Získejte svůj aktuální spotřebitelský klíč a své aktuální spotřebitelské tajemství

Chcete-li nainstalovat aplikaci Webex Education Connector do aplikace Schoology, musíte být správcem webu služby Webex a správcem aplikace Schoology. Web aplikace Schoology musí mít platný certifikát SSL.

Než začnete

Před instalací aplikace Webex Education Connector musíte nejprve nakonfigurovat web služby Webex pro aplikaci Webex Education Connector.

1

Přihlaste se do aplikace Schoology jako správce a klikněte na kartu Nástroje.

2

V části Management školy vyberte možnost Integrace > API.


 

Všímejte si svého aktuálního spotřebitelského klíče a svého aktuálního spotřebitelského tajemství. Použijete je později.

Požádat o přihlašovací údaje k instalaci aplikace Webex Education Connector

1

Pokud jste stávajícím zákazníkem služby Webex s aktuální registrací aplikace Webex Education Connector, otevřete případ podpory ve středisku technické podpory Cisco TAC a požádejte o pomoc při generování přihlašovacích údajů pro instalaci.

  • Pokud jste novým zákazníkem služby Webex a ještě jste nenastavili aplikaci Webex Education Connector, obraťte se na svého obchodního zástupce nebo zástupce úspěchu zákazníka.

2

Další informace naleznete v tématu Oznámení pro aplikaci Webex Education Connector.

Konfigurace webu aplikace Schoology

1

Přihlaste se do aplikace Schoology jako správce a klikněte na kartu Nástroje.

2

V části Management školy vyberte možnost Integrace > Externí nástroje > Přidat poskytovatele externích nástrojů.

3

Zadejte následující údaje:

  • Název nástroje – Zadejte Webex nebo jiný popisný název.

  • Klíč spotřebitele – Zadejte klíč spotřebitele z kroku 2 v části Získání aktuálního klíče spotřebitele a aktuálního tajemství spotřebitele.

  • Sdílený tajný kód – Zadejte svůj sdílený tajný kód z kroku 2 Získání aktuálního klíče spotřebitele a aktuálního tajného kódu spotřebitele.

  • Ochrana osobních údajů – Vyberte možnost Odeslat jméno a e-mail / uživatelské jméno uživatele, který aplikaci spouští.

  • Typ konfigurace – Vyberte možnost Ruční.

  • Shoda – vyberte adresu URL.

  • Doména/URL – zadejte adresu URL LTI , která vám byla poskytnuta.

4

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Nainstalujte aplikaci Schoology LTI do kursu

Postupujte podle těchto kroků pro každý kurs, do kterého chcete přidat aplikaci Webex Education Connector.

1

Přihlaste se do aplikace Schoology jako správce kurzu a přejděte na kurz, ke kterému chcete přidat aplikaci Webex Education Connector.

2

Přejít na Materiály > Přidat materiály > Přidat soubor/odkaz/externí nástroj.

3

Vyberte možnost Externí nástroj a přidejte následující:

  • Poskytovatel nástroje – Vyberte název, který jste zvolili v kroku 3 Konfigurace webu Schoology.

  • Název – Zadejte název, který se má zobrazit v kursu.

4

Klikněte na tlačítko Odeslat.

Po odeslání se zobrazí aplikace nainstalovaná v kursu.
5

Přejděte do části Materiály a kliknutím na název nástroje otevřete aplikaci Webex Education Connector.

6

Přejděte na kartu Nastavení, přejděte do části Autorizovat pomocí LMS, klikněte na Autorizovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

7

Chcete-li definovat funkce pro konfiguraci instruktora na celém webu, klikněte na Přejít na Admin Console a vyberte funkce, které chcete povolit.

8

Klikněte Zpět uložte změny a vraťte se do aplikace Nastavení kartu.