Använda whiteboardtavlor

Få ut det mesta av din whiteboard-upplevelse:

 • Du kan skapa whiteboardtavlor i ett utrymme. Alla i utrymmet kan sedan välja att visa eller redigera dem.

 • Du kan även använda whiteboardtavlor i ett möte , kan du skapa eller öppna en befintlig whiteboardtavla och sedan dela den i samtalet så att alla kan visa den.

1

Markera utrymmet och klicka på Innehåll . Välj sedan Whiteboardtavla och klicka Ny whiteboardtavla .

2

Använd följande whiteboardverktyg:

 • Väljarverktygwhiteboard selection tool– Klicka på musknappen på ett område på whiteboardtavlan och dra musen för att välja objekt och flytta dem på whiteboardtavlan.

   
  När du har valts kan du välja mellan följande åtgärder: flytta fram, skicka bak, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
 • Dra/flyttaWhiteboard drag– Håll och dra musknappen för att flytta runt whiteboardtavlan.
 • PennverktygWhiteboard pen– Håll och dra musknappen för att dra en linje med pennan.

   
  När du har valt det kan du ändra tjockleken och färgen på pennan.
 • Magisk pennaWhiteboard magic pen– När du väljer pennan klickar du på den magiska pennan för att göra linjer eller former som du lägger till med pennan verktyget automatiskt jämnare och rakare.
 • SuddverktygWhiteboard eraser– Håll ned och dra musknappen för att radera eventuella kommentarer på whiteboardtavlan.
 • KlistermärkenWhiteboard sticky notes– När du har valts klickar du på det område som du vill lägga till klibbiga anteckningar. Dra anteckningen till den plats du vill ha och välj färg på den fasta lappen. Klicka på + för att lägga till en annan klisterlapp.
 • TextWhiteboard text– När du har valts klickar du på det område som du vill lägga till text. Du kan välja färg, format, anpassning och storleken på texten från dessa alternativ: small, medium, large, x-large.
 • FormerWhiteboard shapes– Välj från en cirkel, kvadrat eller diamant. När du har markerat drar du formen till det område du vill ha och ändrar storlek. Du kan även fylla formen med färg. När du högerklickar på formen kan du välja att föra fram, skicka tillbaka, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
 • Emojiemojis menu button– Använd emojikern för att välja en emoji och placera den på whiteboardtavlan. När du har valt kan du dra till det område du vill och ändra storlek. När du högerklickar på emoji kan du välja att föra fram, skicka tillbaka, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
3

Använd följande whiteboardkontroller:

 • ÅngraUndo button– Klicka för att ångra ändringar som gjorts i whiteboardtavlan.
 • Gör omRedo button– Klicka för att återställa ändringar som gjorts i whiteboardtavlan.

I minikartan längst ned till höger på whiteboardtavlan:

 • DöljHide button– Detta döljer minikartvyn. Klicka igen för att öppna minikartan igen.
 • Zooma för att översiktZoom to overview button– Zooma till bredden på det område där mötesdeltagarna gör redigeringar.
 • Zooma in/utWhiteboard zoom controls– Detta styr vyn för hela whiteboardområdet.

 
Du kan även använda kortkommandon för att zooma in och ut ur whiteboardområdet:
 • CTRL +/- för Windows.
 • CMD +/- för Mac.
1

Välj utrymmet och gå till aktivitetsmenyn, välj Whiteboard och tryck sedan på Ny whiteboard.

2

Du kan välja följande:

  • Väljarverktygwhiteboard selection tool– Klicka på musknappen på ett område på whiteboardtavlan och dra musen för att välja objekt och flytta dem på whiteboardtavlan.

    
   När du har valts kan du välja mellan följande åtgärder: flytta fram, skicka bak, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
  • Dra/flyttaWhiteboard drag– Håll och dra musknappen för att flytta runt whiteboardtavlan.
  • PennverktygWhiteboard pen– Håll och dra musknappen för att dra en linje med pennan.

