Prostor Webex můžete otevřít na zařízení Webex Board nebo Desk Pro připojeném k aplikaci Webex. Poznámky, které vytvoříte, se automaticky uloží do daného prostoru. Snímek aktuální prezentace s poznámkami je zveřejněn a uložen v prostoru jako soubor PNG. K těmto poznámkám mají přístup všechny osoby a mohou je libovolně měnit. Další informace, jak otevřít prostor na zařízení Board, naleznete v části Otevření prostoru na zařízení Cisco Webex Board nebo Desk Pro .

Pokud nejste připojeni k aplikaci Webex, svoje poznámky můžete uložit do nového prostoru Webex, který vytvoříte.

1

Zařízení Board umožňuje sdílet obrazovku vašeho notebooku nebo mobilního telefonu. V  tomto článku zjistíte, jak to lze provést bezdrátově, a  tento článek popisuje sdílení obrazovky s pomocí kabelu HDMI.2

Po přidání potřebných poznámek klepněte na a Vytvořit nový prostor . Pokud klepnete na tlačítko domovské stránky, na domovské stránce se zobrazí text Uložte si práci , přičemž i v tomto případě zde můžete svou práci uložit.

3

Vyberte osoby, které chcete přidat do prostoru. Automaticky se vyberou účastníci připojení k zařízení Webex Board nebo Desk Pro. Další účastníky můžete přidat klepnutím na tlačítko Přidat příjemce .

4

Klepnutím na značku zaškrtnutí dokončete proces.