Jako hostitel nebo spoluhostitel můžete uzamknout a odemknout schůzky v osobní místnosti. Když je schůzka uzamčena, můžete do ní vpustit osoby ze seznamu účastníků.

  1. Když vedete hovor v osobní místnosti, klepnutím na obrazovku zařízení zobrazíte ovládací prvky hovoru. Klepněte na možnost Více a poté vyberte možnost Uzamknout schůzku.

  2. Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Chcete-li lidem umožnit vstup, klepněte na seznam účastníků V ovládacích prvcích hovoru a vyberte Povolit . Pokud chcete odemknout osobní místnost, klepněte na Další a potom vyberte možnost Odemknout schůzku.