůzka nebo webinář skončí, pokud byl asistent Webex povolen, schůzka nebo webinář zvýrazní, zaznamená a přepis se odeslaje všem účastníkům.
Můžete sdílet až 20 jednotlivých vrcholů najednou.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

Dokončené schůzky
2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, ze které chcete sdílet zvýraznění.


 

Chcete-li změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu před sdílením na něco popisnějšího, klepněte na tlačítko Upravit schůzku , proveďte změny a klepněte na tlačítko Uložit změny. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Vytvořit téma záznamu tak, aby odpovídalo novému tématu schůzky, a klepněte na tlačítko Ano.

3

Zaškrtněte políčka vedle zvýraznění, která chcete sdílet.

4

Vyberte SdíletSdílení zvýraznění zvýraznění a klikněte na Vybrat lidi z účastníků a pozvaní.

5

Zaškrtněte políčko vedle každé osoby, se kterou chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, a klikněte na Vybrat.

6

Klepněte na tlačítko Sdílet.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, který chcete sdílet.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku , proveďte změny a pak vyberte Uložit změny . Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Vytvořit téma záznamu tak, aby odpovídalo novému tématu schůzky, a klepněte na tlačítko Ano.

3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Sdílet schůzku a vyberteE-mail .

4

Zadejte jména nebo e-mailové adresy osob, se kterými chcete obsah sdílet.

5

Klepněte na příkaz Oprávnění a pak vyberte Prohlížeč neboEditor, abyste určují, zda může každý z nich zobrazit nebo upravit obsah.

6

Klepněte na tlačítko Zpět.

7

(Nepovinné) Zadejte úvodní zprávu, kterou chcete zahrnout do e-mailu.

8

Klepněte na tlačítko Sdílet.

1

Na stránce Informace o schůzce klepněte na .

Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a webináře vytvořeného Pomocníkem Webex.


 

Chcete-li před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klepněte Úprava schůzkyna tlačítko , proveďte změny a klepněte na Uchováte své změny. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Vytvořit téma záznamu tak, aby odpovídalo novému tématu schůzky.

2

Zadejte nebo vyberte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterým chcete schůzku nebo webový obsah sdílet, a klepněte na Sdílet.


 

Pokud chcete sdílení obsahu s někým přestat, Sdílení schůzky klepněte a potom klepněte na Oprávnění . Klepněte na rozevírací šipku vedle jména osoby a potom klepněte na Odebrat.

Pokud chcete sdílení obsahu schůzky nebo webináře se všemi přestat sdílet, klepněte na Zastavit sdílení. Všichni, s nimiž jste sdíleli obsah, již nebudou mít přístup ke schůzce nebo obsahu webináře.

27. čvc 2021
Kontrola a správa zvýraznění vytvořených Asistentem Webexu pro schůzky

Pokud jste pomocí Pomocníka Webex zachytili hlavní body během schůzky webexu nebo webináře, jsou zvýraznění k dispozici po konci schůzky nebo webináře. Hostitel může sdílet hlavní body s ostatními a udělit jim oprávnění pouze pro zobrazení nebo úpravy.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 je Asistent Webex podporován při schůzkách, které jsou spuštěny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám světel, může přehrávat zvuk světel, upravovat text zvýraznění, měnit popisky zvýraznění, odstraňovat zvýraznění a odesílat světla ostatním.

Kontrola a úprava zvýraznění schůzky

1

Vyberte kartu Zvýraznění na stránce Obsah schůzky na webu Webex.

Informace o přejděte na stránku obsahu schůzky, viz Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Asistentem Webex pro schůzky.

Karta Zvýraznění
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky, můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte Upravit zvýrazněníUpravit hlavní bod. Proveďte změny a vyberte Uložit zvýraznění úpravUložit úpravy hlavního bodu.

Změna popisku zvýraznění

Vyberte existující popisek a vyberte nový popisek.

Vybrat popisek

Odeslat hlavní body ostatním

Vyberte zvýraznění, která chcete sdílet, a vyberte Sdílení zvýraznění. Zadejte jména nebo e-mailové adresy a vyberte Odeslat e-mail.

Odstranění zvýraznění

Najeďte myší na zvýraznění a vyberte .

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy světel.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám světel, může přehrávat zvuk zvýraznění, upravovat text zvýraznění, měnit popisky zvýraznění, odstraňovat zvýraznění a odesílat světla ostatním, aby na ně mohli navazovat.

Zkontrolujte hlavní body schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Zvýraznění na stránce Informace o schůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo hostitel s vámi sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Upravit. Proveďte změny a klepněte na OK.

Upravit hlavní bod

Změna popisku zvýraznění

Klepněte na existující štítek a klepněte na nový popisek.

Klepnout na popisek

Odeslání zvýraznění ostatním v e-mailu

Vyberte zvýraznění, která chcete sdílet, a klepněte na Sdílení zvýraznění

Tento obrázek aem://wemapp-author-prod1a.cisco.com/content/dam/en/us/td/i/400001-500000/450001-460000/458001-459000/458310.JPG není k dispozici v náhledu/cisco.com

. Zadejte jména nebo e-mailové adresy a klepněte na Odeslat e-mail.

Odstranění zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Odstranit.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy světel.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy světel.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám světel, může přehrávat zvuk světel, upravovat text zvýraznění a měnit popisky zvýraznění.

Zkontrolujte hlavní body schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Zvýraznění na stránce Informace o schůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvuku zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Přehrát zvuk.

Úprava textu zvýraznění

Vyberte zvýraznění a klepněte na Upravit. Proveďte změny a klepněte na OK.

