Zařízení pro místnosti, která tuto funkci podporují

 • Codec Plus (včetně Room Kit Plus a Room Kit Plus Precision 60)

 • Codec Pro (včetně Room Kit Pro a Room Kit Pro Precision 60)

 • Room 55

 • Room 55 Dual

 • Room 70

 • Room 70 G2

Požadavky a omezení

 • Podporovaná verze: HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), verze 1.4.

 • Během hovoru nelze sdílet obsah HDCP.

 • Obrazovky, na kterých je zobrazen chráněný obsah, musí podporovat HDCP. Integrované obrazovky všech zařízení pro místnosti podporují HDCP.

Konfigurace podpory HDCP

Přepněte konfiguraci Video > Vstup > Konektor [n] > HDCP > Režim na Zapnuto, abyste povolili podporu obsahu chráněného HDCP na tomto konektoru.

Konfigurace je dostupná jak ve webovém rozhraní (Rozšířená nastavení) zařízení, tak v rozhraní API. Informace o přístupu k webovému rozhraní a používání rozhraní API naleznete v článku Rozšířená nastavení.

Pouze jeden vstupní konektor HDMI lze nakonfigurovat tak, aby podporoval obsah chráněný HDCP. Výběr konektoru závisí na typu zařízení.

 • Codec Plus, Room 55 Dual, Room 70: vstupní konektor 2

 • Codec Pro, Room 70 G2: vstupní konektor 5

 • Room 55: vstupní konektor 3 (HDMI 2)

Pokud je vstupní konektor nakonfigurován tak, aby podporoval HDCP, je vyhrazen pro tento typ obsahu. Vyhrazení znamená:

 • Z tohoto konektoru můžete lokálně sdílet obsah HDCP i obsah bez HDCP.

 • Během hovoru nelze z tohoto konektoru sdílet žádný obsah bez ohledu na to, jaké zařízení je připojeno.

 • Z tohoto zdroje nelze pořizovat webové snímky.

Výstupní konektory (obrazovky), které mohou zobrazovat obsah HDCP

Obsah HDCP se zobrazuje pouze na obrazovkách připojených k určitým výstupním konektorům HDMI. Výběr konektoru závisí na typu zařízení.

 • Codec Plus, Room 55 Dual, Room 70: výstupní konektor 1

  Tento konektor je určen pro integrovanou obrazovku pro zařízení Room 70 Single a levou integrovanou obrazovku pro zařízení Room 55 Dual a 70 Dual.

 • Codec Pro, Room 70 G2: výstupní konektor 1 a výstupní konektor 2

  Tyto konektory jsou určeny pro integrované obrazovky pro zařízení Room 70 G2 Dual. Integrovaná obrazovka pro zařízení Room 70 G2 Single je připojena k výstupnímu konektoru 1.

 • Room 55: Integrovaná obrazovka