Asistent Webex je k dispozici ve schůzkách cisco webex.

Počínaje aktualizací 41.6 podporuje webový režim Webex Events (nový) webový režim Asistent webexu pro plány, které podporují až 10 000 uživatelů, a jako doplněk pro plány, které podporují až 1000 uživatelů.

V aktualizaci 41.7 je Asistent Webex podporován při schůzkách, které jsou spuštěny nebo připojeny z aplikace Webex, které nejsou plnohodnotné schůzky. Schůzky zahájené nebo připojené z prostoru nepodporují Pomocníka Webex.

Tato funkce vyžaduje video platformu Cisco Webex verze 2.0 s povoleným připojením ke schůzkám z video systémů. Informace o verzi, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Pokud je na webu Webex povolen Pomocník Webex, mohou hostitelé schůzek během schůzky pomocníka Webex zapnout nebo vypnout. Chcete-li pomocníka Webex automaticky zapnout při každém zahájení schůzky, zaškrtněte v předvolbách Plánování možnost Pomocník Webex.

1

Na webu Webex přejděte na Předvolby na levém navigačním panelu.

2

Vyberte kartu Plánování.

3

Zaškrtněte políčko Automaticky sdílet zvýraznění, záznam a přepis schůzky s účastníky a pozvaními schůzkami a umožnit jim provést úpravy.

Nyní, když vaše schůzka nebo webinář skončí, pokud byl asistent Webex povolen, schůzka nebo webinář zvýrazní, zaznamená a přepis se odeslaje všem účastníkům.
Můžete sdílet až 20 jednotlivých vrcholů najednou.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

Dokončené schůzky
2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, ze které chcete sdílet zvýraznění.


 

Chcete-li změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu před sdílením na něco popisnějšího, klepněte na tlačítko Upravit schůzku , proveďte změny a klepněte na tlačítko Uložit změny. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Vytvořit téma záznamu tak, aby odpovídalo novému tématu schůzky, a klepněte na tlačítko Ano.

3

Zaškrtněte políčka vedle zvýraznění, která chcete sdílet.

4

Vyberte SdíletSdílení zvýraznění zvýraznění a klikněte na Vybrat lidi z účastníků a pozvaní.

5

Zaškrtněte políčko vedle každé osoby, se kterou chcete sdílet obsah schůzky nebo webináře, a klikněte na Vybrat.

6

Klepněte na tlačítko Sdílet.

1

Přejděte na Schůzky na levém navigačním panelu a vyberte kartu Dokončeno.

2

Vyhledejte a vyberte schůzku nebo webinář, který chcete sdílet.


 

Pokud chcete před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klikněte na Upravit schůzku , proveďte změny a pak vyberte Uložit změny . Zkontrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Vytvořit téma záznamu tak, aby odpovídalo novému tématu schůzky, a klepněte na tlačítko Ano.

3

Vedle tématu schůzky nebo webináře klikněte na Sdílet schůzku a vyberteE-mail .

4

Zadejte jména nebo e-mailové adresy osob, se kterými chcete obsah sdílet.

5

Klepněte na příkaz Oprávnění a pak vyberte Prohlížeč neboEditor, abyste určují, zda může každý z nich zobrazit nebo upravit obsah.

6

Klepněte na tlačítko Zpět.

7

(Nepovinné) Zadejte úvodní zprávu, kterou chcete zahrnout do e-mailu.

8

Klepněte na tlačítko Sdílet.

1

Na stránce Informace o schůzce klepněte na .

Informace o schůzce naleznete v tématu Zobrazení obsahu schůzky a webináře vytvořeného Pomocníkem Webex.


 

Chcete-li před sdílením změnit název schůzky nebo webináře a název záznamu na něco popisnějšího, klepněte Úprava schůzkyna tlačítko , proveďte změny a klepněte na Uchováte své změny. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko Vytvořit téma záznamu tak, aby odpovídalo novému tématu schůzky.

2

Zadejte nebo vyberte jména nebo e-mailové adresy lidí, se kterým chcete schůzku nebo webový obsah sdílet, a klepněte na Sdílet.


 

Pokud chcete sdílení obsahu s někým přestat, Sdílení schůzky klepněte a potom klepněte na Oprávnění . Klepněte na rozevírací šipku vedle jména osoby a potom klepněte na Odebrat.

Pokud chcete sdílení obsahu schůzky nebo webináře se všemi přestat sdílet, klepněte na Zastavit sdílení. Všichni, s nimiž jste sdíleli obsah, již nebudou mít přístup ke schůzce nebo obsahu webináře.