pondělí 14. srpna 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—43.8.0.26955

 • Linux—43.8.0.26955

 • Mac—43.8.0.26955

 • iPhone a iPad – 43.8

 • Android—43.8

11. srpna 2023

Stále pracujeme na některých položkách a o něco později tento měsíc plánujeme vydat aplikaci Webex na srpen. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 14. srpna zveřejníme další informace.

9. srpna 2023

Aplikaci Webex pro srpen plánujeme vydat tento měsíc o něco později. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 11. srpna zveřejníme další informace.

8. srpna 2023

Aplikaci Webex pro srpen plánujeme vydat o něco později. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 9. srpna zveřejníme další informace.

Minimalizace rozptylování mimo pracovní dobu – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Práce probíhá v různých časových pásmech, ve všech hodinách, ve dne i v noci. Tiché hodiny umožňují vytvořit plán pro ztlumení všech oznámení a příchozích hovorů v určitých časech a mění vaši dostupnost, aby ostatní věděli, že jste v tiché době Klidové hodiny označené avatarem.

Přejít na Nastavení > Oznámení a vyberte denní nebo vlastní plán klidové doby. Další informace najdete v části Aplikace Webex Nastavení klidové doby.|

Vypnutí potvrzení o čtení – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad a Android

Nechcete, aby ostatní věděli, že jste četli zprávu v prostoru? Snadno vypněte odesílání a přijímání potvrzení o přečtení pro všechny prostory v nastavení a získáte tak kontrolu nad prostředím zasílání zpráv. Další informace najdete v části Aplikace Webex Vypnutí potvrzení o přečtení.|

Změna pořadí oddílů prostoru – Windows a Mac

Jakmile vytvoříte sekce, můžete nyní své sekce v seznamu prostorů seřadit tak, aby vyhovovaly vašemu stylu práce. Kliknutím pravým tlačítkem myši na záhlaví oddílu se přesunete nahoru nebo dolů. Další informace najdete v části Aplikace Webex Sekce prostorů.|

Rozbalit nebo sbalit vlákna – Windows

Namísto procházení dlouhými vlákny je můžete sbalit, abyste se rychle dostali ke zprávám, které vás zajímají více.

Až si je přečtete, můžete se kdykoli vrátit zpět a rozbalit vlákno a přečíst si odpovědi. Další informace najdete v části Aplikace Webex Sbalení nebo rozbalení všech vláken zprávy.|

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Zobrazit informace o přesměrování v okně s více hovory – Windows

Když přijmete příchozí hovory, které jsou přesměrovány, uvidíte v okně s více hovory více informací o tom, odkud hovory pocházejí. Například ze skupiny sdružených linek, fronty hovorů nebo od toho, kým byl hovor přesměrován.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Aktualizace podnikového zasílání zpráv – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Přidali jsme následující možnosti:

 • Na počítači obsahuje nabídka po kliknutí pravým tlačítkem možnost Přidat k oblíbeným položkám

 • V mobilní verzi obsahuje nabídka po dlouhém stisknutí možnost Přidat k oblíbeným položkám

Tato možnost je k dispozici pro Webex Calling s plány volání Cisco.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Dekorativní prvek. Široká vodorovná modrá čára.Nová platforma schůzek!

Služba Webex v příštích několika měsících rozšiřuje platformu pro schůzky o platformu Webex Suite. Tato platforma zlepšuje a zjednodušuje hybridní práci v rámci celé sady Webex Suite a zahrnuje zkušenosti založené na umělé inteligenci se společnou architekturou, správou a integracemi.


 
Platforma dříve známá jako platforma pro schůzky podporující technologii Video Mesh se nyní nazývá platforma pro schůzky Webex Suite.

Nová platforma sbližuje prostředí schůzek napříč aplikacemi a zařízeními Webex a poskytuje nepřetržitou spolupráci před schůzkou, během ní a po ní.

Chcete-li zkontrolovat, zda jste na této nové platformě, a dozvědět se o klíčových změnách, nových a nadcházejících funkcích, viz další informace o platformě pro schůzky Webex Suite.

Dekorativní prvek. Široká vodorovná modrá čára.

Aktualizované první zkušenosti s kartou Schůzky – Windows a Mac

Přidali jsme bannery, které vás vyzvou k otestování schůzky Webex a připojení kalendáře. Kliknutím na možnost Otestovat schůzku služby Webex zahajte schůzku, kde si můžete vyzkoušet funkce, které máte k dispozici. Kliknutím na možnost Připojit kalendář vás provede připojením kalendáře třetích stran. Viz Aplikace Webex | Připojení kalendáře Google nebo Microsoft 365.

Aktualizace naplánované schůzky – Windows a Mac

Když je váš účet nastaven pomocí hybridního kalendáře, můžete v aplikaci Webex aktualizovat naplánovanou schůzku.

Sdílíme podrobnosti o našich plánovaných verzích, mějte však na paměti, že data vydání a vlastní funkce se mohou změnit. Chcete-li být informováni o veškerých změnách, můžete se přihlásit k odběru tohoto článku.

Některé z následujících funkcí jsou dostupné pouze tehdy, pokud jste přijali Smlouvu o účasti na programu Beta společnosti Cisco a účastníte se programu Beta.

Funkce, které jsou stále ve vývoji

Co nabídneme v září

Volání

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Další způsoby interakce se zprávami hlasové schránky – Windows a Mac

Přidali jsme další možnosti pro sdílení zpráv hlasové schránky a odpovídání na ně.

Můžete odpovědět přímo osobě, která vám zprávu v hlasové schránce poslala. Můžete odpovědět všem, kteří zprávu hlasové schránky dostali. Zprávu můžete přeposlat jiným lidem.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling.

