Više opisa o ovim funkcijama potražite u članku:

Izaberite naslov koji želite da sortirate po toj koloni, na primer izaberite stavku Ažuriraj da biste sortirali funkcije po broju verzije.

Funkcije za Webex aplikaciju za radnu površinu za sastanke


Funkcije webex meetings aplikacije za radnu površinu iz WBS39.6 i novije verzije nisu uključene u ispravke za zaključavanje.

Funkcija

Ažuriraj

Poboljšani par u susretu i pridruživanje uređajima registrovanim u oblaku

WBS39.1

Deljenje sadržaja visoke stope okvira (Beta)

WBS39.1

Pridruživanje sastancima na uparenom Webex deljenom uređaju

WBS39.1

Indikator kvaliteta mreže i performansi

WBS39.1

Opšta dostupnost za programski dodatak Microsoft Office 365

WBS39.1

Pre sastanka visoka brzina okvira bežično deljenje

WBS39.1

Podrška za 200 učesnika video uređaja i Webex timova na sastanku

WBS39.2

Dugme "Pridruži se" u Webex predlošcima e-pošte za sastanke

WBS39.2

Aplikacija radne površine za lokalne i sastanke u oblaku

WBS39.2

Poboljšanja deljenja sadržaja visoke stope okvira (Beta)

WBS39.2

Veza za pridruživanje sastanku i podrška za broj sastanka

WBS39.2

Audio odzivi u susretu onemogućeni za video uređaje

WBS39.2

Još video tokova za korisnike video uređaja

WBS39.2

Optimizovani dijalog deljenja iz gornjeg menija

WBS39.2

Lista učesnika na registrovanim Cisco video uređajima

WBS39.2

Poboljšanja deljenja ekrana

WBS39.2

Prikaži bele table Webex table

WBS39.2

Deljenje sadržaja visoke stope okvira

WBS39.3

Bežični deljeni resurs u okviru Microsoft Office aplikacija

WBS39.3

Optimizovano izveštavanje o problemima (samo u operativnom sistemu Windows)

WBS39.3

Podsetnik za verifikaciju e-pošte

WBS39.3

Poboljšanja pre sastanka za korisnike koji nisu prijavljeni

WBS39.3

Upozorenja o sadržaju nezavisnog proizvođača

WBS39.3

Koristi sistemsku postavku u pozivu Moj računar

WBS39.3

Datoteke uklonjene posle sastanaka

WBS39.4

Provera zdravlja (samo u operativnom sistemu Windows)

WBS39.4

Premesti u lobi (dostupno po zahtevu)

WBS39.4

Automatsko preuzimanje iskustva pre sastanka aplikacije na radnoj površini

WBS39.4

Podrška za više monitora (samo Mac)

WBS39.4

Poboljšanja indikatora kvaliteta mreže i performansi

WBS39.4

Uparivanje sa lokalnim uređajima bez prijavljivanja

WBS39.4

Integracija kalendara u aplikaciji "Radna površina" sa matičnom stranicom ličnih sastanaka u sobi

WBS39.5

Cisco Webex Edge Basic Support of Edge Audio + CCA-SP

WBS39.5

Provera zdravlja (samo Mac)

WBS39.5

Početna Suđenja za REST API za Webex sastanke

WBS39.5

Pridruživanje bez pin-a iz sistema video konferencija registrovanih u oblaku

WBS39.5

Poboljšanja globalne liste poziva za mobilnu stranicu

WBS39.5

Optimizovani prikaz koordinatne mreže u uslovima niskog propusnog opsega

WBS39.5

Informacije o učesnicima

WBS39.5

Opšta dostupnost za snimanje transkripcija

WBS39.5

Automatsko potiskivanje buke na tastaturi

WBS39.6

Izbegavanje govornih poruka tokom sastanaka

WBS39.6

Novo iskustvo prvog puta za korisnike koji se pridružuju sastancima

WBS39.6

Lista učesnika sastanka dostupna na krajnjim tačkama registrovanim za mobilni i daljinski pristup

