team space participants divided between moderators and participants
  1. Súčasťou každého tímu je generál priestor a nemôžete ho premenovať (aj keď ste moderátor tímu).

  2. Kedy moderátori tímov ak si vás pridáte do tímu, automaticky sa pridáte do tímu generál priestor.

  3. Pridať vás môžu iba moderátori tímov generál, pretože sa tiež pridáte do tímu.

  4. Nemôžete sa hýbať generál mimo svojho pridruženého tímu.

  5. Keď opustíte generál priestor, opustíte tím.

  6. Moderátori tímov môžu konvertovať generál priestor do an iba oznámenia priestor. Týmto spôsobom môžu moderátori využívať priestor na zdieľanie dôležitých informácií a každý môže s väčšou pravdepodobnosťou uverejňovať správy v priestoroch špecifických pre danú tému.