Vyhledání hostitelského klíče na webu Webex

Na webu Cisco Webex vyberte Schůzky a klikněte na název schůzky, kterou pořádáte.

Klíč hostitele můžete zobrazit v části Informace o schůzce v podrobnostech schůzky.

Pokud zkopírujete tabulky schůzky klepnutím na ikonu Kopírovat, klíč Hostitel se nezkopíruje.

Vyhledání klíče hostitele v Microsoft Outlooku

1

V kalendáři aplikace Microsoft Outlook otevřete schůzku naplánovanou pomocí plánovače Webex.


 

Schůzky v kalendáři aplikace Microsoft Outlook, které nebyly naplánovány pomocí plánovače Webex, nebudou mít tyto informace.

2

V části Webex na pásu karet klepněte na položku Informace o hostiteli.

3

Klepnutím na tlačítko OK zavřete pole.

Informace o schůzce můžete také otevřít na webu Webex klepnutím na odkaz v dolní části podrobností schůzky.