Delta i en händelse

Det finns flera sätt att delta i en händelse. Om du har problem att delta i en händelse kan du felsöka de problem du står inför. Mer information finns i Felsökning av Cisco Webex.

Innan du börjar

Om värden kräver ett registrerings-ID för mötet ska du spara e-postbekräftelsen av registreringen. Du kommer att behöva uppge ID när du ansluter dig till händelsen.

1

Klicka på länken i din e-postinbjudan för att delta.

2

På sidan Händelseinformation anger du ditt namn, e-postadress och händelselösenordet. Välj Delta nu.

Från startsidan på Webex-webbplatsen där händelsen äger plats anger du det 9-siffriga händelsenummer i textrutan, anger lösenordet som anges i e-postinbjudan och väljer sedan Deltanu.

Om händelsen inte har startat än är knappen Delta nunedtonad.

Du hittar det 9-siffriga händelsenumret i din e-postinbjudan.

Innan du börjar

Innan du ansluter till en händelse från din mobila enhet måste du installera Webex Meetings. Om du redan har Webex Meetings på din mobila enhet startas den automatiskt. Annars kommer du till installationssidan.

1

Knacka på Delta i din e-postinbjudan när det är dags att delta i mötet.

Tryck på Delta
2

Tryck på Hämta för att installera Cisco Webex Meetings-appen och delta i videokonferens.

Om du endast vill delta i mötet via telefon knackar du på numret på din skärm.

3

Tryck på Öppna när appen har installerats och godkänner servicevillkoren och sekretesspolicyn.

4

Tryck på Delta i möte, ange mötesnummer – det finns i e-postinbjudan – och tryck på Delta.

5

Ange möteslösenordet – det finns i e-postinbjudan – och tryck på OK.

När mötet Webex Meetings-app visar din videoförhandsgranskning hur du ser ut för andra innan du deltar i mötet.
Använd internet för ljud
6

Ändra dina inställningar för ljud och video innan du deltar i mötet.

7

Klicka på Anslut till en enhet för att delta i mötet från en kompatibel videoenhet.

8

Knacka på Delta.

Tryck på delta
Webex Events (klassiska) panelmedlemmar kan delta i händelser via videosystem. Deltagare kan inte delta via ett videosystem. Deltagare i en händelse måste få befordras till paneldelare för att kunna dela video. En händelsens värd och panelmedlemmar kan alltid dela sin video under en händelse. Upp till 200 panelmedlemmar kan dela sin video under en händelse.

1

Klicka på AnvändVideosystem videosystem för att delta i mötet från en kompatibel enhet. Appen söker efter videosystem i närheten.

Ansluten till en videoenhet
2

Om appen upptäcker videosystem i närheten ser du en lista över dessa enheter. Välj det videosystem som du vill använda i listan.

Välj enheten
3

Låt appen ringa upp din enhet om ditt videosystem inte hittas. Ange videosystemets adress och välj sedan enheten när den visas i listan.

Ange videoadress

Appen kommer antingen att ansluta till ditt videosystem automatiskt eller ringa upp din enhet när du väljer Delta i möte.

Anslut till Webex-ljud och -video

Du kan ansluta till ljud och video när du startar eller deltar i ett möte eller en händelse så att de andra deltagarna kan höra och se dig.

Webex Events (klassisk) ger dig flexibiliteten att ansluta ljud på flera olika sätt. Mer information finns i Tips och råd om hur du använder ljud med Cisco Webex