Zahájit streamování

Jako hostitel nyní můžete streamovat obsah svých schůzek nebo událostí do služby Facebook. Všechny datové toky obsahují zvuk, video a obsah, který je sdílený, když je schůzka nebo událost aktivní.

Sdílení tabule a sdílení souboru pomocí sdílenéhosouboru , včetně sdílení video souboru, nejsou při živém streamování podporovány.

Pokud streamujete schůzku nebo událost do služby Facebook, budete mít i nadále úplnou funkci schůzky nebo události služby Webex. Stream můžete kdykoliv spustit nebo zastavit.


Streamování schůzek nebo událostí pomocí služby Facebook Live musí být povoleno správcem webu.

Společnost Microsoft ukončila podporu aplikace Internet Explorer. Pokud je vaším hlavním webovým prohlížečem Internet Explorer, můžete být požádáni o instalaci Microsoft Edge Chromium a Microsoft Edge WebView2 při streamování událostí nebo schůzek Webexu do Facebook Live. Budete muset nainstalovat Edge Chromium, rozhodnout, kterou aplikaci WebView2 použít, evergreen doporučuje, a pak nainstalovat WebView2.

Než začnete

Platí pro:

 • Všechny aktivní verze webexových schůzek s plány Webex Starter, Plus, Business a Enterprise

 • Všechny verze událostí Webex (klasické)

 • Události Webex (nové) verze 41.4 a novější

Správci služby Webex musí povolit streamování aplikace Webex Meetings a Events do služby Facebook Live.

Chcete-li živě streamovat do skupiny na Facebooku, musí správce skupiny přidat do skupiny aplikaci Cisco Webex Meetings.

Chcete-li živě streamovat na stránku služby Facebook, postupujte podle pokynů pro Další služby streamování v dolní části služby Živě streamovat aplikace Webex Meetings nebo Events. Zadejte odkaz na stream a klíč streamu ze služby Facebook.

1

Přihlaste se k webu Webex a začněte schůzku nebo událost.

2

Přejděte na Další možnosti a vyberte Spustit živé vysíláníDalší možnosti.

Možnost Zahájit živé streamování

Probíhá-li zkušební relace v události, živé streamování není k dispozici.

3

(Nepovinné) Kliknutím na Změnit rozložení streamování nastavte rozložení videa datového proudu.

Další informace o výběru rozložení streamovaného videa naleznete v tématu Live Stream Your Webex Meetings or Events.

4

Vyberte možnost Facebook Live.

5

Zadejte informace o svém účtu služby Facebook a vyberte možnost Přihlásit se.

Informace o vašem účtu služby Facebook jsou uloženy na webu, který používáte pro svou schůzku nebo událost.

6

(Volitelně) Vyberte možnost Přezkoumat poskytované informace a zjistěte, jaké informace o službě Facebook jsou sdíleny se službou Webex. Vyberte možnost Pokračovat.

7

Rozhodněte se, kdo má podle vás stream sledovat. Vyberte si z následujících možností:

 • Veřejné – umožňuje všem uživatelům na Facebooku zobrazit váš stream.

 • Přátelé – umožňuje sledovat váš stream pouze přátelům na službě Facebook.

 • Pouze já – umožňuje vám zobrazit stream pouze sebe. Toto nastavení lze použít k testování streamu.

 • Vlastní– umožňuje zobrazit váš stream konkrétním přátelům ze služby Facebook nebo seznamům osob. Můžete také zadat přátele ze služby Facebook nebo seznamy osob, u kterých nechcete, aby stream sledovali.

8

(Volitelně) Vyberte možnost Zvolit, co povolíte, a vyberte, k jakým informacím a možnostem má aplikace Webex přístup z vašeho účtu služby Facebook. Vyberte tlačítko OK.

9

Na stránce Živé streamování aplikace Webex Meetings na Facebook nakonfigurujte nastavení a vyberte možnost Zahájit streamování.

10

Otevřete nabídku Další a výběrem možnosti Zastavit streamování ukončete stream.

Než začnete

Platí pro:

 • Všechny aktivní verze webexových schůzek pro Android a WBS40.12 a novější verzi pro iOS s plány Webex Starter, Plus, Business a Enterprise.

 • Živé přenosy pro Android a iOS v současné době podporují pouze webexové schůzky.

1

Přihlaste se k webu Webex a začněte schůzku.

2

Přejděte na Další možnosti a klepněte na Spustit živé vysíláníDalší možnosti.

Nabídka Další možnosti
3

Klepněte na Facebook Live.

4

Zadejte informace o svém facebookovém účtu a klepněte na Přihlásitse .

Informace o vašem facebookovém účtu se ukládají na web, který používáte pro schůzku.

Přihlaste se na Facebook
5

(Nepovinné) Klepnutím na Zkontrolovat poskytnuté informace zobrazíte, jaké informace o Facebooku sdílí webex. Klepněte na Pokračovat.

6

Rozhodněte se, kdo má podle vás stream sledovat. Vyberte si z následujících možností:

 • Veřejné – umožňuje všem uživatelům na Facebooku zobrazit váš stream.

 • Přátelé – umožňuje sledovat váš stream pouze přátelům na službě Facebook.

 • Pouze já – umožňuje vám zobrazit stream pouze sebe. Toto nastavení lze použít k testování streamu.

 • Vlastní– umožňuje zobrazit váš stream konkrétním přátelům ze služby Facebook nebo seznamům osob. Můžete také zadat přátele ze služby Facebook nebo seznamy osob, u kterých nechcete, aby stream sledovali.

7

(Nepovinné) Klepněte na Vybrat, co povolíte, abyste si mohli vybrat, ke jakým informacím a funkcím bude mít aplikace Webex přístup z vašeho facebookového účtu. Klepněte na OK.

8

Na stránce Živé streamování aplikace Webex Meetings na Facebook nakonfigurujte nastavení a vyberte možnost Zahájit streamování.

9

Pokud chcete živý přenos ukončit, vraťte se ke schůzce, klepněte na Další možnosti , klepněte na Zastavit streamování a potom klepněte na ZastavitDalší možnosti.

Každá schůzka nebo událost, která je streamována do služby Facebook může být sledována živě nebo jako záznam. Po ukončení streamování bude automaticky dostupný jako záznam na zdi služby Facebook.

V závislosti na nastavení služby Facebook mohou diváci reagovat na váš stream pomocí tlačítek ReagovatKomentář. Vaši diváci mohou také zobrazit schůzku ostatním uživatelům služby Facebook pomocí tlačítka Sdílet.

Níže jsou uvedena známá omezení:

 • Správce webu musí pro každého hostitele povolit funkce streamování.

 • Webex s oprávněním fedramp musí upgradovat na Webex pro státní vládu, aby bylo možné používat funkce streamování.