Använda whiteboardtavlor

Få ut det mesta av dina whiteboardtavlor:

 • Du kan skapa whiteboardtavlor i ett utrymme, vem som helst i utrymmet kan sedan välja att visa eller redigera dem.

 • Du kan även använda whiteboardtavlorunder ett möte, du kan skapa eller öppna en befintlig whiteboard och sedan dela den i samtalet så att alla kan se den.

1

Välj utrymmet och klicka på Innehåll. Välj och klicka på Ny whiteboard.

2

Du kan välja följande:

 • Färgen ändrar markör färgen.

 • Suddgummi stänger av markeringen i ett rader gummi för att ta bort redigeringar eller klickar på Radera igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar. Du kan klicka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.

 • Stickies skapar och lägger till käppar. Du kan lägga till text, ändra färg och flytta dem runt på whiteboarden.

 • Ångra tar bort din senaste redigering. Du kan fortsätta att klicka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade whiteboarden.

  Ångra är inte tillgängligt om någon väljer Rensa alla på en delad whiteboard. Men om du väljer Rensa alla och ingen annan redigerar whiteboardtavlan, kan du klicka på Ångra för att återställa redigeringarna.

 • Det finns ingen storleksgräns på whiteboardtavlan. Använd piltangenterna på tangentbordet när du vill flytta runt på whiteboarden. Du kan använda en mus eller pekplatta för att zooma in eller ut på whiteboarden.

1

Välj utrymmet, gå till aktivitetsmenyn , välj Whiteboard ochknacka sedan på Ny whiteboard.

2

Du kan välja följande:

 • Färgen ändrar markör färgen.

 • Suddgummi stänger av markeringen i ett radergummi för att ta bort ändringar eller knacka på radergummit igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar. Du kan knacka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.

 • Ångra tar bort din senaste redigering. Du kan fortsätta att knacka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade whiteboarden.

  Ångra är inte tillgängligt om någon väljer Rensa alla på en delad whiteboard. Men om du väljer Rensa alla och ingen annan redigerar whiteboardtavlan, kan du knacka för att ångra redigeringarna.

 • Det finns ingen storleksgräns på whiteboardtavlan. Använd två fingrar för att flytta runt whiteboardtavlan på din enhet.

1

Välj utrymmet, gå till aktivitetsmenyn , välj Whiteboard ochknacka sedan på Ny whiteboard.

2

Du kan välja följande:

 • Färgen ändrar markör färgen.

 • Suddgummi stänger av markeringen i ett radergummi för att ta bort ändringar eller knacka på radergummit igen för att välja Rensa alla och ta bort alla ändringar. Du kan knacka på Ångra för att återställa de ändringar som du just har rensat.

 • Ångra tar bort din senaste redigering. Du kan fortsätta att knacka på Ångra och ta bort varje ändring tills du återgår till den senast sparade whiteboarden.

  Ångra är inte tillgängligt om någon väljer Rensa alla på en delad whiteboard. Men om du väljer Rensa alla och ingen annan redigerar whiteboardtavlan, kan du knacka för att ångra redigeringarna.

 • Det finns ingen storleksgräns på whiteboardtavlan. Använd två fingrar för att flytta runt whiteboardtavlan på din enhet.