Urządzenia pokojowe, które obsługują tę funkcję

 • Kodek Plus (w tym Room Kit Plus i Room Kit Plus Precision 60)

 • Kodek Pro (w tym Room Kit Plus i Room Kit Plus Precision 60)

 • Room 55

 • Room 55 Dual

 • Room 70

 • Room 70 G2

Wymagania i ograniczenia

 • Obsługiwana wersja: HDCP – High-bandwidth Digital Content Protection, wersja 1.4.

 • Zawartość HDCP nie może być udostępniana w trakcie połączenia.

 • Ekrany, na których wyświetlana jest chroniona zawartość, muszą obsługiwać HDCP. Zintegrowane ekrany wszystkich urządzeń w pomieszczeniu obsługują HDCP.

Konfiguracja obsługi HDCP

Ustaw konfigurację Wideo > Wejście > Złącze [n] > HDCP > Tryb na Włączony, aby włączyć obsługę zawartości chronionej HDCP na tym złączu.

Konfiguracja dostępna jest zarówno z poziomu interfejsu webowego (Ustawienia zaawansowane) urządzenia, jak i w API. Przeczytaj artykuł Ustawienia zaawansowane, aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do interfejsu WWW i korzystać z interfejsu API.

Tylko jedno złącze wejściowe HDMI może być skonfigurowane do obsługi treści chronionych HDCP. Które złącze wybrać zależy od typu urządzenia.

 • Codec Plus, Room 55 Dual, Room 70: złącze wejściowe 2

 • Codec Pro, Room 70 G2: złącze wejściowe 5

 • Room 55: Złącze wejściowe 3 (HDMI 2)

Gdy złącze wejściowe jest skonfigurowane do obsługi HDCP, jest ono zarezerwowane dla tego typu zawartości. Rezerwacja oznacza:

 • Za pomocą tego złącza można lokalnie udostępniać zarówno zawartość HDCP, jak i zawartość nie-HDCP.

 • Podczas połączenia nie można udostępniać żadnych treści z tego złącza, niezależnie od tego, co jest podłączone.

 • Nie można robić zrzutów z tego źródła.

Złącza wyjściowe (ekrany), które mogą wyświetlać zawartość HDCP

Zawartość HDCP jest wyświetlana tylko na ekranach podłączonych do określonych złączy wyjściowych HDMI. Które złącza zależą od typu urządzenia.

 • Codec Plus, Room 55 Dual, Room 70: złącze wyjściowe 1

  To złącze jest przeznaczone do zintegrowanego ekranu dla Room 70 Single oraz lewego zintegrowanego ekranu dla Room 55 Dual i Room 70 Dual.

 • Codec Pro, Room 70 G2: Złącze wyjściowe 1 i złącze wyjściowe 2

  Te złącza są przeznaczone do zintegrowanych ekranów dla Room 70 G2 Dual. Ekran zintegrowany dla pomieszczenia 70 G2 Single jest podłączony do złącza wyjściowego 1.

 • Room 55: Zintegrowany ekran