Starta strömning

Som värd kan du nu strömma innehållet i dina möten eller händelser till Facebook. Alla strömmar inkluderar ljud, video och innehåll som delas när mötet eller händelsen är aktiv.

Det går inte att dela en whiteboard och dela en fil via Dela fil , inklusive delning av videofiler, under direktströmning.

När du strömmar ett möte eller en händelse till Facebook fortsätter du att ha tillgång till funktionaliteten i ditt Webex-möte eller -händelse. Du kan när som helst starta eller stoppa strömmen.


Funktionen för att strömma möten eller händelser via Facebook Live måste aktiveras av webbplatsadministratören.

Microsoft har dragit tillbaka stödet för Internet Explorer. Om din huvudsakliga webbläsare är Internet Explorer kan du uppmanas att installera Microsoft Edge Chromium och Microsoft Edge WebView2 när du strömmar Webex-händelser eller -möten till Facebook Live. Du måste installera Edge Chromium , bestämma vilkenWebView2-app du vill använda, Evergreen rekommenderas och sedan installeraWebView2.

Innan du börjar

Gäller:

 • Alla aktiva Webex Meetings med Webex-startplanerna Start, Plus, Business och Enterprise

 • Alla Webex Events (klassiska) versioner

 • Webex Events (nya) versionerna 41.4 och senare

Webex-administratörer måste tillåta strömning av Webex Meetings och Events till FacebookLive.

Om du vill strömma live till en Facebook-grupp måste gruppadministratören lägga till Cisco Webex Meetings-appen till gruppen.

Om du vill strömma direkt till en Facebook-sida följer du instruktionerna för Andra strömmar tjänster längst ned i Live Stream din Webex Meetings eller Events . Ange strömlänken och strömnyckeln från Facebook.

1

Logga in på din Webex-webbplats och starta ditt möte eller din händelse.

2

Gå till Fler alternativ och välj StartaFler alternativdirektströmning.

Alternativet starta direktströmning

Direktströmning är inte tillgängligt under en övningssession i en händelse.

3

(Valfritt) Klicka på Ändra layout för direktuppspelning om du vill ställa in videolayouten för din ström.

Mer information om val av layout för direktuppspelad video finns i Live Stream Webex Meetings eller Events.

4

Välj Facebook Live.

5

Ange uppgifterna för ditt Facebook-konto och välj Logga in.

Uppgifterna för ditt Facebook-konto sparas på den webbplats som du använder för mötet eller händelsen.

6

(Valfritt) Välj Granska info som du tillhandahåller för att se vilka Facebook-uppgifter som delas med Webex. Välj Fortsätt.

7

Bestäm vem som ska kunna se din ström. Välj från följande alternativ:

 • Offentlig – tillåt vem som helst på Facebook att visa strömmen.

 • Vänner – tillåt endast dina Facebook-vänner att visa strömmen.

 • Endast jag – tillåt endast dig själv att visa strömmen. Du kan använda den här inställningen om du vill testa din ström.

 • Anpassad – tillåt vissa Facebook-vänner eller personer på listor att visa strömmen. Du kan också ange Facebook-vänner eller listor med personer som inte ska få visa strömmen.

8

(Valfritt) Välj Välj vad du tillåter och ör att välja vilken information och vilka funktioner i Webex-appen som det ska gå att komma åt från ditt Facebook-konto. Välj OK.

9

Konfigurera dina inställningar på sidan för att strömma Webex-möten till Facebook Live och välj Startaströmning.

10

Öppna menyn Mer och välj Stoppa strömning för att avsluta strömmen.

Innan du börjar

Gäller:

 • Alla aktiva Webex Meetings för Android- och WBS40.12- och senare versioner för iOS med Webex-startplanerna, Plus, Business och Enterprise.

 • Direktströmning för Android och iOS har för närvarande endast stöd för Webex Meetings.

1

Logga in på din Webex-webbplats och starta ditt möte.

2

Gå till Fler alternativ och knacka på StartaFler alternativdirektströmning.

Menyn Fler alternativ
3

Tryck på Facebook Live.

4

Ange uppgifterna för ditt Facebook-konto och knacka på Logga in.

Uppgifterna för ditt Facebook-konto sparas på den webbplats som du använder för mötet.

Logga in på Facebook
5

(Valfritt) Knacka på Granska info som du tillhandahåller för att se vilka Facebook-uppgifter som delas med Webex. Tryck på Fortsätt.

6

Bestäm vem som ska kunna se din ström. Välj från följande alternativ:

 • Offentlig – tillåt vem som helst på Facebook att visa strömmen.

 • Vänner – tillåt endast dina Facebook-vänner att visa strömmen.

 • Endast jag – tillåt endast dig själv att visa strömmen. Du kan använda den här inställningen om du vill testa din ström.

 • Anpassad – tillåt vissa Facebook-vänner eller personer på listor att visa strömmen. Du kan också ange Facebook-vänner eller listor med personer som inte ska få visa strömmen.

7

(Valfritt) Knacka på Välj vad du tillåter och ör att välja vilken information och vilka funktioner i Webex-appen som det ska gå att komma åt från ditt Facebook-konto. Tryck på OK.

8

Konfigurera dina inställningar på sidan för att strömma Webex-möten till Facebook Live och välj Startaströmning.

9

När du vill avsluta liveströmmen går du tillbaka till mötet, knackar på Fler alternativ, trycker Fler alternativpå Stoppa strömning och sedan på Stoppa .

Varje möte eller händelse som strömmas till Facebook kan visas live eller som en inspelning. När strömmen avslutas blir den automatiskt tillgänglig som en inspelning på din Facebook-tidslinje.

Beroende på dina Facebook-inställningar kan tittarna ge respons på din ström genom att använda knapparna Reagera och Kommentar. Tittarna kan också visa mötet för andra Facebook-användare med hjälp av knappen Dela.

Kända begränsningar:

 • Webbplatsadministratören måste aktivera strömningsfunktionerna för varje värd.

 • FedRAMP-auktoriserade Webex-webbplatser måste uppgradera till Webex för myndigheter för att kunna använda strömningsfunktioner.