1. Každý tým obsahuje obecný prostor a nemůžete jej přejmenovat (i když jste týmový moderátor).

  2. Když vás týmoví moderátoři přidají do týmu, automaticky se přidáte do obecného prostoru.

  3. Do obecné vás mohou přidat pouze týmoví moderátoři , protože budete přidáni také do týmu.

  4. Generál je jediný moderovaný týmový prostor .

  5. Generála nemůžete přesunout z přidruženého týmu.

  6. Týmoví moderátoři mohou převést obecný prostor na prostor pouze pro oznámení. Tímto způsobem mohou moderátoři využít prostor ke sdílení důležitých informací a všichni mohou s větší pravděpodobností zveřejňovat zprávy v prostorech specifických pro dané téma.