WBS39.6

Opšta dostupnost za premeštanje u lobi i podrška za sastanke koji nisu omogućeni za video platformu

WBS39.6

PSTN podrška za 1000 učesnika

WBS39.6

Edge Audio + CCA-SP audio obezbeđivanje i omogućavanje

WBS39.7

Proširenje Webex sastanaka PSTN zemlje

WBS39.7

Deljenje sadržaja sa uređajem

WBS39.7

Obaveštenja kada korisnici dele ekran

WBS39.7

Prikaz koordinatne mreže se prilagođava ograničenim mrežnim ili CPU resursima

WBS39.8

Obaveštenja o snimanju sastanka za korisnike VoIP audio zapisa

WBS39.8

Novi prozor za prethodni prikaz audio i video prenosa

WBS39.8

Efikasnije opcije spajanja

WBS39.8

Korisnici Webex Teams-a mogu da prime korisnike Webex sastanaka u lične sobe

WBS39.9

Koristi TCp/5004 za medije kada UDP nije dostupan

WBS39.9

Onemogući deljenje sa Webex sastanaka u sastancima omogućenim za video uređaje

WBS39.9

Postavke tipa audio i video sesije za sastanke u ličnoj sobi

WBS39.10

Efekat preslikane e-e u samopogledu

WBS39.10

Enterprise Live Streaming

WBS39.10

Više učesnika može da se poveže sa istim video uređajem

WBS39.11

Poveži se sa sastancima bez pritiskanja 1

WBS39.11

Funkcije za Webex lokacije

Funkcija

Ažuriraj

Verifikacija e-pošte

WBS39.1

Grupno brisanje za snimke u modernom prikazu

WBS39.1

Poboljšanja upotrebljivosti za moderan prikaz

WBS39.1

Uklanjanje neiskorišćenog predloška e-pošte

WBS39.1

Verifikacija e-pošte sa umerenim porukama upozorenja

WBS39.2

Uklanjanje lozinki za javno dostupne sastanke

WBS39.2

Više opcija planera

WBS39.3

Verifikacija e-pošte sa obaveznim porukama upozorenja

WBS39.3

Moderan prikaz Prilagođavanje veza za preuzimanje

WBS39.3

Predlošci planera modernog prikaza

WBS39.3

Integracija Microsoft Office 365 Webex naloga

WBS39.3

Prediktivna pretraga pozvanih

WBS39.3

Podrška za snimanje odricanja odgovornosti

WBS39.3

Moji snimljeni sastanci prikazuju obradu snimaka u modernom prikazu

WBS39.4

Pristup informacijama o verziji u modernom prikazu

WBS39.4

Redizajn predloška e-pošte i pojednostavljenje za sastanke

WBS39.5

Podrška za pretragu modernog prikaza iz prošlosti

WBS39.5

Podrška za listu sastanaka u modernom prikazu lične sobe

WBS39.5

Modern View Profile and Preferences Improvements

WBS39.5

Uklanjanje podrške za specijalne znakove

WBS39.5

Skraćivanje snimaka

WBS39.5

Video-centrično iskustvo za snimke zasnovane na mreži

WBS39.5

Klasični prikaz i promene ponašanja modernog prikaza

WBS39.6

Rana dostupnost iCalendar poziva iz Web planera

WBS39.6

Modern View Insights Improvements

WBS39.6

Podrška za redizajn modernog prikaza i centralizovanu traku za pretragu

WBS39.6

Uklanjanje ID-ova lične sobe samo za numeričke brojeve

WBS39.6

Podrška javnom sastanku u modernom prikazu

WBS39.7

Poboljšanja liste sastanaka u modernom prikazu

WBS39.7

Preuzimanje ili skrivanje transkripta snimanja sastanka

WBS39.7

Pridruži se opcijama pre domaćina u modernom prikazu

WBS39.7

Izbor iz globalnih brojeva poziva u modernom prikazu

WBS39.7

Podrška za nalog samo za učesnike

WBS39.8

Preuzimanje proširenja modernog prikaza

WBS39.8

Podrška za Internet Explorer 11

WBS39.8

Promene govora, uređivanje i deljenje iz video plejera

WBS39.8

Pojednostavljeni tok instalacije

WBS39.8

Domaćini omogućenog video uređaja mogu da izaberu druge inijednu za audio

WBS39.9

Podrška za podsetnik za praćenje koda u programu "Planer modernog prikaza"

