Jako hostitel nebo spoluhostitel můžete uzamknout a odemknout schůzky v osobní místnosti. Když je schůzka uzamčena, můžete do ní vpustit osoby ze seznamu účastníků.

  1. Když vedete hovor v osobní místnosti, klepnutím na obrazovku zařízení zobrazíte ovládací prvky hovoru. Klepněte na možnost Více a poté vyberte možnost Uzamknout schůzku.

  2. Vaše osobní místnost je nyní uzamčena. Pokud chcete někoho pustit dovnitř, klepněte na seznam účastníků v ovládacích prvcích hovoru a vyberte možnost Pustit dovnitř. Pokud chcete odemknout osobní místnost, klepněte na Další a potom vyberte možnost Odemknout schůzku.