Jako lokalny administrator urządzenia Webex możesz tworzyć niestandardowe rozszerzenia interfejsu użytkownika (UI), które pojawiają się w interfejsie dotykowym. Są one programowane za pomocą makr i xAPI.

Rozszerzenia interfejsu użytkownika można zaprogramować do wykonywania wielu zadań, takich jak:

  • Zbieraj dane z serwera WWW i wyświetlaj je w interfejsie użytkownika.

  • Zapewnij niestandardowy interfejs zgłaszania problemów w interfejsie użytkownika.

  • Dodaj panel do sterowania urządzeniami peryferyjnymi w pomieszczeniu.

  • Twórz skróty do uruchamiania aplikacji internetowych.

  • Rozszerz interfejs użytkownika o źródła wideo podłączone za pomocą zewnętrznego przełącznika wideo.

Za pomocą Edytora rozszerzeń interfejsu użytkownika można tworzyć i aktywować panele niestandardowe. Edytor jest dostępny z lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia.

Potrzebujesz lokalnego administratora na urządzeniu, aby tworzyć rozszerzenia interfejsu użytkownika wraz z makrami i interfejsem xAPI. Użytkownik Admin zapewnia również dostęp do lokalnego interfejsu internetowego.

Więcej informacji na temat tworzenia użytkowników lokalnych można znaleźć w artykule Administrowanie użytkownikami lokalnymi.

Uruchom Edytor rozszerzeń interfejsu użytkownika

1

Otwórz lokalny interfejs www urządzenia.

W widoku klient w https:/​/​admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i wybierz urządzenie na liście. Przewiń listę do panelu Informacje o urządzeniu, a następnie kliknij opcję Uruchom Portal sieci Web.

Jeśli skonfigurowałeś użytkownika administratora, integratora lub RoomControl dla urządzenia, możesz uzyskać bezpośredni dostęp do lokalnego interfejsu sieciowego, otwierając przeglądarkę internetową i wpisując http(s)://.

Więcej informacji na temat dostępu do lokalnego interfejsu internetowego można znaleźć w artykule Ustawienia zaawansowane.

2

Na karcie Dostosowywanie wybierz kolejno opcje Edytor rozszerzeń interfejsu użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia niestandardowych rozszerzeń interfejsu użytkownika można znaleźć w podręczniku dostosowywania tutaj. Wybierz najnowszą wersję.