Další informace o těchto funkcích viz:

Vyberte záhlaví, které chcete seřadit podle daného sloupce, například vyberte možnost Aktualizovat a seřaďte vlastnosti podle čísla verze.

Funkce pro aplikaci Webex Meetings pro počítače


Funkce aplikace Webex Meetings pro počítače od verze WBS39.6 a novější nejsou součástí uzamčených aktualizací.

Funkce

Aktualizovat

Vylepšené párování během schůzky a připojení k zařízeními registrovanými v cloudu

WBS39.1

Sdílení obsahu s vysokou snímkovou frekvencí (beta)

WBS39.1

Připojte se ke schůzkám na spárovaném zařízení Webex Share

WBS39.1

Indikátor kvality sítě a výkonu

WBS39.1

Obecná dostupnost doplňkového modulu Microsoft Office 365

WBS39.1

Bezdrátové sdílení s vysokou snímkovou frekvencí před schůzkou

WBS39.1

Podpora 200 videozařízení a účastníků schůzky aplikace Webex Teams

WBS39.2

Tlačítko Připojit v e-mailových šablonách aplikace Webex Meetings

WBS39.2

Aplikace pro počítače pro místní a cloudové schůzky

WBS39.2

Vylepšení funkce sdílení obsahu s vysokou snímkovou frekvencí (beta)

WBS39.2

Podpora odkazu připojení ke schůzce a čísla schůzky

WBS39.2

Zvukové výzvy během schůzky jsou pro videozařízení zakázány

WBS39.2

Další toky videa pro uživatele videozařízení

WBS39.2

Dialogové okno optimalizovaného sdílení v hlavní nabídce

WBS39.2

Seznam účastníků v registrovaných místních videozařízeních Cisco

WBS39.2

Zlepšení sdílení obrazovky

WBS39.2

Zobrazit tabule Webex Board

WBS39.2

Sdílení obsahu s vysokou snímkovou frekvencí

WBS39.3

Bezdrátové sdílení v aplikacích Microsoft Office

WBS39.3

Optimalizované hlášení problémů (pouze systém Windows)

WBS39.3

Připomenutí ověření e-mailu

WBS39.3

Vylepšení před schůzkou pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni

WBS39.3

Výstrahy obsahu třetích stran

WBS39.3

Použijte možnost Nastavení systémunabídce Volat můj počítač

WBS39.3

Soubory odstraněné po schůzkách

WBS39.4

Kontrola stavu (pouze systém Windows)

WBS39.4

Přesunout do předsálí (k dispozici na vyžádání)

WBS39.4

Automatické stažení aplikace pro počítač před schůzkou

WBS39.4

Podpora více monitorů (pouze systém Mac)

WBS39.4

Vylepšení indikátoru kvality sítě a výkonu

WBS39.4

Párovat se místními zařízeními bez přihlášení

WBS39.4

Integrace kalendáře do aplikace pro počítač s domovskou stránkou schůzky v osobní místnosti

WBS39.5

Základní podpora technologie Cisco Webex Edge Audio + CCA-SP

WBS39.5

Kontrola stavu (pouze systém Mac)

WBS39.5

Počáteční zkušební verze pro rozhraní API REST pro aplikaci Webex Meetings

WBS39.5

Připojte se bez kódu PIN z registrovaného cloudového systému pro videokonference

WBS39.5

Vylepšení globálního seznamu hovorů na mobilní stránce

WBS39.5

Optimalizované zobrazení mřížky v podmínkách nízké šířky pásma

WBS39.5

služba People Insights

WBS39.5

Obecná dostupnost pro přepisy záznamu

WBS39.5

Automatické potlačení šumu klávesnice

WBS39.6

Během schůzek se vyhýbejte hlasovým zprávám

WBS39.6

Nové prvotní zkušenosti s uživatelů, kteří se účastní schůzek

WBS39.6

Seznam účastníků schůzky je k dispozici v koncových bodech videa registrovaných pro vzdálený přístup a mobilní zařízení

WBS39.6

Obecná dostupnost pro přesun do předsálí a podpora pro schůzky platformy bez videa

