team space participants divided between moderators and participants
  1. Всеки отбор включва генерал пространство и не можете да го преименувате (дори ако сте модератор на екип).

  2. кога модератори на екипи ви добавят към екип, автоматично се добавяте към генерал пространство.

  3. Само модераторите на екипи могат да ви добавят към генерал , защото и вие се добавяте към отбора.

  4. Не можеш да се движиш генерал извън свързания с него екип.

  5. Когато напуснете генерал пространство, напускате отбора.

  6. Модераторите на екипи могат да конвертират генерал пространство до an само съобщения пространство. По този начин модераторите могат да използват пространството за споделяне на важна информация и е по-вероятно всеки да публикува съобщения в специфични за тема пространства.