Upravit hlavní bod

Změna popisku zvýraznění

Klepněte na existující štítek a klepněte na nový popisek.

Klepnout na popisek

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy světel.

27. čvc 2021
Kontrola a správa přepisů schůzek vytvořených Asistentem Webex pro schůzky

Pokud hostitel schůzku nebo webinář nahrál, je z nahrávky po jeho konci vygenerován přepis. Hostitel může přepis sdílet s ostatními a udělit jim oprávnění pouze pro zobrazení nebo úpravy.

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 je Asistent Webex podporován při schůzkách, které jsou spuštěny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, si jej může stáhnout, přehrát zvukový klip, upravit text přepisu a vytvořit zvýraznění z textu přepisu.

Kontrola a úprava přepisu

1

Vyberte kartu Přepis na stránce Obsahu schůzky na webu Webex.

Informace o přejděte na stránku obsahu schůzky, viz Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Asistentem Webex pro schůzky.

Karta Přepis
2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo vám hostitel udělil oprávnění k úpravám obsahu schůzky nebo webináře, můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Najeďte myší na text, který chcete slyšet, a vyberte Přehrát zvukPřehrát zvuk.

Úprava textu přepisu

Najeďte myší na text, který chcete upravit, a vyberte Upravit přepisUpravit přepis. Proveďte změny a vyberte Uložit přepis úpravUložit přepis úprav.

Vytvoření zvýraznění z textu přepisu

Najeďte myší na text a vyberte Přidat ke zvýraznění. Text se přidá na kartu Zvýraznění jako zvýraznění poznámky.

Stáhněte si přepis

Na kartě Přepis vyberte název souboru formátu, který chcete stáhnout.

Přepis si můžete stáhnout ve formátu WebVTT (.vtt) nebo v textovém (.txt) formátu.

Pokud vám hostitel udělil oprávnění pouze pro zobrazení, můžete přehrávat zvukové klipy přepisu.

Každý, kdo má oprávnění k úpravám přepisu, může přehrát zvukový klip a upravit text přepisu.

Přehráte zvukový klip z přepisu schůzky na mobilním zařízení.

1

Klepněte na kartu Přepis na stránce Informace o schůzce v aplikaci.

Další informace o přechodu na stránku Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a událostí vytvořeného Pomocníkem Webex pro schůzky.

2

Pokud jste hostitelem schůzky nebo webináře nebo pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo webináře, můžete udělat následující:

Možnost Popis

Přehrání zvukového klipu

Klepněte na text, který chcete slyšet, a klepněte Přehrát zvukna .

Úprava textu přepisu

Klepněte Upravit přepis vedle textu, který chcete upravit. Proveďte změny a vyberte Uložit přepis úpravmožnost .

Pokud vám hostitel udělil pouze oprávnění k zobrazení, můžete stále přehrávat zvukové klipy přepisu.

27. čvc 2021
Hledání klíčových slov ve všech schůzkách ve schůzkách Webexu a událostech Webexu (nové)

Využijte přepisy webexu pro schůzky tak, že zjistíte přesné místo ve schůzce nebo webináři nebo na více schůzkách nebo webinářích, kde bylo něco diskutováno.

Pomocí vyhledávacího panelu v horní části stránky můžete vyhledávat schůzky, události, nahrávky a přepisy a najít důležitý okamžik ve schůzce nebo webináři. Poté můžete přehrávat pouze zvuk tohoto okamžiku na schůzce nebo webináři nebo zobrazit podrobnosti schůzky nebo webináře.
Vyhledání slova nebo fráze

Pokud přepis nebyl vytvořen pro schůzku nebo webinář nebo pokud ke schůzce nebo webináři došlo před povolením Asistenta Webexu na vašem webu Webex, klíčové slovo se našlo pouze v případě, že bylo použito v názvu schůzky nebo webináře.

Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 byly zahájeny nebo připojeny schůzky z aplikace Webex, které nejsouplnohodnotnou podporou schůzek, asistenta Webex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

1

Do vyhledávacího panelu zadejte slovo nebo frázi, které hledáte.

Zadání slova do vyhledávacího panelu
2

Zvolte libovolnou položku ve výsledcích hledání.

27. čvc 2021
Odstranění obsahu schůzky a událostí vytvořeného Asistentem Webexu pro schůzky

Záznam a hlavní body můžete odstranit ze schůzek a webináře, které hostíte, pokud již nejsou potřeba. Pokud s vámi hostitel sdílel obsah schůzky nebo webináře a dal vám oprávnění k úpravám, můžete odstranit zvýraznění schůzky nebo události.

Než začnete

Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách Webex.

Počínaje aktualizací 41.6 je k dispozici také v režimu webináře Webex Events (nový) pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 byly zahájeny nebo připojeny schůzky z aplikace Webex, které nejsouplnohodnotnou podporou schůzek, asistenta Webex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

1

Odstranění záznamu:

  1. V levém navigačním panelu vyberte možnost Zápisy.

  2. Vyberte Další vedle názvu záznamu a pak vyberte Odstranit > Odstranit .

    Záznam se přesune do koše a zůstane tam po dobu 30 dnů, pokud jej trvale neodstraníte.
  3. Chcete-li trvale odstranit záznam, který je v koši, vyberte Odstranit v části Moje zaznamenané schůzky.

    Vybrat odstraněno
  4. Vedle Koš názvu záznamu vyberte Koš.

2

Informace o odstranění zvýraznění viz Kontrola a správa zvýraznění vytvořených Pomocníkem Webex pro schůzky.

Byl tento článek užitečný?

Správa obsahu Asistenta Cisco Webex po schůzce nebo události webexu