WBS39.6

Podpora sítě PSTN pro 1000 účastníků

WBS39.6

Funkce Edge Audio + CCA-SP Audio – Poskytnutí a povolení

WBS39.7

Aplikace Webex Meetings PSTN – rozšíření země

WBS39.7

Sdílení obsahu do zařízení

WBS39.7

Upozornění, když uživatelé sdílejí svou obrazovku

WBS39.7

Zobrazení mřížky se přizpůsobuje omezeným zdrojům sítě nebo CPU

WBS39.8

Oznámení záznamu schůzek pro uživatele zvuku VoIP

WBS39.8

Nové okno náhledu zvuku a videa

WBS39.8

Efektivnější možnosti připojení

WBS39.8

Uživatelé aplikace Webex Teams mohou přijímat schůzky uživatelů aplikace Webex Meetings do osobních místností

WBS39.9

Pokud není protokol UDP k dispozici, použijte protokol TCP/5004 pro média

WBS39.9

Zakažte sdílení z aplikace Webex Meetings ve schůzkách s aktivovaným videozařízením

WBS39.9

Nastavení typu zvukové a obrazové relace pro schůzky v osobní místnosti

WBS39.10

Zrcadlový efekt v režimu vlastního zobrazení

WBS39.10

Živé streamování Enterprise

WBS39.10

Ke stejnému videozařízení se může připojit více účastníků

WBS39.11

Připojit ke schůzce bez stisknutí 1

WBS39.11

Funkce pro weby služby Webex

Funkce

Aktualizovat

Ověření e-mailu

WBS39.1

Dávkové odstranění záznamů v moderním zobrazení

WBS39.1

Vylepšení použitelnosti pro moderní zobrazení

WBS39.1

Odstranění nepoužité šablony e-mailu

WBS39.1

Ověření e-mailem se středními výstražnými zprávami

WBS39.2

Odstranění veřejně dostupných hesel pro schůzky

WBS39.2

Možnosti rozšířeného plánovače

WBS39.3

Ověření e-mailem s povinnými výstražnými zprávami

WBS39.3

Přizpůsobení odkazu na stahování v moderním zobrazení

WBS39.3

Šablony plánovače v moderním zobrazení

WBS39.3

Integrace účtu služby Webex sady Microsoft Office 365

WBS39.3

Prediktivní vyhledávání pozvaných osob

WBS39.3

Podpora záznamu odmítnutí odpovědnosti

WBS39.3

Mé zaznamenané schůzky zobrazují zpracování záznamů v moderním zobrazení

WBS39.4

Přístup k informacím o verzi v moderním zobrazení

WBS39.4

Přepracování šablony e-mailu a zjednodušení pro schůzky

WBS39.5

Moderní zobrazení – podpora vyhledávání minulé schůzky

WBS39.5

Moderní zobrazení – podpora seznamu schůzek v osobní místnosti

WBS39.5

Moderní zobrazení – vylepšení profilu a předvoleb

WBS39.5

Odstranění speciální znakové podpory

WBS39.5

Oříznutí záznamů

WBS39.5

Sledování videa pro záznamy síťového záznamníku

WBS39.5

Chování klasického zobrazení a moderního zobrazení se změní

WBS39.6

Včasná dostupnost pozvánek iCalendar z webového plánovače

WBS39.6

Moderní zobrazení – vylepšení zpráv Insights

WBS39.6

Moderní zobrazení – úprava a centralizovaná podpora lišty vyhledávání

WBS39.6

Odstranění pouze numerických ID osobní místnosti

WBS39.6

Podpora veřejné schůzky v moderním zobrazení

WBS39.7

Vylepšení seznamu schůzek v moderním zobrazení

WBS39.7

Stažení nebo skrytí přepisů záznamu schůzky

WBS39.7

Možnosti Připojit se před hostitelem v moderním zobrazení

WBS39.7

Výběr z globálních čísel pro přímé volání v moderním zobrazení

WBS39.7

Podpora účtu pouze pro účastníky

WBS39.8

Stažení rozšíření moderního zobrazení

WBS39.8

Podpora aplikace Internet Explorer 11

WBS39.8

Změny, úpravy a sdílení hlasu z přehrávače videa

WBS39.8

Zjednodušený postup instalace

WBS39.8

Hostitelé videozařízení s povolenou schůzkou mohou zvolit možnosti JinéŽádné pro zvuk

