Multistreaming är tillgängligt för alla Webex-platser förutom för FedRAMP-auktoriserade platser och CMR Hybrid Webex-platser.

Aktiva deltagare visas från alla appar eller enheter

Det spelar ingen roll hur deltagarna ansluter till mötet – oavsett om det är från Webex Meetings-appen eller Webex-appen, eller från Cisco Webex bords-, rums- eller boardenheter eller några andra Cisco-videoenheter så visas nu fler av de mest aktiva deltagarna på skärmen samtidigt. Du är begränsad till 6 källor mellan Cisco Webex-videonätnoder. Om du har anslutit till Webex Meetings-appen kommer du att se video på upp till sex deltagare som har anslutit från Webex-appen eller andra enheter. Och i den andra riktningen, om du har använt Webex, Webex-registrerade enheter eller SIP-enheter för att ansluta till ett möte via en videonätnod (eller på något annat sätt än från Webex Meetings-appen) visas också video på upp till 6 deltagare som har anslutit från Webex Meetings-appen.

Simultanvisning av delat innehåll och miniatyrer av aktiva deltagare

MTC-tekniken (Minimally Transcoded Conference) skickar video som en multistream, så att du kan visa flera bildskärmar samtidigt som allt delat innehåll med Webex-appen och enheterna. Därför kan du se miniatyrer av de mest aktiva deltagarna även när någon delar sin skärm eller app i mötet.

Förbättrad hantering av video och ljud

Media Assure är en uppsättning algoritmer som arbetar i bakgrunden på alla ljud- och videoströmmar för att identifiera dåliga nätverksförhållanden som paketförluster, latens och jitter och sedan kompenserar för dem för att ge bästa möjliga kvalitet under alla förhållanden. Media Assure fungerar på alla Webex-standardmöten, Cisco Webex personliga rumsmöten och teammöten med deltagare som har anslutit sig från Webex Meetings-appen eller Webex-appen, eller från enheter med Cisco Webex bords-, rums- eller boardsenheter.

Stöd för Cisco Webex-videonät

Om du är värd för möten som har Webex-videonät kan du dra fördel av dessa funktioner. Webex-videonät har stöd för flera videoströmmar på molnregistrerade enheter. Multistream ger bättre bandbreddsanvändning i genomsnitt, särskilt för överlappningslänken mellan de lokala Webex-videonätnoderna och Webex-molnet.