1

Hold pekeren over meldingen, og klikk deretter på Videresend melding. Angi et navn på en person eller et område som meldingen skal videresendes til, eller klikk på Opprett et nytt område.

2

Skriv inn meldingen, og trykk deretter på Enter for å videresende meldingen.


 

Du kan videresende meldinger som inkluderer filer, GIF-er og bilder. De vises ikke, men du ser filtypen som ble delt i den opprinnelige meldingen. Hvis du videresender en møteinvitasjon, videresendes ikke invitasjonen, bare møtetittelen. Når du videresender en melding, ser den ut som en sitert melding når den vises.

1

Trykk og hold på meldingen, og trykk deretter på Videresend. Angi et navn på en person eller et område som meldingen skal videresendes til, eller trykk på Opprett et nytt område.

2

Skriv inn meldingen, og trykk deretter på Send for å videresende meldingen.


 

Når du videresender en melding, ser den ut som en sitert melding når den vises.