Find værtsnøglen på dit Webex-websted

Fra dit Cisco Webex-websted skal du vælge Møder og derefter klikke på titlen på det møde, du er vært for.

Du kan se værtsnøglen i afsnittet Mødeoplysninger i mødeoplysningerne.

Hvis du kopierer mødetabellerne ved at klikke ikonet Kopier, kopieres værtsnøglen ikke.

Find værtsnøglen i Microsoft Outlook

1

Fra din Microsoft Outlook-kalender åbnes mødet, som du planlæg ved hjælp af Webex-planlægningsprogram.


 

Møder i din Microsoft Outlook-kalender, som ikke blev planlagt med Webex-planlægningsprogram, vil ikke have disse oplysninger.

2

I sektionen Webex på båndet skal du klikke på Værtsoplysninger.

3

Klik på OK for at lukke boksen.

Du kan også åbne mødeoplysningerne på dit Webex-websted ved at klikke på linket nederst i mødedetaljerne.