Tabule jsou k dispozici na schůzkách spojených s prostorem.

Lidé si mohou prohlížet sdílené tabule, když jsou členy daného prostoru nebo i když nejsou členy místa, kde se schůzka koná. Mezi tyto hosty mohou patřit osoby, které se připojují z:

 • Aplikace Webexpro Windows, Mac nebo web, kteří nejsou členy mezerníku

 • Standardních koncových bodů videa (protokoly SIP, H.323)

 • Aplikace Skype pro firmy

 • Aplikace Webexpro iPhone, iPad nebo Android, kteří jsou členy prostoru

Tabuli mohou upravovat pouze členové tohoto prostoru. Tabuli může upravovat více lidí současně.

1

Během schůzky přejděte do části Více, vyberte možnost Nová tabule a nová tabule je na schůzce sdílena.

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu pro odstranění úprav nebo opětovným kliknutím na gumu vyberete možnost Vymazat vše a odstraníte všechny úpravy. Úpravy, které jste právě smazali, můžete obnovit kliknutím na tlačítko Zpět.

 • Stickies vytváří a přidává stickies. Můžete přidat text, změnit barvu a přesunout samolepky kolem tabule.

 • Vrátit zpět odstraní poslední úpravy. Můžete pokračovat klepnutím na tlačítko Zpět a odstranit každou úpravu, dokud se nevrátíte na poslední uloženou tabuli.

  Pokud na sdílené tabuli někdo vybere možnost Vymazat vše, funkce Vrátit zpět není k dispozici. Pokud však vyberete možnost Vymazat vše a tabuli nebude upravovat nikdo jiný, můžete kliknutím na tlačítko Zpět obnovit úpravy.

 • Velikost tabule je neomezená. Pomocí kláves se šipkami na klávesnici se můžete pohybovat po tabuli. K přiblížení nebo oddálení tabule můžete použít myš nebo touchpad.

2

Po dokončení vyberte Hotovo.

3

Kliknutím ukončíte sdílení tabule.

1

Během schůzky přejděte na položku a vyberte možnost Tabule.

2

Vyberte tabuli nebo klepněte na možnost Nová tabule a otevřete novou tabuli. Poté klepněte na možnost Sdílet v hovoru a vyberte možnost Sdílet v hovoru.

3

Můžete zvolit následující:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, aby odstranila úpravy, nebo klepnutím na gumu znovu vyberete možnost Vymazat vše a odstraníte všechny úpravy. Úpravy, které jsi právě smazal/a, můžeš obnovit klepnutím na Vrátit zpět.

 • Vrátit zpět odstraní poslední úpravy. Můžete pokračovat klepnutím na Vrátit zpět a odstranit každou úpravu, dokud se nevrátíte na poslední uloženou tabuli.

  Pokud na sdílené tabuli někdo vybere možnost Vymazat vše, funkce Vrátit zpět není k dispozici. Pokud však vyberete možnost Vymazat vše a tabuli nikdo neupraví, můžete klepnutím na vrátit úpravy zpět.

 • Velikost tabule je neomezená. Použijte dva prsty k pohybu po tabuli na vašem zařízení.


 

Každý, kdo na schůzce používáAplikace Webexv systémech Windows, Mac nebo Web mohou na tabuli pracovat, zatímco ji sdílíte.

Pro každého, kdo používáAplikace Webexna iPhonu, iPadu nebo Android, mohou přejít na, vybrat tabuli a klepnutím na sdílenou tabuli pracovat na tabuli, zatímco ji sdílíte.

4

Klepnutím ukončete sdílení tabule.

1

Během schůzky přejděte na položku a vyberte možnost Tabule.

2

Vyberte tabuli nebo klepněte na možnost Nová tabule, otevřete novou tabuli a klepněte na možnost Sdílet živě.

3

Můžete zvolit následující:

 • Barva změní barvu značky.

 • Guma změní značku na gumu, aby odstranila úpravy, nebo klepnutím na gumu znovu vyberete možnost Vymazat vše a odstraníte všechny úpravy. Úpravy, které jsi právě smazal/a, můžeš obnovit klepnutím na Vrátit zpět.

 • Vrátit zpět odstraní poslední úpravy. Můžete pokračovat klepnutím na Vrátit zpět a odstranit každou úpravu, dokud se nevrátíte na poslední uloženou tabuli.

  Pokud na sdílené tabuli někdo vybere možnost Vymazat vše, funkce Vrátit zpět není k dispozici. Pokud však vyberete možnost Vymazat vše a tabuli nikdo neupraví, můžete klepnutím na vrátit úpravy zpět.

 • Velikost tabule je neomezená. Použijte dva prsty k pohybu po tabuli na vašem zařízení.


 

Každý, kdo na schůzce používáAplikace Webexv systémech Windows, Mac nebo Web mohou na tabuli pracovat, zatímco ji sdílíte.

Pro každého, kdo používáAplikace Webexna iPhonu, iPadu nebo Android, mohou přejít na, vybrat tabuli a klepnutím na sdílenou tabuli pracovat na tabuli, zatímco ji sdílíte.

4

Klepnutím ukončete sdílení tabule.

1

Vyberte prostor, klepněte na položku Obsah a potom vyberte.


 

Veškeré poznámky, které lidé v daném prostoru vytvořili, jsou také zahrnuty v seznamu tabulek.

2

Vyberte tabuli nebo poznámku, kterou chcete sdílet, kliknutím na tlačítko Sdílet přidejte snímek do oblasti zpráv.