Med Webex Assistant för enheter kan du använda dina enheter i Cisco Webex Boards, Desk Pro och Room-serien utan händer. Genom att bara använda din röst kan du starta aktiviteter utan att behöva leta efter en pekkontroll. Om du vill använda Webex Assistant för enheter, måste den aktiveras för din organisation.

Webex Assistant för enheter finns i:

  • Svenska

  • Franska

  • Spanska

  • Tyska

  • Japanska

Språket i Webex Assistant beror på vilket språk som har ställts in för enheten.

Du kan börja använda Webex Assistant genom att säga väckningsordet ”OK Webex …” och ditt kommando. Om du vill stänga ned Webex Assistant, säg ”stäng”.

Börja använda Webex Assistant för enheter

Läs mer om att använda Webex Assistant i Använd Webex Assistant för enheter för att styra dina rumsenheter.

Vill du aktivera Webex Assistant för enheter i din organisation?

För att använda Webex Assistant för enheter i din organisation, måste du konfigurera det i Cisco Webex Control Hub. Du kan läsa mer om konfigurationer och krav i Aktivera Cisco Webex Assistant för enheter.

Läs mer om resurser du kan dela med andra i din organisation i Verktygslåda för Webex Assistant för enheter.

Det här kan du göra med Webex Assistant för enheter

Information om bokning och rum

Starta ett möte

Möteskontroller

Fler kommandon

Kontrollera tid

Proaktiv koppling: Få instruktioner om att delta i schemalagda möten

Starta och stoppa delning av trådbunden skärm

Skicka feedback

Kontrollera datum

Ringa genom namn

Starta eller stoppa mötesinspelning

Ta reda på vad Webex Assistant kan göra

Kontrollera rumsnamn

Ring genom nummer

Mängder Justera volymen, ange standard nivå, stänga av mikrofonen

Visa rumskalendern för den dagen

Delta i pågående möten

Slå på eller av egen bild

Kontrollera när rummet är tillgängligt den dagen

Delta i ditt personliga rum

Slå på eller av talardetektion

Boka ett mötesrum

Delta i en annan persons personliga rum

Slå på eller av läget Stör ej

Förlänga bokningen av ett mötesrum

Besvara eller avvisa inkommande samtal

Avsluta samtal eller möte