Nastavení kódu PIN

V závislosti na službě volání, kteroumáte nastavenou, můžete pro přístup k hlasovým zprávám nebo funkcím, jako je vytvoření přizpůsobeného pozdravu, odeslání zprávy a další, vyžadovat kód PIN. Způsob nastavení kódu PIN závisí na službě volání:

Poslouchejte své zprávy

Hlasové zprávy můžete poslouchat přímo z aplikace a to, co s nimi děláte poté, závisí na vaší službě volání. Další informace najdete v tomto článku.

Karta Hlasová schránka