Všechny weby Webex s výjimkou webů autorizovaných FedRAMP a webů CMR Hybrid Webex podporují vícenásobné datové proudy.

Zobrazení aktivních účastníků z libovolné aplikace nebo zařízení

Nyní se na obrazovce nachází více informací o nejaktivnějších účastnících připojených ke schůzce z aplikace Webex Meetings nebo Webex či ze zařízení Desk, Room nebo Board nebo jiného video zařízení Cisco. K dispozici máte až 6 zdrojů mezi uzly Cisco Webex Video Mesh Node. Pokud se tedy připojíte z aplikace Webex Meetings, uvidíte video až šesti účastníků připojených z aplikace nebo zařízení Webex. Jestiže to vezmeme z druhého směru, pokud jste se připojili ke schůzce pomocí aplikace Webex, registrovaného zařízení Webex nebo zařízení SIP prostřednictvím uzlu Video Mesh Node (nebo jakýmkoli jiným způsobem vyjma aplikace Webex Meetings), uvidíte také video až 6 účastníků připojených z aplikace Webex Meetings.

Souběžné zobrazení sdíleného obsahu a miniatur aktivních účastníků

Technologie minimálně transkódované konference (MTC) odesílá video jako vícenásobný datový proud, což umožňuje aplikaci a zařízením Webex zobrazit více obrazovek videa spolu s libovolným sdíleným obsahem. Díky tomu uvidíte miniatury nejaktivnějších účastníků, i když někdo z nich ve schůzce sdílí obrazovku nebo aplikaci.

Zdokonalené zpracování videa a zvuku

Media Assure je sada algoritmů, které na pozadí sledují všechny proudy zvuku a videa a hledají špatné stavy sítě, jako je ztráta paketů, latence nebo odchylky, a snaží se je vykompenzovat, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita za všech podmínek. Media Assure je k dispozici u všech standardních schůzek Webex, schůzek v osobních místnostech Cisco Webex a týmových schůzek s účastníky, kteří se připojili z aplikací Webex Meetings, Webex a ze zařízení Webex Desk, Room a Board.

Podpora Cisco Webex Video Mesh

Pokud hostujete schůzky pomocí Webex Video Mesh, můžete těchto funkcí taktéž využít. Webex Video Mesh podporuje vícenásobné datové proudy pro zařízení registrovaná v cloudu. Vícenásobný datový proud v průměru lépe využívá šířky pásma, což platí hlavně pro kaskádové propojení mezi uzly Webec Video Mesh Node a cloudem Webex.