WBS39.9

Promena podrazumevanog rasporeda za video-centrične snimke

WBS39.9

Opcija kreiranja transkripta u modernom prikazu

WBS39.9

Kartica "Snimanje" u modernom prikazu

WBS39.10

Podrška za registraciju sastanka u modernom prikazu

WBS39.10

Sinhronizacija Microsoft Office 365 kalendara u modernom prikazu

WBS39.10

Podrška za privilegije učesnika i sastanaka u modernom prikazu

WBS39.10

Google i Microsoft Office 365 Plugin preuzimanja na stranici za preuzimanja

WBS39.10

Podrška za Google .new Domen

WBS39.10

Veze za preuzimanje aplikacije na radnoj površini

WBS39.11

Funkcije za Webex Usluge

Webex Meetings

Webex Events

Webex Training

Webex Support

Funkcija

Ažuriraj

X

X

X

X

Najava WBS32 kraja života

WBS39.1

X

X

X

X

Promena verzija sa WBS33 na WBS39

WBS39.1

X

Ispravke za tok pridruživanja za Linux učesnike

WBS39.1

X

X

X

X

Indikator kvaliteta mreže i performansi

WBS39.1

X

X

X

X

Uklanjanje neiskorišćenog predloška e-pošte

WBS39.1

X

Podrška za video uređaje za događaje samo za VoIP

WBS39.2

X

X

X

X

DevNet poboljšanja za XML API Webex sastanaka

WBS39.3

X

X

X

X

Upozorenja o sadržaju nezavisnog proizvođača

WBS39.3

X

Opšta dostupnost podrške panelistima video sistema

WBS39.3

X

X

X

Datoteke uklonjene posle sastanaka

WBS39.4

X

X

Provera zdravlja (samo u operativnom sistemu Windows)

WBS39.4

X

X

Podrška za više monitora (samo Mac)

WBS39.4

X

X

X

X

Poboljšanja indikatora kvaliteta mreže i performansi

WBS39.4

X

X

X

Uparivanje sa lokalnim uređajima bez prijavljivanja

WBS39.4

X

X

Provera zdravlja (samo Mac)

WBS39.5

X

Kontrolisano prikupljanje podataka pomoću primenjenih predložaka za registraciju događaja

WBS39.6

X

X

X

X

macOS 10.9 Kraj podrške

WBS39.6

X

X

X

PSTN podrška za 1000 učesnika

WBS39.6

X

Pojednostavljenje predloška e-pošte Webex događaja

WBS39.7

X

Podrška za macOS Catalina (verzija 10.15)

WBS39.8

X

X

Ograničenje veličine materijala kursa

WBS39.9

X

Domaćin može da isključi video panelistu

WBS39.9

X

Besprekorno prebacivanje video zaključavanja

WBS39.9

X

Otpremanje izveštaja o problemima u Cisco Webex cloud

WBS39.10

X

X

X

Obavezno sprovođenje lozinke

WBS39.10

X

X

Veze za preuzimanje aplikacije na radnoj površini

WBS39.11

X

Podrška za ekrane visoke rezolucije

WBS39.11

Funkcije web aplikacije webex sastanaka

Funkcija

Ažuriraj

Optimizovano izveštavanje o problemima

Web Aplikacija Web za Webex sastanke 39.1

Webex deljenje uređaja Optimizovano iskustvo

Web Aplikacija Web za Webex sastanke 39.1

Poboljšana razmena poruka kada nema mikrofona ili zvučnika u Google Chrome-u

Web Aplikacija Webex sastanci 39.2

Dugme "Priguši ton" na panelu učesnika

Web Aplikacija Web za Webex sastanke 39.3

Microsoft Edge pregledač šalje i prima video

Web Aplikacija Webex sastanci 39.4

Prikaz deljenog sadržaja visoke stope okvira u pregledaču Microsoft Edge

Web Aplikacija Webex sastanci 39.4

Postavka učesnika

Web Aplikacija Webex sastanci 39.6

Informacije o učesnicima

Web Aplikacija Webex sastanci 39.6

Podrška za više rezolucija za Safari

WebEx Meetings Web App 39.7

Web Aplikacija WebEx sastanaka za virtuelna okruženja radne površine (Beta)

