V prostoru Webex může každý účastník ztlumit jiného účastníka.

Na schůzce Webex nebo schůzce v osobní místnosti může účastníky ztlumit pouze hostitel a spoluhostitel.

Druhého účastníka můžete ztlumit I při hovoru jeden na jednoho.


Zrušit ztlumení mohou pouze samotní ztlumení účastníci . Hostitel a  spoluhostitel však může účastníky požádat o  zrušení ztlumení přímo ze seznamu účastníků. Klepněte na jméno účastníka a vyberte možnost Požádat o zrušení ztlumení. Účastník obdrží oznámení s žádostí o zrušení ztlumení.

1

Při hovoru nebo schůzce klepněte na seznam účastníků.

2

Klepněte na účastníky, které chcete ztlumit, a vyberte Ztlumit zvuk.

1

Při hovoru nebo schůzce klepněte na seznam účastníků.

2

Klepněte na účastníky, které chcete ztlumit, a vyberte Ztlumit.

1

Při hovoru nebo schůzce přejděte na seznam účastníků.

2

Vyberte účastníky, které chcete ztlumit, a stiskněte tlačítko Ztlumit zvuk.