Bruke USB-HD adapteren for Cisco Headset

De trådløse Cisco-hodetelefonene leveres med en USB-adapter for en rask plug-and-play-opplevelse. Du kan også bruke adapteren med anropsenheter som ikke har et Bluetooth® alternativ. USB-HD adapteren leveres som ferdig paret med headsettet. Adapteren kobles automatisk til hodetelefonene når de er koblet til en USB-port med strøm.

Når du vil koble fra hodetelefonene, kobler du bare adapteren fra samtaleenheten. Det tar omtrent 10 sekunder før hodetelefonene godtar en annen aktiv Bluetooth tilkobling etter at du har koblet fra USB-HD adapteren. Du kan også slå hodetelefonene av og på for å pare en ny enhet raskt.

USB Adapter

 

Du kan ikke installere fastvareoppdateringer for hodetelefonene via Ciscos USB-HD adapter.

1

Koble Cisco USB-HD adapteren til ønsket enhet.

2

Slå på hodetelefonene.

3

Velg Cisco USB-HD-adapter fra listen over enheter.


 

Eldre adaptere kan vises som Cisco 700 USB-adapter.

Koble USB-HD adapteren til Cisco Headset til hodetelefonene

Du kan pare USB-HD adapteren på nytt hvis du har slettet hodetelefonenes Bluetooth® paringer eller må bytte adapter.
1

Koble USB-HD adapteren til den valgte enheten.

2

Bruk en penn eller binders til å trykke ned pareknappen på USB-HD adapteren i fire sekunder. Den blå LED-lampen på toppen av adapteren blinker når den går inn i paringsmodus.

USB HD Adapter button
3

Sett hodetelefonene i paringsmodus. Adapteren og hodetelefonene pares automatisk.