Pomocí aplikace Webex Assistant pro zařízení můžete používat zařízení Cisco Webex Boards, Desk Pro a Room bez použití rukou. Stačí hlasem spouštět úkoly, aniž byste museli hledat dotykový ovladač. Pokud chcete používat aplikaci Webex Assistant pro zařízení, musí být ve vaší organizaci povolena.

Webex Assistant pro zařízení je k dispozici v:

  • Angličtina – English

  • Francouzština

  • Španělština

  • Němčina

  • Japonština

Použitý jazyk aplikace Webex Assistant závisí na tom, který jazyk byl pro zařízení nastaven.

Aplikaci Webex Assistant můžete začít používat vyslovením probouzecí fráze „OK Webex…“ a svého příkazu. Pro zavření aplikace Webex Assistant řekněte „Dismiss“.

Začít používat Webex Assistant pro zařízení

Další informace o používání aplikace Webex Assistant naleznete v části Používání aplikace Webex Assistant pro zařízení k ovládání zařízení pro místnosti.

Chcete povolit funkci Webex Assistant pro zařízení ve své organizaci?

Abyste mohli aplikaci Webex Assistant pro zařízení používat ve své organizaci, je třeba ji nastavit v centru Cisco Webex Control Hub. Další informace o nastavení a požadavcích naleznete v části Aktivace aplikace Cisco Webex Assistant pro zařízení.

Další zdroje, které můžete sdílet s lidmi ve vaší organizaci, najdete v Sadě nástrojů aplikace Webex Assistant pro zařízení.

Co můžete udělat se Webex Assistant pro zařízení

Informace o rezervacích a místnostech

Zahájení schůzky

Řízení schůzek

Další příkazy

Kontrola času

Aktivní připojení: Zobrazení výzev pro připojení k plánovaným schůzkám

Spuštění a zastavení sdílení obrazovky

Odeslání zpětné vazby

Kontrola data

Hovor podle jména

Zahájení nebo zastavení nahrávání schůzky

Zjistěte, co umí aplikace Webex Assistant

Kontrola názvu místnosti

Hovor podle čísla

Hlasitost Nastavení hlasitosti, nastavení výchozí úrovně, ztlumení mikrofonu

Zobrazení kalendáře místnosti pro tento den

Připojení k naplánovaným schůzkám

Zapnutí a vypnutí vlastního zobrazení.

Kontrola, kdy je místnost k dispozici pro tento den

Připojení se k osobní místnosti

Zapnutí nebo vypnutí sledování reproduktoru

Rezervace zasedací místnosti

Připojení k osobní místnosti jiné osoby

Zapnutí nebo vypnutí funkce Nerušit

Prodloužení rezervace zasedací místnosti

Přijetí nebo odmítnutí příchozího hovoru

Ukončení hovoru nebo schůzky