WBS39.9

Podpora připomenutí sledovacího kódu v moderním zobrazení plánovače

WBS39.9

Změna výchozího uspořádání pro záznamy zaměřené na video

WBS39.9

Možnost vytváření přepisů v moderním zobrazení

WBS39.9

Karta Záznam v moderním zobrazení

WBS39.10

Podpora registrace schůzek v moderním zobrazení

WBS39.10

Synchronizace kalendáře Microsoft Office 365 v moderním zobrazení

WBS39.10

Podpora oprávnění účastníků a schůzek v moderním zobrazení

WBS39.10

Stažení zásuvného modulu pro Google a Microsoft Office 365 na stránce Stahování

WBS39.10

Podpora pro Google .new Doména

WBS39.10

Odkazy na stažení aplikace pro počítač

WBS39.11

Funkce pro služby Webex

Webex Meetings

Webex Events

Webex Training

Webex Support

Funkce

Aktualizovat

X

X

X

X

Oznámení o ukončení životnosti verze WBS32

WBS39.1

X

X

X

X

Změna verzí z WBS33 na WBS39

WBS39.1

X

Aktualizace postupu připojení pro účastníky se systémem Linux

WBS39.1

X

X

X

X

Indikátor kvality sítě a výkonu

WBS39.1

X

X

X

X

Odstranění nepoužité šablony e-mailu

WBS39.1

X

Podpora videozařízení pro události pouze přes VoIP

WBS39.2

X

X

X

X

Vylepšení DevNet pro rozhraní API XML aplikace Webex Meetings

WBS39.3

X

X

X

X

Výstrahy obsahu třetích stran

WBS39.3

X

Obecná dostupnost pro podporu videosystému panelisty

WBS39.3

X

X

X

Soubory odstraněné po schůzkách

WBS39.4

X

X

Kontrola stavu (pouze systém Windows)

WBS39.4

X

X

Podpora více monitorů (pouze systém Mac)

WBS39.4

X

X

X

X

Vylepšení indikátoru kvality sítě a výkonu

WBS39.4

X

X

X

Párovat se místními zařízeními bez přihlášení

WBS39.4

X

X

Kontrola stavu (pouze systém Mac)

WBS39.5

X

Řízený sběr dat pomocí šablon nucené registrace událostí

WBS39.6

X

X

X

X

Ukončení podpory systému macOS 10.9

WBS39.6

X

X

X

Podpora sítě PSTN pro 1000 účastníků

WBS39.6

X

Zjednodušení šablony e-mailu pro aplikaci Webex Events

WBS39.7

X

Podpora systému macOS Catalina (verze 10.15)

WBS39.8

X

X

Limit velikosti nahrávaných dat materiálu do kursu

WBS39.9

X

Hostitel může vypnout video panelisty

WBS39.9

X

Plynulé přepínání videozámku

WBS39.9

X

Nahrání zpráv o problémech do cloudové služby Cisco Webex

WBS39.10

X

X

X

Povinné vynucení hesla

WBS39.10

X

X

Odkazy na stažení aplikace pro počítač

WBS39.11

X

Podpora displejů s vysokým rozlišením

WBS39.11

Funkce pro webovou aplikaci Webex Meetings

Funkce

Aktualizovat

Optimalizované zprávy o problémech

Webová aplikace Webex Meetings 39.1

Optimalizované možnosti sdílení zařízení služby Webex

Webová aplikace Webex Meetings 39.1

Vylepšené zasílání zpráv, pokud v prohlížeči Google Chrome není připojen mikrofon nebo reproduktory

Webová aplikace Webex Meetings 39.2

Tlačítko Ztlumení na panelu Účastníci

Webová aplikace Webex Meetings 39.3

Prohlížeč Microsoft Edge odesílá a přijímá video

Webová aplikace Webex Meetings 39.4

Zobrazení sdíleného obsahu s vysokou snímkovou frekvencí v prohlížeči Microsoft Edge

Webová aplikace Webex Meetings 39.4

Nastavení účastníka

Webová aplikace Webex Meetings 39.6

služba People Insights

Webová aplikace Webex Meetings 39.6

Podpora několika rozlišení pro prohlížeč Safari

Webová aplikace Webex Meetings 39.7

Webová aplikace Webex Meetings pro prostředí virtuálního počítače (beta)

Webová aplikace Webex Meetings 39.7

Podpora funkce Volat můj počítač v prohlížeči Microsoft Edge

Webová aplikace Webex Meetings 39.9

Funkce pro mobilní aplikaci Webex Meetings (iOS)

Funkce

Aktualizovat

Přihlášení se pomocí funkce Face ID a Touch ID

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Pokyny ke sdílení obrazovky zařízení iPad

