Brug opkaldet For at foretage et opkald.

For at gøre det nemmere for dig er dine sidste 25 opkald gemt i din opkaldshistorik. Opkald omfatter også forudsigende opkald, som er en liste over genererede forslag, der er baseret på din søgning.

Din telefon gør det nemt at ringe til en kollega eller kunde.

1

Tryk på Opkald .

2

Indtast et telefonnummer, et navn, eller vælg et opkald fra listen over seneste opkald.

Tryk på Søg eller ring for at få vist tastaturet. Internationale opkald kræver, at plustegnet (+) skal være det første tegn. Tryk på .?123, og vælg +, før du indtaster telefonnummeret.

3

(Valgfri) Indtast en persons navn, og søg fra telefonbogen. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

4

Tryk på Ring op.

Telefonen lyser, når personen accepterer opkaldet. En timer viser længden af opkaldet. Opkaldet vises på din visningskærm, hvis du bruger en.

5

Tryk på Afslut opkald for at afslutte opkaldet.

Besvar din telefon, når den ringer, og start en diskussion med en anden person.

Telefonens LED lyser, når du accepterer et opkald. En timer viser længden af opkaldet, og opkaldet vises på skærmen.

Gør et af følgende:

  • Tryk på Besvar.
  • Tryk på Afvis, hvis du ikke vil besvare opkaldet.
  • Tryk på Lydstyrke nede på din telefon. Ringelydstyrken vender tilbage til normal ved det næste opkald.

Du kan ændre opkaldslydstyrken for at gøre den svagere eller højere under opkald. Dette hjælper dig med at høre den anden person, og den hjælper andre med at høre dig

Når du justerer opkaldslydstyrken, justerer det ikke lydstyrken af ringetonen.

Tryk på Lydstyrke Højre eller venstre for at justere lydstyrken for opkaldet.

Hvis du har travlt eller ikke ønsker at blive forstyrret, kan du afbryde lyden af ringetonen for indgående opkald. Ringelydstyrken vender tilbage til normal ved det næste opkald.

Når du får et indgående opkald, skal du trykke på Lydstyrke ned

Når du er i et opkald, kan du slå lyden fra. Dette giver dig mulighed for at høre den anden person, men vedkommende kan ikke høre dig.

Når du slår lyden fra, lyser LED-bjælken rødt, og ikonet for slå lyd fra vises på telefonens skærm og dem tilsluttede HDMI-skærm.

1

Tryk på Slå lyd fra På telefonen eller Slå lyd fra på en udvidelsesmikrofon.

Når du trykker på Slå lyd fra på en udvidelsesmikrofon, slås lyden på telefonen og mikrofonerne fra.

2

Tryk på Mikrofon igen for at tænde for mikrofonen.

Sæt et opkald i venteposition, hvis du ønsker at tale privat eller vil foretage et andet opkald. Du kan have op til to opkald i venteposition.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

1

Tryk på Hold.

2

Tryk på Genoptag for at genoptage et opkald fra venteposition.

Du kan nemt skifte mellem aktive opkald og opkald i venteposition. Dine parkerede opkald vises øverst på telefonskærmen.

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis administratoren konfigurerer den.

Tryk på Skift for at skifte til opkaldet i venteposition.

Dit aktive opkald flyttes til venteposition.