Rozpocznij przesyłanie strumieniowe

Prowadzący mogą teraz przesyłać strumieniowo zawartość swoich spotkań i wydarzeń do Facebooka. Wszystkie strumienie zawierają dźwięk, obraz i treści, które były udostępniane w czasie aktywności spotkania lub wydarzenia.

Udostępnianie tablicy i udostępnianie pliku przy użyciu pliku udostępnienia, w tym udostępnianie pliku wideo, nie jest obsługiwane podczas przesyłania strumieniowego na żywo.

Podczas strumieniowego przesyłania spotkania lub wydarzenia do Facebooka zachowujesz pełną funkcjonalność tego spotkania/wydarzenia, jaką oferuje program Webex. Przesyłanie strumieniowe można uruchomić lub zatrzymać w dowolnym momencie.


Administrator witryny musi włączyć funkcję strumieniowego przesyłania spotkań i wydarzeń do usługi Facebook Live.

Firma Microsoft wycofała obsługę programu Internet Explorer. Jeśli główną przeglądarką sieci Web jest Internet Explorer, użytkownik może zostać poproszony o zainstalowanie programu Microsoft Edge Chromium i Microsoft Edge WebView2 podczas przesyłania strumieniowego wydarzeń lub spotkań Webex do usługi Facebook Live. Musisz zainstalować Edge Chromium, zdecydować, która aplikacja WebView2 do użycia, Evergreen zalecane, a następnie zainstalować WebView2.

Przed rozpoczęciem

Stosuje się do:

 • Wszystkie aktywne wersje spotkań Webex z planami Webex Starter, Plus, Business i Enterprise

 • Wszystkie wersje Webex Events (klasyczne)

 • Webex Events (nowe) wersje 41.4 i nowsze

Administratorzy programu Webex muszą zezwolić na strumieniowe przesyłanie spotkań i wydarzeń z programu Webex do usługi Facebook Live.

Jeżeli chcesz przesyłać strumieniowo do grupy na Facebooku, administrator grupy musi w niej dodać obsługę aplikacji Cisco Webex Meetings.

Aby przesyłać strumieniowo do strony Facebooka, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Inne usługi przesyłania strumieniowego u dołu artykułu Przesyłanie strumieniowe na żywo spotkań lub wydarzeń Webex. Wprowadź łącze do transmisji strumieniowej oraz klucz transmisji strumieniowej z Facebooka.

1

Zaloguj się do witryny Webex i rozpocznij spotkanie lub wydarzenie.

2

Przejdź do opcji Więcej opcji i wybierz pozycjęWięcej opcjiRozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo.

Opcja Rozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo

Przesyłanie strumieniowe na żywo nie jest dostępne w trakcie sesji ćwiczebnej podczas wydarzenia.

3

(Opcjonalnie) Kliknij pozycję Zmień układy przesyłania strumieniowego, aby ustawić układ wideo strumienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wybierania układu wideo przesyłanego strumieniowo, zobacz Transmisja na żywo ze spotkań lub wydarzeń Webex.

4

Zaznacz pozycję Facebook Live.

5

Wpisz dane swojego konta na Facebooku i kliknij przycisk Zaloguj się.

Dane konta z Facebooka zostaną zapisane w witrynie, której używasz do spotkania lub wydarzenia.

6

(Opcjonalnie) Kliknij opcję Przejrzyj podawane informacje, aby zobaczyć, które informacje z serwisu Facebook są udostępniane programowi Webex. Kliknij przycisk Kontynuuj.

7

Zdecyduj, kto powinien widzieć strumień od Ciebie. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Publiczny – Transmisje strumieniowe od Ciebie będą widziane przez wszystkich użytkowników na Facebooku.

 • Znajomi — strumień będzie widoczny tylko dla Twoich znajomych na Facebooku.

 • Tylko ja — tylko Ty będziesz widzieć swoją transmisję strumieniową. Za pomocą tego ustawienia możesz sprawdzić, jak działa przesyłanie strumieniowe.

 • Niestandardowe — Twoje transmisje strumieniowe będą widoczne tylko dla konkretnych znajomych lub grup osób na Facebooku. Możesz także wskazać znajomych z Facebooka lub listę osób, którym nie chcesz pokazywać strumienia od siebie.

