1. Всеки екип включва общото пространство и не можете да го преименувате (дори и да сте модератор на екип).

  2. Когато модераторите на екипа ви добавят към екип, автоматично се добавяте към общото пространство.

  3. Само модераторите на екипа могат да ви добавят към General , защото и вие се добавяте към екипа.

  4. General е единственото модерирано екипно пространство .

  5. Не можеш да преместиш Генерал от свързания с него екип.

  6. Модераторите на екипи могат да преобразуват общото пространство в пространство само за съобщения. По този начин модераторите могат да използват пространството, за да споделят важна информация и всеки може да е по-вероятно да публикува съобщения в специфични за темата интервали.