Hämta din aktuella konsumentnyckel och din nuvarande konsumenthemlighet

För att installera Webex Education Connector i Schoology måste du vara en Webex-webbplatsadministratörsåtkomst och en Schoology-administratör. Webbplatsen Schoology måste ha ett giltigt SSL-certifikat.

Innan du börjar

Innan du kan installera Webex utbildningsanslutning måste du först konfigurera din Webex-webbplats för Webex utbildningsanslutning.

1

Logga in på Schoology som administratör och klicka på fliken Verktyg.

2

I avsnittet Skolhantering väljer du Integration > API.


 

Notera Din nuvarande konsumentnyckel och Din nuvarande konsumenthemlighet. Du kommer att använda dessa senare.

Begär installationsuppgifter för Webex Education Connector

1

Om du är en befintlig Webex-kund med en aktuell registrering av Webex Education Connector öppnar du ett supportärende med Cisco TAC för att få hjälp med att generera installationsuppgifter.

  • Om du är en ny Webex-kund och ännu inte har konfigurerat Webex Education Connector kan du kontakta din försäljnings- eller kundframgångschef.

2

Mer information finns i Meddelanden för Webex Education Connector.

Konfigurera din skolwebbplats

1

Logga in på Schoology som administratör och klicka på fliken Verktyg.

2

I avsnittet Skolledning väljer du Integration > Externa verktyg > Lägg till extern verktygsleverantör.

3

Ange följande information:

  • Verktygsnamn – Ange Webex eller ett annat beskrivande namn.

  • Konsumentnyckel – Ange din konsumentnyckel från steg 2 i Hämta din aktuella konsumentnyckel och din nuvarande konsumenthemlighet.

  • Delad hemlighet – ange din delade hemlighet från steg 2 i Hämta din aktuella konsumentnyckel och din nuvarande konsumenthemlighet.

  • Sekretess– Välj Skicka namn och e-post/användarnamn för den användare som startar.

  • Konfigurationstyp – välj Manual.

  • Matchning – Välj URL.

  • Domän/URL – Ange LTI-URL som du har angett.

4

Klicka på Skicka.

Installera Schoology LTI-appen i en kurs

Följ dessa steg för varje kurs där du vill lägga till Webex Education Connector.

1

Logga in på Schoology som kursadministratör och navigera till den kurs som du vill lägga till Webex Education Connector till.

2

Gå till Material > Lägg till material > Lägg till fil/länk/externt verktyg.

3

Välj externt verktyg och lägg till följande:

  • Verktygsleverantör – Välj namnet du valde i steg 3 i Konfigurera din skolwebbplats.

  • Titel – Ange namnet som du vill använda verktyget för att visas som i kursen.

4

Klicka på Skicka.

När du har skickat in kan du se appen som är installerad i kursen.
5

Gå till Material och klicka på namnet på verktyget för att öppna Webex Education Connector.

6

Gå till fliken Konfiguration, bläddra till avsnittet Auktorisera med LMS, klicka på Auktorisera och följ anvisningarna på skärmen.

7

För att definiera funktionerna för hela webbplatsen för instruktörskonfiguration klickar du på Gå till administrationskonsolen och väljer de funktioner som du vill aktivera.

8

Klicka på Tillbaka för att spara dina ändringar och återgå till Konfiguration fliken.