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Podpora seznamu schůzek sady Microsoft Office 365 Exchange

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Limit počtu pozvaných osob v plánovači byl rozšířen na 40 pozvaných

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Podpora více jazyků Siri

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Vylepšení zpětného volání videozařízení

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Zobrazení záznamu účastníka ve výchozím nastavení

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Křížové spuštění WeChat

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Automatický příjem přímého volání na cloudových videozařízeních

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.2

Vylepšený postupu připojení ke schůzce z aplikací třetích stran

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.2

Vylepšení oprávnění pro první použití

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.3

Přihlášení ke službám Google, Facebook a Microsoft Office 365

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.3

Zlepšení sdílení obrazovky systému iOS

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Zobrazení adres IP zařízení ve zprávách použití aplikace Webex Site Administration

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Přesunout do předsálí (k dispozici na vyžádání)

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Podpora sdílení před schůzkou v aplikaci

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Automatické zapnutí automatického videa

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Sdílejte informace o schůzce pomocí aplikací jiných výrobců

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Podpora aplikace Webex Share

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Podpora Apple CarPlay pro aplikaci Webex Meetings

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.6

Podpora automatického jasu

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.6

Zastavení záznamu pro mobilní hostitele

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.6

Zjednodušení připojení k mobilnímu systému iOS

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.6

Mobilní místní párování a sdílení a přechod k podpoře schůzek

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Před připojením ke schůzkám vyberte možnost Předvolby zvuku a videa

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Sloučené možnosti videa

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Vyjasněny popisy v aplikaci

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Podpora virtuálního pozadí pro zařízení iPhone

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Podpora pro systém iOS 13

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Podpora tmavého režimu

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Křížové spuštění aplikace třetí strany při předávání přihlašovacích údajů

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Podpora režimu Pouze zvuk

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.9

Podpora ztlumení zvuku při označování poznámkami

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.9

Podpora virtuálního pozadí pro zařízení iPad

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.9

Podpora klávesnice pro zařízení iPad Pro 2018

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.9

Podpora konfigurace aplikace pro správu mobilních zařízení

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Podpora systému iPadOS

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Podpora ztlumení zvuku při označování obsahu poznámkami

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Podpora duální kamery

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Funkce pro mobilní aplikaci Webex Meetings (Android)

Funkce

Aktualizovat

Podpora seznamu schůzek sady Microsoft Office 365 Exchange (beta)

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Limit počtu pozvaných osob v plánovači byl rozšířen na 40 pozvaných

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Vymazání historie hledání

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Sdílejte informace o schůzce prostřednictvím aplikací konverzace jiných výrobců

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Křížové spuštění WeChat

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.1

Vylepšení zvuku zařízení Android

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.2

Automatický příjem přímého volání na cloudových videozařízeních

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.2

Vylepšený postupu připojení ke schůzce z aplikací třetích stran

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.2

Podpora seznamu schůzek sady Microsoft Office 365 Exchange

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.3

Přihlášení ke službám Google, Facebook a Microsoft Office 365

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.3

Indikátor místního záznamu

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.3

Zlepšení inteligentního videa

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.3

Podpora zařízení Google Home

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Zobrazení adres IP zařízení ve zprávách použití aplikace Webex Site Administration

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Automatické zapnutí automatického videa

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Podpora skenování rozpoznávání textu

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Podpora aplikace Webex Share

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.4

Ukončení podpory záznamu pro mobilní hostitele

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.6

Zlepšení stanice zařízení Samsung DeX

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.6

Mobilní místní párování a sdílení a přechod k podpoře schůzek

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Podpora Zvednout ruku

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Před připojením ke schůzkám vyberte možnost Předvolby zvuku a videa

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Sloučené možnosti videa

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Zlepšení potlačení ozvěny

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.7

Křížové spuštění aplikace třetí strany při předávání přihlašovacích údajů

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Podpora sdílení souborů služby Microsoft OneDrive

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Podpora zařízení Google Home

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Podpora systému Android Q

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Podpora tabule

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.8

Podpora videa od účastníka s kódem PIN

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.9

Box a podpora sdílení Google Drive

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.9

Podpora konfigurace aplikace pro správu mobilních zařízení

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Režim dvou obrazovek pro zařízení Samsung DeX

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Automaticky připojit k videozařízení

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Sdílení snímků ze souborů zařízení

