Na Webex svemirskom sastanku, svako može da utiša druge učesnike.

U Webex sastancima ili sastancima u privatnim sobama, samo domaćin i pomoćni domaćin mogu da utišaju druge.

U jednom pozivu, moguće je i isključiti zvuk druge osobe.


Ne možete isključiti učesnike kada ih isključite, oni će morati sami da isključe zvuk. Međutim, domaćin i pomoćni domaćin mogu da zatraže od učesnika da isključe zvuk direktno sa liste učesnika. Dodirnite ime učesnika i izaberite Zatraži deaktiviranje. Učesnik dobija obaveštenje u kojem se od njega traži da isključi zvuk.

1

U pozivu ili sastanku dodirnite listu učesnika.

2

Dodirnite učesnike koje želite da utišate i izaberite isključivanje zvuka.

1

U pozivu ili sastanku dodirnite listu učesnika.

2

Dodirnite učesnike koje želite da utišate i izaberite „utišaj .

1

U pozivu ili sastanku idite na listu učesnika.

2

Izaberite učesnike koje želite da utišate i izaberite isključivanje zvuka.