WebEx Meetings Web App 39.7

Zovi moju računarsku podršku u Microsoft Edge pregledaču

WebEx Meetings Web App 39.9

Funkcije za mobilnu aplikaciju Webex Meetings (iOS)

Funkcija

Ažuriraj

Prijavljivanje za Face ID i Touch ID

Webex Meetings Mobile App 39.1

uputstva za deljenje iPad ekrana

Webex Meetings Mobile App 39.1

Podrška za Microsoft Office 365 Exchange listu sastanaka

Webex Meetings Mobile App 39.1

Ograničenje pozivnice za planer prošireno na 40 pozvanih

Webex Meetings Mobile App 39.1

Siri višejeziиka podrљka

Webex Meetings Mobile App 39.1

Poboljšanja povratnog poziva video uređaja

Webex Meetings Mobile App 39.1

Podrazumevano prikazivanje snimaka učesnika

Webex Meetings Mobile App 39.1

WeChat Cross-Launch

Webex Meetings Mobile App 39.1

Automatsko prihvatanje poziva na video uređajima zasnovanim na oblaku

Vebex sastanci Mobilna aplikacija 39.2

Poboljšan tok pridruživanja sastanku iz aplikacija nezavisnih proizvođača

Vebex sastanci Mobilna aplikacija 39.2

Poboljšanja dozvola za prvi put

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.3

Prijavljivanje na Google, Facebook i Microsoft Office 365

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.3

iOS poboljšanja deljenja ekrana

Webex Meetings Mobile App 39.4

Prikaži IP adrese uređaja u izveštajima o korišćenju administracije Webex lokacije

Webex Meetings Mobile App 39.4

Premesti u lobi (dostupno po zahtevu)

Webex Meetings Mobile App 39.4

Podrška za deljenje u aplikaciji pre sastanka

Webex Meetings Mobile App 39.4

Postavka automatskog omogućavaja samostalnog video zapisa

Webex Meetings Mobile App 39.4

Deljenje informacija o sastanku pomoću aplikacija nezavisnih proizvođača

Webex Meetings Mobile App 39.4

Podrška za deljenje webeksa

Webex Meetings Mobile App 39.4

Webex sastanci Apple CarPlay podrška

Webex Meetings Mobile App 39.6

Podrška za automatsku svetlinu

Webex Meetings Mobile App 39.6

Zaustavi snimanje za mobilne domaćine

Webex Meetings Mobile App 39.6

iOS Mobile Join Pojednostavljenje

Webex Meetings Mobile App 39.6

Mobilni lokalni par i deljenje i premeštanje na podršku za sastanak

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Izaberite željene postavke zvuka i video zapisa pre pridruživanja sastancima

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Objedinjene opcije video zapisa

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Razjašnjeni opisi u aplikaciji

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Podrška za virtuelnu pozadinu za iPhone

Webex Meetings Mobile App 39.8

iOS 13 podrška

Webex Meetings Mobile App 39.8

Podrška za tamni režim

Webex Meetings Mobile App 39.8

Unakrsno pokretanje nezavisnih proizvođača tokom prosleđio akreditive

Webex Meetings Mobile App 39.8

Podrška za režim samo zvučnog zapisa

Webex Meetings Mobile App 39.9

Privremeno priguši ton dok komentarišeš podršku

Webex Meetings Mobile App 39.9

Podrška za virtuelnu pozadinu za iPad

Webex Meetings Mobile App 39.9

iPad Pro 2018 podrška za tastaturu

Webex Meetings Mobile App 39.9

Podrška za upravljanje mobilnim uređajima

Webex Meetings Mobile App 39.10

iPadOS podrška

Webex Meetings Mobile App 39.10

Privremeno priguši ton dok komentarišeš podršku za sadržaj

Webex Meetings Mobile App 39.10

Podrška za dvostruku kameru

Webex Meetings Mobile App 39.10

Funkcije za Mobilnu aplikaciju Webex Meetings (Android)

