Använda knappen Samtal för att ringa samtal.

För att göra det lättare för dig visas dina senaste 25 samtal i samtalshistoriken. I samtalsfunktionerna finns det även uppringningsförslag, som är en lista över förslag som genereras baserat på din sökning.

Med din telefon är det enkelt att ringa upp en kollega eller en kund.

1

Knacka på Samtal .

2

Ange ett telefonnummer, ett namn eller välj ett samtal i listan över de senaste samtalen.

Knacka på Sök eller ring för att visa knappsatsen. För utlandssamtal måste plustecknet (+) anges som första tecken. Tryck på .?123 och välj + innan du anger telefonnumret.

3

(Alternativ) Ange en persons namn och sök i katalogen. Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

4

Tryck på Ring.

LED-lampan lyser när personen accepterar samtalet. En timer visar samtalets längd. Samtalet visas på skärmen om du använder en skärm.

5

Knacka på Avsluta samtal för att avsluta samtalet.

Svara på telefonen när det ringer och starta ett samtal med en annan person.

LED-lampan lyser när du accepterar ett samtal. En timer visar samtalets längd och samtalet visas på skärmen.

Gör något av följande:

  • Knacka på Svara.
  • Knacka på Avböj om du inte vill ta samtalet.

Du kan ändra samtalsvolymen så att den blir tystare eller högre under samtalen. Detta hjälper dig att höra den andra personen och hjälper andra att höra dig.

När du justerar samtalsvolymen justeras inte ringsignalvolymen.

Tryck volymknappen åt höger eller vänster för att justera volymen under samtal.

Om du är upptagen och inte vill bli störd kan du stänga av ringsignalljudet på inkommande samtal. Ringsignalvolymen återgår till normal vid nästa samtal.

När det kommer ett inkommande samtal trycker du volymknappen neråt

När du är i ett samtal kan du stänga av ljudet. På så sätt kan du höra den andra personen, men personen kan inte höra dig.

När du tystar ljudet lyser LED-lampan röd och tystikonen visas på telefonskärmen och den anslutna HDMI-skärmen.

1

Tryck på Tyst på telefonen eller Tyst på en tilläggsmikrofon.

När du trycker på Tyst på en tilläggsmikrofon tystas både telefonen och övriga mikrofoner.

2

Tryck på ljud av-knappen igen när du vill slå på ljudet igen.

Parkera ett samtal om du vill prata privat eller vill ringa ett annat samtal. Du kan ha upp till två parkerade samtal.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

1

Tryck på Vänteläge.

2

(Alternativ) Tryck på Samtal för att ringa ett andra samtal. Det parkerade samtalet visas högst upp på telefonskärmen.

3

Knacka på Återuppta om du vill återuppta ett parkerat samtal.

Du kan enkelt växla mellan aktiva och parkerade samtal. Dina parkerade samtal visas högst upp på telefonskärmen.

Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

Knacka på Växla för att växla till det parkerade samtalet.

Det aktiva samtalet flyttas till parkerat läge.