Předávání zpráv s obsahem není v současné době podporováno ve Webexu pro státní správu.

Stále můžete předávat zprávy, které obsahují soubory, SOUBORY GIF a obrázky. Obsah se však nezobrazí, ale zobrazí se typ souboru, který byl sdílen v původní zprávě.

1

Najeďte myší na zprávu a klikněte na Přeposlat zprávu. Zadejte jméno osoby nebo prostoru, kterému chcete zprávu předat dál, nebo klikněte na Vytvořit nový prostor.

Zprávy obsahující obsah, včetně souborů, SOUBORŮ GIF a obrázků, můžete předávat dál. Velikost jednoho souboru je omezena na 100 MB a na zprávu můžete zahrnout až 10 souborů. Nyní můžete také předávat zprávy obsahující pozvánku na schůzku.

2

Napište zprávu a kliknutím nebo stisknutím klávesy Enterji přepošlete dál.


 

Když zprávu předáte dál, vypadá při zobrazení jako citovaná zpráva.

1

Klepněte na zprávu, přidržte ji a potom klepněte na Přeposlat. Zadejte osobu nebo jméno prostoru, kterému chcete zprávu předat dál, nebo klepněte na Vytvořit nové místo.

Zprávy obsahující obsah, včetně souborů, SOUBORŮ GIF a obrázků, můžete předávat dál. Velikost jednoho souboru je omezena na 100 MB a na zprávu můžete zahrnout až 10 souborů. Nyní můžete také předávat zprávy obsahující pozvánku na schůzku.

2

Napište zprávu a klepnutím na Odeslatji přepošlete dál.


 

Když zprávu předáte dál, vypadá při zobrazení jako citovaná zpráva.