Hitta värdnyckeln på din Webex-webbplats

Från din Cisco Webex-webbplats väljer du Möten och klickar sedan på rubriken för det möte som du är värd för.

Du kan se värdnyckeln under avsnittet Mötesinformation i mötesinformationen.

Om du kopierar mötestabellerna genom att klicka på ikonen Kopiera kopieras inte värdnyckeln.

Hitta värdnyckeln i Microsoft Outlook

1

Öppna mötet som du har schemalagt med Webex-schemaläggaren i din Microsoft Outlook-kalender.


 

Möten i din Microsoft Outlook-kalender som inte schemalagts med Webex-schemaläggaren kommer inte att ha denna information.

2

I Webex-delen av menyfliken klickar du på Värdinformation.

3

Klicka på OK för att stänga rutan.

Du kan också öppna mötesinformationen på din Webex-webbplats genom att klicka på länken längst ner på mötesinformationen.