Uw pincode instellen

Afhankelijk van de gespreksservice waarmee u bent ingesteld , hebt u mogelijk een pincode nodig om toegang te krijgen tot uw spraakberichten of -functies, zoals het maken van een persoonlijke begroeting, het verzenden van een bericht en meer. Hoe u verder gaat met het instellen van uw pincode, hangt af van uw belservice:

Luister naar uw berichten

U kunt uw voicemailberichten direct vanuit de app beluisteren. Wat u er vervolgens mee doet, hangt af van uw belservice. Bekijk dit artikel voor meer informatie.

Voicemail tab