Infrastruktura virtuálních klientských počítačů

V případě infrastruktury virtuálních klientských počítačů (VDI) máte namísto tradičního stolního počítače tenkého klienta a hostovanou virtuální plochu.

Tenký klient je obvykle levnější a méně výkonné zařízení než stolní počítač. Vaše organizace může dokonce jako tenké klienty používat starší, méně výkonné počítače. Hostovaná virtuální plocha je umístěna v centrálním umístění na serveru nazývaném datové centrum. Hostovaná virtuální plocha zahrnuje

  • Plochu Microsoft Windows

  • Aplikace (například Cisco Jabber)

  • Data

Pomocí tenkého klienta přistupujete k hostované virtuální ploše prostřednictvím zabezpečeného připojení Citrix nebo VMware.

Cisco Jabber Softphone pro VDI

Aplikace Cisco Jabber je kompatibilní s VDI. Vzhledem k omezení infrastruktury VDI jsou však podporovány pouze funkce dostupnosti a konverzace . Posílání dalších dat, což vyžadují zvukové a obrazové hovory, prostřednictvím virtuálních klientských ploch způsobuje prodlevy v komunikaci. Toto omezení se nazývá efekt "hairpin".

Cisco Jabber softphone pro VDI je software, který přidává podporu audio a video hovorů. Díky aplikaci Cisco Jabber softphone pro VDI data neprocházejí skrze hostovanou virtuální plochu, což eliminuje efekt hairpin. Potřebná verze aplikace Cisco Jabber softphone pro VDI závisí na operačním systému tenkých klientů. Řada produktů Softphone Cisco Jabber pro VDI zahrnuje:

  • Cisco Jabber Softphone pro VDI—HP Thin Pro a Ubuntu

  • Cisco Jabber Softphone pro VDI— Unicon eLux

  • Cisco Jabber Softphone pro VDI— Windows

  • Edice Cisco Virtualization Media Edition pro HP Thin Pro a Ubuntu

  • Edice Cisco Virtualization Experience Media pro Unicon eLux

  • Edice Cisco Virtualization Experience Media pro Windows


Aplikace Cisco Jabber softphone pro VDI byla dříve známá jako Cisco Virtualization Experience Media Edition (VXME).

Informace o starších produktech s končící životností, prodejem nebo podporou naleznete na stránce: https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/jabber-softphone-for-vdi/eos-eol-notice-listing.html.