Możesz otworzyć przestrzeń Webex na swoim Webex Board lub Desk Pro, gdy są one połączone z aplikacją Webex. Tworzone adnotacje są automatycznie zapisywane w tym obszarze. Migawka bieżącej prezentacji z adnotacjami jest publikowana i przechowywana w przestrzeni jako plik .png. Wszystkie osoby w przestrzeni mogą uzyskać dostęp do adnotacji i wprowadzać dalsze zmiany. Aby uzyskać więcej informacji na temat otwierania miejsca na tablicy, zobacz Otwieranie obszaru na tablicy Cisco Webex Board lub Desk Pro .

Jeśli nie masz połączenia z aplikacją Webex, możesz zapisać swoje adnotacje, tworząc dla niej nową przestrzeń Webex.

1

Udostępnij ekran laptopa lub telefonu komórkowego na tablicy. Przeczytaj ten artykuł , aby dowiedzieć się, jak to zrobić bezprzewodowo, oraz ten artykuł za pomocą kabla HDMI.2

Po zakończeniu dodawania adnotacji dotknij i Utwórz nowy obszar . Jeśli dotkniesz przycisk Strona główna, tekst Zapisz swoją pracę pojawi się na ekranie głównym i masz również możliwość zapisania swojej pracy z tego miejsca.

3

Wybierz osoby, które chcesz dodać do obszaru. Uczestnicy, którzy są połączeni z Webex Board lub Desk Pro, są wybierani automatycznie. Można dodać innych użytkowników, wybierając pozycję Dodaj odbiorcę .

4

Aby zakończyć proces, należy wybrać znacznik.