Funkcija

Ažuriraj

Podrška za Microsoft Office 365 Exchange listu sastanaka (Beta)

Webex Meetings Mobile App 39.1

Ograničenje pozivnice za planer prošireno na 40 pozvanih

Webex Meetings Mobile App 39.1

Brisanje istorije pretrage

Webex Meetings Mobile App 39.1

Deljenje informacija o sastanku preko aplikacija za ćaskanje nezavisnih proizvođača

Webex Meetings Mobile App 39.1

WeChat Cross-Launch

Webex Meetings Mobile App 39.1

Poboljšanja zvuka Android uređaja

Vebex sastanci Mobilna aplikacija 39.2

Automatsko prihvatanje poziva na video uređajima zasnovanim na oblaku

Vebex sastanci Mobilna aplikacija 39.2

Poboljšan tok pridruživanja sastanku iz aplikacija nezavisnih proizvođača

Vebex sastanci Mobilna aplikacija 39.2

Podrška za Microsoft Office 365 Exchange listu sastanaka

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.3

Prijavljivanje na Google, Facebook i Microsoft Office 365

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.3

Indikator lokalnog snimanja

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.3

Poboljšanja pametnog video zapisa

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.3

Google podrška za kućne uređaje

Webex Meetings Mobile App 39.4

Prikaži IP adrese uređaja u izveštajima o korišćenju administracije Webex lokacije

Webex Meetings Mobile App 39.4

Postavka automatskog omogućavaja samostalnog video zapisa

Webex Meetings Mobile App 39.4

Podrška za skeniranje prepoznavanja teksta

Webex Meetings Mobile App 39.4

Podrška za deljenje webeksa

Webex Meetings Mobile App 39.4

Zaustavi snimanje podrške za mobilne domaćine

Webex Meetings Mobile App 39.6

Poboljšanja Samsung DeX stanice

Webex Meetings Mobile App 39.6

Mobilni lokalni par i deljenje i premeštanje na podršku za sastanak

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Podigni podršku za ruke

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Izaberite željene postavke zvuka i video zapisa pre pridruživanja sastancima

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Objedinjene opcije video zapisa