    
   När du har valt det kan du ändra tjockleken och färgen på pennan.
  • Magisk pennaWhiteboard magic pen– När du väljer pennan klickar du på den magiska pennan för att göra linjer eller former som du lägger till med pennan verktyget automatiskt jämnare och rakare.
  • SuddverktygWhiteboard eraser– Håll ned och dra musknappen för att radera eventuella kommentarer på whiteboardtavlan.
  • KlistermärkenWhiteboard sticky notes– När du har valts klickar du på det område som du vill lägga till klibbiga anteckningar. Dra anteckningen till den plats du vill ha och välj färg på den fasta lappen. Klicka på + för att lägga till en annan klisterlapp.
  • TextWhiteboard text– När du har valts klickar du på det område som du vill lägga till text. Du kan välja färg, format, anpassning och storleken på texten från dessa alternativ: small, medium, large, x-large.
  • FormerWhiteboard shapes– Välj från en cirkel, kvadrat eller diamant. När du har markerat drar du formen till det område du vill ha och ändrar storlek. Du kan även fylla formen med färg. När du högerklickar på formen kan du välja att föra fram, skicka tillbaka, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
  • Emojiemojis menu button– Använd emojikern för att välja en emoji och placera den på whiteboardtavlan. När du har valt kan du dra till det område du vill och ändra storlek. När du högerklickar på emoji kan du välja att föra fram, skicka tillbaka, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
3

Använd följande whiteboardkontroller:

 • ÅngraUndo button– Klicka för att ångra ändringar som gjorts i whiteboardtavlan.
 • Gör omRedo button– Klicka för att återställa ändringar som gjorts i whiteboardtavlan.

I minikartan längst ned till höger på whiteboardtavlan:

 • DöljHide button– Detta döljer minikartvyn. Klicka igen för att öppna minikartan igen.
 • Zooma för att översiktZoom to overview button– Zooma till bredden på det område där mötesdeltagarna gör redigeringar.
 • Zooma in/utWhiteboard zoom controls– Detta styr vyn för hela whiteboardområdet.
1

Välj utrymmet och gå till aktivitetsmenyn, välj Whiteboard och tryck sedan på Ny whiteboard.

2

Du kan välja följande:

  • Väljarverktygwhiteboard selection tool– Klicka på musknappen på ett område på whiteboardtavlan och dra musen för att välja objekt och flytta dem på whiteboardtavlan.

    
   När du har valts kan du välja mellan följande åtgärder: flytta fram, skicka bak, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
  • Dra/flyttaWhiteboard drag– Håll och dra musknappen för att flytta runt whiteboardtavlan.
  • PennverktygWhiteboard pen– Håll och dra musknappen för att dra en linje med pennan.

    
   När du har valt det kan du ändra tjockleken och färgen på pennan.
  • Magisk pennaWhiteboard magic pen– När du väljer pennan klickar du på den magiska pennan för att göra linjer eller former som du lägger till med pennan verktyget automatiskt jämnare och rakare.
  • SuddverktygWhiteboard eraser– Håll ned och dra musknappen för att radera eventuella kommentarer på whiteboardtavlan.
  • KlistermärkenWhiteboard sticky notes– När du har valts klickar du på det område som du vill lägga till klibbiga anteckningar. Dra anteckningen till den plats du vill ha och välj färg på den fasta lappen. Klicka på + för att lägga till en annan klisterlapp.
  • TextWhiteboard text– När du har valts klickar du på det område som du vill lägga till text. Du kan välja färg, format, anpassning och storleken på texten från dessa alternativ: small, medium, large, x-large.
  • FormerWhiteboard shapes– Välj från en cirkel, kvadrat eller diamant. När du har markerat drar du formen till det område du vill ha och ändrar storlek. Du kan även fylla formen med färg. När du högerklickar på formen kan du välja att föra fram, skicka tillbaka, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
  • Emojiemojis menu button– Använd emojikern för att välja en emoji och placera den på whiteboardtavlan. När du har valt kan du dra till det område du vill och ändra storlek. När du högerklickar på emoji kan du välja att föra fram, skicka tillbaka, kopiera, klistra in, duplicera och ta bort.
3

Använd följande whiteboardkontroller:

 • ÅngraUndo button– Klicka för att ångra ändringar som gjorts i whiteboardtavlan.
 • Gör omRedo button– Klicka för att återställa ändringar som gjorts i whiteboardtavlan.

I minikartan längst ned till höger på whiteboardtavlan:

 • DöljHide button– Detta döljer minikartvyn. Klicka igen för att öppna minikartan igen.
 • Zooma för att översiktZoom to overview button– Zooma till bredden på det område där mötesdeltagarna gör redigeringar.
 • Zooma in/utWhiteboard zoom controls– Detta styr vyn för hela whiteboardområdet.