Du kan åpne en Webex-plass på Webex Board eller Desk Pro når de er koblet til Webex-appen. Merknadene du oppretter lagres automatisk i det området. Et øyeblikksbilde av din nåværende kommenterte presentasjon legges ut og lagres i rommet som en .png-fil. Alle personene i rommet kan få tilgang til merknadene og gjøre ytterligere endringer. For mer om hvordan du åpner en plass på et brett, se Åpne en plass på et Cisco Webex Board eller Desk Pro .

Hvis du ikke er koblet til Webex-appen, kan du lagre merknadene dine ved å opprette en ny Webex-plass for den.

1

Del skjermen på den bærbare datamaskinen eller mobiltelefonen på tavlen. Lese denne artikkelen å lære hvordan du gjør det trådløst og denne artikkelen med en HDMI-kabel.2

Når du er ferdig med å kommentere, trykk og Opprett en ny plass . Hvis du trykker på hjem-knappen, vises teksten Lagre arbeidet ditt vises på startskjermen, og du har også muligheten til å lagre arbeidet ditt derfra.

3

Velg personene du vil legge til i rommet. Deltakere som er koblet til Webex Board eller Desk Pro velges automatisk. Du kan legge til andre ved å trykke på Legg til mottaker .

4

Trykk på haken for å fullføre prosessen.