K uskutečnění hovoru použijte tlačítko volat .

Pro usnadnění je v historii hovorů uloženo posledních 25 hovorů. Volání zahrnuje také prediktivní vytáčení, což je seznam vygenerovaných návrhů na základě vašeho vyhledávání.

Telefon umožňuje snadno zavolat spolupracovníkovi nebo klientovi.

1

Klepněte na hovor .

2

Zadejte telefonní číslo, jméno nebo vyberte hovor ze seznamu historie hovorů.

Klepnutím na položku Hledat nebo vytočit zobrazíte klávesnici. Mezinárodní hovory vyžadují jako první znak znaménko plus (+). Klepněte na tlačítko .?123 a vyberte znak +, než zadáte telefonní číslo.

3

(Volitelné) Zadejte jméno osoby a vyhledejte ji v adresáři. Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

4

Klepněte na možnost Hovor.

Po přijetí hovoru se rozsvítí kontrolka telefonu. Časovač zobrazuje délku hovoru. Hovor se zobrazí na displeji, pokud jej používáte.

5

Klepnutím na tlačítko Ukončit hovor jej ukončíte.

Přijměte vyzvánějící telefon a začněte diskutovat s jinou osobou.

Při přijetí hovoru se rozsvítí kontrolka telefonu. Časovač ukazuje délku hovoru a hovor se zobrazí na obrazovce.

Proveďte jeden z následujících úkonů:

  • Klepněte na položku Přijmout.
  • Pokud nechcete hovor přijmout, klepněte na možnost Odmítnout.
  • Stiskněte tlačítko Hlasitost na telefonu. Při dalším hovoru se hlasitost vyzvánění vrátí do normálu.

Během hovorů můžete měnit jejich hlasitost tak, aby byly tišší nebo hlasitější. To vám pomůže naslouchat ostatním uživatelům a pomáhá ostatním vyslechnout

Když upravíte hlasitost hovoru, neupraví se hlasitost vyzvánění.

Chcete-li upravit hlasitost hovoru, stiskněte tlačítko Hlasitost .

Pokud jste zaneprázdněni nebo nechcete být vyrušováni, můžete potichu příchozí zvonění. Při dalším hovoru se hlasitost vyzvánění vrátí do normálu.

Pokud máte příchozí hovor, stiskněte tlačítko Hlasitost .

Během hovoru můžete ztlumit zvuk. Díky tomu druhou osobu slyšíte, ale ona neslyší vás.

Po ztlumení zvuku se na obrazovce telefonu a připojeném displeji HDMI rozsvítí červený pruh LED a zobrazí se ikona ztlumení zvuku.

1

Stiskněte tlačítko Ztlumit na telefonu nebo se ztlumíte z mikrofonu.

Po stisknutí tlačítka Ztlumit na přídavném mikrofonu se telefon a všechny mikrofony ztlumí.

2

Chcete-li ztlumení vypnout, znovu stiskněte tlačítko Ztlumit.

Pokud si chcete promluvit v soukromí nebo chcete uskutečnit druhý hovor, můžete hovor přidržet. Můžete mít až dva přidržené hovory.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

1

Klepněte na tlačítko Přidržet.

2

Klepněte na tlačítko Pokračovat ukončíte přidržení hovoru.

Mezi aktivním a podrženým hovorem lze snadno přepnout. Přidržené hovory se zobrazí v horní části obrazovky telefonu.

Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že ji správce nakonfiguruje.

Klepnutím na tlačítko Vyměnit přepnete na přidržený hovor.

Váš aktivní hovor se přesune do režimu přidržení.