8

(Opcjonalnie) Kliknij opcję Wybierz, na co zezwalasz, a następnie wskaż informacje i funkcje na Twoim koncie na Facebooku, do których ma mieć dostęp aplikacja Webex. Wybierz opcję OK.

9

Na stronie Przesyłaj strumieniowo spotkanie w programie Webex do aplikacji Facebook Live skonfiguruj ustawienia, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij przesyłanie strumieniowe.

10

Aby zakończyć wysyłanie strumienia, otwórz menu Więcej i kliknij opcję Zatrzymaj przesyłanie strumieniowe.

Przed rozpoczęciem

Stosuje się do:

 • Wszystkie aktywne spotkania Webex dla systemu Android i WBS40.12 i nowszej wersji dla systemu iOS z planami Webex Starter, Plus, Business i Enterprise.

 • Przesyłanie strumieniowe na żywo dla systemów Android i iOS obsługuje obecnie tylko spotkania Webex.

1

Zaloguj się do witryny webex i rozpocznij spotkanie.

2

Przejdź do opcji Więcej i naciśnij pozycjęWięcej opcjiRozpocznij przesyłanie strumieniowe na żywo.

Menu więcej opcji
3

Naciśnij pozycję Facebook Live.

4

Wprowadź informacje o koncie na Facebooku i naciśnij pozycję Zaloguj.

Informacje o koncie na Facebooku są zapisywane w witrynie używanej do spotkania.

Zaloguj się na Facebooku
5

(Opcjonalnie) Naciśnij pozycję Przejrzyj podane informacje, aby zobaczyć, jakie informacje na Facebooku są udostępniane webexowi . Naciśnij pozycję Kontynuuj.

6

Zdecyduj, kto powinien widzieć strumień od Ciebie. Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Publiczny – Transmisje strumieniowe od Ciebie będą widziane przez wszystkich użytkowników na Facebooku.

 • Znajomi — strumień będzie widoczny tylko dla Twoich znajomych na Facebooku.

 • Tylko ja — tylko Ty będziesz widzieć swoją transmisję strumieniową. Za pomocą tego ustawienia możesz sprawdzić, jak działa przesyłanie strumieniowe.

 • Niestandardowe — Twoje transmisje strumieniowe będą widoczne tylko dla konkretnych znajomych lub grup osób na Facebooku. Możesz także wskazać znajomych z Facebooka lub listę osób, którym nie chcesz pokazywać strumienia od siebie.

7

(Opcjonalnie) Naciśnij pozycję Wybierz, na co zezwolisz, aby wybrać informacje i możliwości, do których aplikacja Webex ma dostęp z Twojego konta na Facebooku. Naciśnij przycisk OK.

8

Na stronie Przesyłaj strumieniowo spotkanie w programie Webex do aplikacji Facebook Live skonfiguruj ustawienia, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij przesyłanie strumieniowe.

9

Aby zakończyć transmisję na żywo, wróć do spotkania, naciśnij pozycję Więcej opcji , naciśnij pozycjęWięcej opcjiZatrzymaj przesyłaniestrumieniowe, a następnie naciśnij pozycję Zatrzymaj.

Każde spotkanie lub wydarzenie przesyłane strumieniowo do serwisu Facebook można obejrzeć na żywo lub jako nagranie. Po zakończeniu transmisji strumień automatycznie staje się dostępny jako nagranie na osi czasu w serwisie Facebook.

W zależności od zdefiniowanych ustawień w serwisie Facebook widzowie mogą reagować na strumień za pomocą przycisków dodawania reakcjikomentarza. Widzowie mogą również udostępnić spotkanie innym użytkownikom serwisu Facebook za pomocą przycisku udostępniania.

Poniżej przedstawiono znane ograniczenia:

 • Administrator witryny musi włączyć możliwość przesyłania strumieniowego dla każdego prowadzącego.

 • Autoryzowane przez FedRAMP witryny Webex muszą zostać uaktualnione do webex dla instytucji rządowych w celu korzystania z możliwości przesyłania strumieniowego.