Připojit se k události

Existuje několik způsobů, jak se připojit k události. Pokud máte potíže s připojením k události, můžete vyřešit problémy, kterým čelíte. Další informace naleznete v části Řešení problémů Cisco Webex.

Než začnete

Pokud hostitel pro tuto událost vyžaduje registrační ID, nezapomeň si nechat e-mail s potvrzením registrace. Při připojení k události budete muset zadat ID.

1

Vyberte odkaz pro připojení v e-mailové pozvánce.

2

Na stránce Informace o události zadejte své jméno, e-mailovou adresu a heslo události. Vyberte možnost Připojit se nyní.

Na domovské stránce webexu, kde je událost hostována, zadejte do textového pole 9-místné číslo události, zadejte heslo uvedené v e-mailové pozvánce a vyberte možnost Připojit se nyní.

Pokud událost ještě nezačala, tlačítko Připojit se nyní se zobrazí jako ztlumené.

9-místné číslo události najdete ve své e-mailové pozvánce.

Než začnete

Před připojením k události z mobilního zařízení musíte nainstalovat Webex Meetings. Pokud již máte na mobilním zařízení nainstalovánu aplikaci Webex Meetings, spouští se automaticky. V opačném případě budete přesměrováni na stránku instalace.

1

Jakmile je čas se připojit ke schůzce, klepněte na možnost Připojit v e-mailové pozvánce.

Klepněte na možnost Připojit
2

Klepnutím na možnost Stáhnout nainstalujte aplikaci Cisco Webex Meetings a připojte se k videokonferenci.

Chcete-li se ke schůzce připojit pouze telefonicky, klepněte na číslo na obrazovce.

3

Po instalaci aplikace klepněte na možnost Otevřít a přijměte podmínky služby a prohlášení o ochraně osobních údajů.

4

Klepněte na možnost Připojit ke schůzce, zadejte číslo schůzky – je uvedeno v e-mailové pozvánce – a klepněte na možnost Připojit.

5

Zadejte heslo schůzky – je uvedeno v e-mailové pozvánce – a klepněte na tlačítko OK.

Po otevření aplikace Webex Meetings vám náhled videa ukáže, jak budete před vstupem do schůzky vypadat pro ostatní.
Přenášet zvuk přes internet
6

Před připojením ke schůzce změňte nastavení zvuku a videa.

7

Kliknutím na možnost Připojit k zařízení se připojíte ke schůzce z kompatibilního videozařízení.

8

Klepněte na možnost Připojit.

Klepněte na možnost Připojit
Panelisté Webex Events (classic) se mohou připojit k událostem pomocí video systémů. Účastníci se nemohou připojit prostřednictvím video systému. Účastníci akce musí být povýšeni na panelistu, aby bylo možné sdílet video. Hostitel akce a panelisté mohou vždy sdílet své video během akce. Během akce může své video sdílet až 200 panelistů.

1

Kliknutím na tlačítko PoužítVideosystémy videosystém se připojte ke schůzce z kompatibilního zařízení. Aplikace hledá nedaleké videosystémy.

Připojení k videozařízení
2

Pokud aplikace detekuje nedaleké videosystémy, zobrazí se seznam těchto zařízení. Ze seznamu vyberte videosystém, který chcete použít.

Vyberte zařízení
3

Není-li váš videosystém detekován, požádejte aplikaci, aby zavolala vašemu zařízení. Zadejte adresu videosystému a poté vyberte zařízení, jakmile se zobrazí v seznamu.

Zadejte adresu videa

Aplikace se buď automaticky připojí k vašemu videosystému, nebo zavolá vašemu zařízení, když zvolíte možnost Připojit se ke schůzce.

Připojit k Webexu Audio a Video

Můžete se připojit ke svému zvuku a videu, když začnete schůzku nebo událost nebo se k ní připojíte, aby vás ostatní účastníci mohli slyšet a vidět.

Webex Events (classic ) poskytuje flexibilitu pro připojení zvuku několika způsoby. Další informace naleznete v části Tipy a triky pro používání zvuku s Cisco Webex