Obnovení Cisco Webex Share do výchozího nastavení

Při řešení problémů se zařízením Webex Share můžete provést obnovení továrního nastavení.

Pokud chcete obnovit výchozí nastavení zařízení Webex Share, můžete použít tlačítko pro obnovení továrního nastavení.
  

Obnovení továrního nastavení trvale vymaže všechna data a nastavení zařízení Webex Share. Po obnovení továrního nastavení je nutné zařízení Webex Share znovu zaregistrovat pomocí nového aktivačního kódu.

Podržte tlačítko resetování stisknuté po dobu 10 sekund. Na televizní obrazovce se zobrazí odpočítávání do obnovení továrního nastavení.

Byl tento článek užitečný?