Jako hostitel nebo spoluhostitel můžete schůzky v osobní místnosti uzamknout a odemknout výběrem tlačítka uzamknout. Když je schůzka zablokovaná, můžete ostatním účastníkům povolit účast klepnutím na seznam účastníků a volbou Povolit v zařízení.

1

Když máte hovor ve vaší soukromé místnosti, klepněte na možnost Uzamknout schůzku nebo více , pokud tlačítko není zobrazeno, a pak zvolte Zamknout schůzku.

2

Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Klepnutím na seznam účastníků můžete v účastníkůch povolit V ovládacích prvcích hovoru a zvolte Povolit v. Pokud chcete odemknout osobní místnost, klepněte na možnost Odemknout schůzku.