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Podpora režimu Pouze zvuk

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.10

Vylepšení přepínače zvuku pro přepínání z náhlavní soupravy na reproduktory

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.11

Sdílení souborů aplikace Microsoft PowerPoint ze služby Microsoft OneDrive

Mobilní aplikace Webex Meetings 39.11

Funkce pro správu

Oblast produktu

Funkce

Aktualizovat

Správa webu Webex

Aplikace Webex Meetings – Přepínání integrace

WBS39.2

Webex Site Administration a Webex Control Hub

Značka možnosti byla aktualizována

WBS39.3

Správa webu Webex

Zobrazení IP adres mobilních zařízení ve zprávách o využití

WBS39.4

Správa webu Webex

Odkazy na analytiku a řešení potíží

WBS39.7

Správa webu Webex

Skrýt neaktivní uživatele ve zprávách

WBS39.7

Webex Site Administration a Webex Control Hub

Snadný přístup k analýze a řešení potíží webu

WBS39.7

Správa webu Webex

Zakázat panel stahování v moderním zobrazení

WBS39.8

Webex Control Hub

Pokročilá diagnostika pro schůzky

WBS39.8

Správa webu Webex

Povolit krátké adresy videa

WBS39.11

Správa webu Webex

Povolte omezení týkající se záznam pro všechny, kteří přistupují k záznamu

WBS39.11

Správa webu Webex

Odebrání typu relace vícebodového videa

WBS39.11

Funkce pro integraci aplikace Webex Meetings

Integrace

Funkce

Aktualizovat

Microsoft Teams

Podpora jazyků – bot Webex a karta

WBS39.1

Slack

Podpora jazyků – bot Webex

WBS39.1

Microsoft Teams

Naplánovat schůzky osobní místnosti

WBS39.3

Jira

Integrace s aplikací Webex Meetings

WBS39.4

Slack

Omezená oprávnění pro změnu adresy URL webu služby Slack Workspace Webex

WBS39.4

Slack

Nastavení adresy URL a ID osobní místnosti

WBS39.4

Jira

Naplánujte si schůzku v osobní místnosti Webex ze servisu Jira

WBS39.5

Zapier

Integrace s aplikací Webex Meetings

WBS39.5

Microsoft Teams

Oznámení o záznamu

WBS39.6

Slack

Naplánujte a spravujte schůzky s botem Slack

WBS39.6

Slack

Podpora upozornění pro aplikaci Webex Meetings

WBS39.7

Microsoft Teams

Rozšíření zpráv konverzace

WBS39.8

Slack

Oznámení o záznamu schůzky

WBS39.8

Slack

Oznámení při ukončení schůzky

WBS39.8

Microsoft Flow

Webex Meetings Connector

WBS39.9

Microsoft Teams

Zpětná vazba uživatele

WBS39.9

Microsoft Teams

Osobní karta aplikace Webex Meetings

WBS39.9

Microsoft Teams

Oznámení při ukončení schůzky

WBS39.9

Slack

Oznámení o schůzkách a voláních pro schůzky v osobní místnosti

WBS39.9

Slack

Plánování aplikace Webex Meetings pomocí příkazového řádku

WBS39.9

Slack

Tlačítko Zahájit schůzku pro schůzky naplánované do 10 minut

WBS39.9

Slack

Seznam, přehrávání a sdílení záznamů v kanálech služby Slack

WBS39.10

Slack

Připomenutí plánované schůzky v kanálech služby Slack

WBS39.10

Slack

Zahájení schůzky v osobní místnosti pomocí tlačítka Volání

WBS39.10

Microsoft Flow

Zrušení a úprava schůzky s konektory třetích stran

WBS39.11

Microsoft Teams

Oznámení během schůzky

WBS39.11

Microsoft Teams

Seznamy záznamu na kartě Osobní a Kanál

WBS39.11

Microsoft Teams

Záznam oznámení do kanálů a přímých zpráv aplikace Microsoft Teams

WBS39.11

Microsoft Teams

Interní příznak pro tiché stahování

WBS39.11

Slack

Oznámení ve schůzce pro plánované schůzky v osobní místnosti

WBS39.11

Funkce pro infrastrukturu virtuálního počítače Webex (VDI)

Funkce

Aktualizovat

Virtuální aplikace pro počítače

WBS39.3

Webová aplikace Webex Meetings pro prostředí virtuálního počítače (beta)

WBS39.7