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Poboljšanja otkazivanja eha

Mobilna aplikacija Webex Meetings 39.7

Unakrsno pokretanje nezavisnih proizvođača tokom prosleđio akreditive

Webex Meetings Mobile App 39.8

Podrška za deljenje Microsoft OneDrive datoteka

Webex Meetings Mobile App 39.8

Google podrška za kućne uređaje

Webex Meetings Mobile App 39.8

Android Q podrška

Webex Meetings Mobile App 39.8

Podrška za belu tablu

Webex Meetings Mobile App 39.8

Zakači video podršku učesnika

Webex Meetings Mobile App 39.9

Podrška za deljenje kutija i Google pogona

Webex Meetings Mobile App 39.9

Podrška za upravljanje mobilnim uređajima

Webex Meetings Mobile App 39.10

Dual Screen Mode za Samsung DeX

Webex Meetings Mobile App 39.10

Automatsko povezivanje sa video uređajem

Webex Meetings Mobile App 39.10

Deljenje slika iz datoteka uređaja

Webex Meetings Mobile App 39.10

Podrška za režim samo zvučnog zapisa

Webex Meetings Mobile App 39.10

Poboljšanje audio prekidača za prebacivanje sa slušalica na zvučnike

Webex Meetings Mobile App 39.11

Deljenje Microsoft PowerPoint datoteka iz usluge Microsoft OneDrive

Webex Meetings Mobile App 39.11

Funkcije za administraciju

Oblast proizvoda

Funkcija

Ažuriraj

Administracija Webex lokacije

Preklopnik integracije Webex sastanaka

WBS39.2

Administracija Webex lokacije i webex kontrolno čvorište

Oznaka opcije je ažurirana

WBS39.3

Administracija Webex lokacije

Prikaži IP adrese mobilnih uređaja u izveštajima o korišćenju

WBS39.4

Administracija Webex lokacije

Veze za analitiku i rešavanje problema

WBS39.7

Administracija Webex lokacije

Sakrij neaktivne korisnike u izveštajima

WBS39.7

Administracija Webex lokacije i webex kontrolno čvorište

Jednostavan pristup analitici i rešavanju problema na lokaciji

WBS39.7

Administracija Webex lokacije

Onemogući reklamni natpis za preuzimanje u modernom prikazu

WBS39.8

Webex Control Hub

Napredna dijagnostika za sastanke

WBS39.8

Administracija Webex lokacije

Omogući kratke video adrese

WBS39.11

Administracija Webex lokacije

Omogućavanje odricanja odgovornosti za snimanje za sve koji pristupaju snimku

WBS39.11

Administracija Webex lokacije

Uklanjanje tipa video sesije sa više t tkanja

WBS39.11

Funkcije za integracije Webex sastanaka

Integraciju

Funkcija

Ažuriraj

Microsoft Teams

Podrška za Webex Bot i tab jezik

WBS39.1

Slack

Podrška za Webex Bot jezik

WBS39.1

Microsoft Teams

Zakažite sastanke u ličnoj sobi

WBS39.3

Jira

Integracija sa Webex sastancima

WBS39.4

Slack

Ograničene dozvole za promenu URL adrese Webex lokacije slack radnog prostora

WBS39.4

Slack

Postavi URL adresu i ID lične sobe

WBS39.4

Jira

Zakažite Webex sastanak lične sobe sa Žira servisnog deska

WBS39.5

Zapier

Integracija sa Webex sastancima

WBS39.5

Microsoft Teams

Obaveštenja o snimanju

WBS39.6

Slack

Planiranje i upravljanje sastancima sa Slack Botom

WBS39.6

Slack

Podrška za obaveštavanje Webex sastanaka

WBS39.7

Microsoft Teams

Proširenje za razmenu poruka ćaskanja

WBS39.8

Slack

Obaveštenja o snimku sastanka

WBS39.8

Slack

Obaveštenja o kraju sastanka

WBS39.8

Microsoft protok

Webex linija spajanja sastanaka

WBS39.9

Microsoft Teams

Povratne informacije korisnika

WBS39.9

Microsoft Teams

Lična kartica Webex sastanaka

WBS39.9

Microsoft Teams

Obaveštenja o kraju sastanka

WBS39.9

Slack

Obaveštenja o sastanku i pozivu za sastanke u ličnoj sobi

WBS39.9

Slack

Planiranje Webex sastanaka pomoću komandnih linija

WBS39.9

Slack

Dugme "Započni sastanak" za sastanke zakazane u roku od 10 minuta

WBS39.9

Slack

Lista, reprodukcija i deljenje snimaka u slack kanalima

WBS39.10

Slack

Planirani podsetnici za sastanak u slack kanalima

WBS39.10

Slack

Započnite sastanak u ličnoj sobi pomoću dugmeta "Pozovi"

WBS39.10

Microsoft protok

Otkazivanje i uređivanje sastanaka sa linijama spajanja nezavisnih proizvođača

WBS39.11

Microsoft Teams

Obaveštenja o sastanku

WBS39.11

Microsoft Teams

Lične i kanalske liste za snimanje kartica

WBS39.11

Microsoft Teams

Snimanje obaveštenja u kanalima Microsoft Teams i direktnim porukama

WBS39.11

Microsoft Teams

Unutrašnja zastavica za tiha preuzimanja

WBS39.11

Slack

Obaveštenja na sastanku za zakazane sastanke lične sobe

WBS39.11

Funkcije za Webex infrastrukturu virtuelne radne površine (VDI)

Funkcija

Ažuriraj

Aplikacija "Virtuelna radna površina"

WBS39.3

Web Aplikacija WebEx sastanaka za virtuelna okruženja radne površine (Beta)

WBS39.7