Asistent Webex je k dispozici ve službě Schůzky.

Počínaje aktualizací 41.5 podporuje Webex Webinars PomocníkaWebex.

Kromě schůzek a webinářůje s aktualizací 41.7 k dispozici také Pomocník Webex pro aplikaciWebex. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují PomocníkaWebex.

Webex pro státní správu nepodporuje Asistenta Webex.

Tato funkce vyžaduje videoplatformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z videosystémů. Informace o tom, kterou verzi používáte, najdete v tématu Vyhledání čísla verze Webex Meetings.

Hostitelé schůzek mohou během schůzky zapnout nebo vypnout Asistenta Webex. Chcete-li automaticky zapnout Pomocníka Webex při každém zahájení schůzky, nastavte předvolby plánování schůzekWebex.

Panel Zvýraznění titulků se zobrazí vpravo

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Zobrazte nebo skryjte panel následujícími způsoby:

  • Pokud jste hostitelem a zapnuli jste PomocníkaWebex, můžete najet myší na Pomocníka Webex a vybrat Zobrazit titulky a zvýraznění pro zobrazení panelu.
  • Pokud nejste hostitelem schůzky, vyberte Možnosti skrytých titulků > Zobrazit titulky a zvýraznění.
  • Zvýraznění jsou zachycena i v případě, že titulky a zvýraznění.

  • Najeďte myší na Pomocníka Webex a výběrem možnosti Skrýt titulky a zvýraznění panel skryjte.

    Můžete také vybrat na panelu Titulky a zvýraznění a zavřít panel.

Zvýraznění se zachytí , i když je panel Titulky a zvýraznění skrytý.

2

Když sdílíte obsah, najeďte myší na Pomocníka Webex na plovoucí liště v horní části obrazovky a výběrem možnosti Zobrazit titulky a zvýraznění zobrazte panel.

Výběrem možnosti Skrýt titulky a zvýraznění panel skryjete.

Zvýraznění se zachytí , i když je stránka Titulky a zvýraznění skrytá.

Pokud jsou použita urážlivá slova, hvězdičky nahradí některá písmena v urážlivém slově v titulku.

1

Na stránku Titulky a zvýraznění se dostanete několika způsoby:

  • Pokud jste hostitelem, po povolení Nástroje Webex klepnětena Další možnosti PomocníkaWebex Assistant Webex > Zobrazit titulky a zvýraznění.
  • Pokud jste se připojili ke schůzce z aplikace Schůzky nebo v plnohodnotné schůzce z aplikaceWebex, klepněte na Další možnosti> Skryté titulky > Zobrazit titulky a zvýraznění.
2

Klepnutím na Titulky nebo Zvýraznění můžete přepínat mezi kartami.