team space participants divided between moderators and participants
  1. Každý tým zahrnuje Obecné prostoru a nemůžete ho přejmenovat (ani když jste moderátor týmu).

  2. Kdy: moderátoři týmů vás přidá do týmu, automaticky budete přidáni do týmu Obecné prostoru.

  3. Do týmu vás mohou přidat pouze moderátoři týmu Obecné , protože budete také přidáni do týmu.

  4. Nemůžete se hýbat Obecné mimo přidružený tým.

  5. Když opustíte Obecné prostoru, opustíte tým.

  6. Moderátoři týmu mohou převést soubor Obecné prostoru do pouze oznámení prostoru. Moderátoři tak mohou prostor využívat ke sdílení důležitých informací a všichni budou s větší pravděpodobností přidávat zprávy do prostorů ke konkrétním tématům.