Jako místní uživatel správce zařízení Webex můžete vytvářet vlastní rozšíření uživatelského rozhraní, která se zobrazují v dotykovém rozhraní. Ty se programují pomocí maker a rozhraní xAPI.

Rozšíření uživatelského rozhraní lze naprogramovat tak, aby prováděla mnoho úkolů, jako je:

  • Shromažďování dat z webového serveru a jejich zobrazení v uživatelském rozhraní.

  • Poskytnutí vlastního rozhraní pro hlášení problémů v uživatelském rozhraní.

  • Přidání panelu pro ovládání periferií v místnosti.

  • Vytvoření zkratek pro spouštění webových aplikací.

  • Rozšíření uživatelského rozhraní o zdroje videa připojené přes externí video přepínač.

K vytvoření a aktivaci vlastních panelů můžete použít Editor rozšíření uživatelského rozhraní. Editor je dostupný v místním webovém rozhraní zařízení.

K vytváření rozšíření uživatelského rozhraní potřebujete spolu s makry a rozhraním xAPI roli místního uživatele Správce. Uživatel Správce také poskytuje přístup k místnímu webovému rozhraní.

Další informace o vytváření místních uživatelů naleznete v článku Správa místních uživatelů.

Spuštění editoru rozšení uživatelského rozhraní

1

Otevřete místní webové rozhraní zařízení.

V zobrazení zákazníka na https:/​/​admin.webex.com, přejděte na stránku Zařízení a vyberte zařízení ze seznamu. Přejděte dolů na informační panel zařízení a klikněte na možnost Spustit webový portál.

Pokud jste pro zařízení nastavili uživatele Správce, Integrator nebo RoomControl, můžete k místnímu webovému rozhraní přistupovat přímo tak, že otevřete webový prohlížeč a zadáte http(s)://<ip koncového bodu název hostitele>.

Další informace o přístupu k místnímu webovému rozhraní naleznete v článku Rozšířená nastavení.

2

Na kartě Přizpůsobení vyberte možnost Editor rozšíření uživatelského rozhraní.

Podrobnosti o vytváření vlastních rozšíření uživatelského rozhraní najdete v Příručce přizpůsobením zde. Vyberte nejnovější verzi.