Aktualizace pro firemní textové zprávy – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Přidali jsme následující možnosti:

 • V počítači obsahuje nabídka aktivovaná pravým tlačítkem myši možnosti Přidat do oblíbených položek a Opustit.
 • V mobilním zařízení obsahuje nabídka aktivovaná dlouhým stisknutím možnosti Přidat do oblíbených položek a Opustit.

Tato funkce je k dispozici pro službu Webex Calling s plány volání Cisco.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Přepojení hovorů na aktivní hovor – Windows a Mac

Když vyřizujete spoustu hovorů, budete mít možnost přepojit hovor na osobu, kterou máte přidrženou.

Asistovaný přepojení pro operátora mobilní sítě (MNO) a Webex Go – iphone, ipad a Android

Když uskutečňujete a přijímáte hovory pomocí integrovaného číselníku mobilního telefonu, tuto aplikaci lze použít k přepojení hovoru na někoho jiného. Tuto osobu můžete informovat o důvodu přepojení hovoru.

Do widgetu během hovoru se systémem Android přidá také asistované přepojení.

Tato funkce je k dispozici se službou Webex Go a operátorem mobilní sítě (MNO), který má k dispozici signalizaci hovorů s využitím řízení hovorů Cisco pro hovory přes mobilní telefony.

Schůzka

Zvukové oznámení, když je zaznamenán přepis schůzky

Pokud správce služby Webex povolil ukládání přepisů na schůzkách a vy se ke schůzce připojíte pomocí telefonu, když někdo zapne skryté titulky nebo službu Webex Assistant, uslyšíte nyní zvukové oznámení „Přepis schůzky se zaznamenává“.

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Okamžitá schůzka s jednorázovým odkazem – Windows a Mac

Schůzku můžete okamžitě zahájit pomocí jedinečného jednorázového odkazu na schůzku. Zasláním odkazu na schůzku pozvěte další osoby, aby se připojily, aniž by byly potřebné všechny kroky k naplánování schůzky.

Na kartě Schůzky se zobrazí možnost Zahájit schůzku Webex. Výchozí akce aktivuje jednorázový odkaz na schůzku nebo můžete kliknout na rozevírací seznam a vybrat možnost Zahájit schůzku v soukromé místnosti.

Odpověď na pozvánky na schůzku – iPhone, iPad a Android

Pomocí podrobností o schůzkách lze vybrat způsob, jak chcete na schůzky reagovat. Můžete je přijmout, odmítnout, případně, pokud si nejste jisti, je přijměte nezávazně.

Přístup k dalším možnostem z miniatur videa každého účastníka – Windows a Mac

Nyní je pohodlnější chatovat přímo s někým na schůzce nebo si zobrazit přehled uživatelského profilu. V miniatuře videa klikněte pravým tlačítkem nebo klikněte na možnost Další možnosti , čímž získáte přístup k těmto a dalším možnostem.

Funkce, které jsou stále ve vývoji

Následující funkce byly uvedeny v srpnu, jsou stále ve vývoji a budou naplánovány na pozdější datum.

Podpora tří souběžných hovorů pro přepojení kvůli konzultaci – Android

Aktualizace přidržení/obnovení více linek – Windows a Mac

27. července 2023

Aplikaci Webex pro srpen plánujeme vydat o něco později. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 8. srpna zveřejníme další informace.

21. července 2023

Od 4. září 2023 začneme postupně ukončovat podporu základních a pokročilých schůzek spojených s prostorem (klasické schůzky spojené s prostorem).

V říjnu 2022 jsme vydali novou funkci pro schůzky v prostorech nazvanou Vylepšené schůzky spojené s prostorem. Pokud nejste závislí na statických odkazech na schůzky nebo nepoužíváte naše S<UNK>, měli byste nyní vylepšit schůzky spojené s prostorem. Pokud jste dosud nemigrovali, budeme s vámi v příštích několika týdnech spolupracovat.

Sestavili jsme seznam zákazníků, kteří jsou ovlivněni statickými odkazy na schůzky nebo kteří používají naše S<UNK>. Tito zákazníci budou mít stále přístup ke svým základním a pokročilým odkazům na schůzky, dokud nebude k dispozici řešení ve vylepšených schůzkách přidružených k prostoru.

Pokud zakoupíte službu Webex prostřednictvím poskytovatele služeb, toto oznámení se na vás nevztahuje. Váš poskytovatel služeb vám sdělí podrobnosti a načasování přesunu do vylepšených schůzek spojených s prostorem. S dotazy se obraťte přímo na svého poskytovatele služeb.

To se nevztahuje na službu Webex for Government.

1. července 2021

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—43.7.0.26612

 • Mac—43.7.0.26612

 • itelefon a ipad – 43.7

 • Android—43.7

Konsolidovaný seznam zmeškaných hovorů – Android

Nyní uvidíte na uzamčené obrazovce oznámení o zmeškaném hovoru v konsolidovaném seznamu. Klepnutím na šipku rozbalení v oznámení zobrazíte aktualizovaný seznam všech zmeškaných hovorů, přičemž nejnovější bude vždy zobrazen. To poskytuje zjednodušené prostředí oznámení.

Sdílení libovolné zprávy jako odkazu – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Zkopírujte libovolnou zprávu z libovolného prostoru jako odkaz a vložte jej do jiného prostoru nebo mimo aplikaci Webex. Kliknutím na odkaz budete přesměrováni na původní zprávu v prostoru.

Více způsobů, jak reagovat na zprávu – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Přidali jsme možnost reagovat na zprávu pomocí libovolného emoji z nástroje pro výběr emoji.

Nyní máte tisíce způsobů, jak reagovat na zprávu, jak vylepšit komunikaci pro svůj tým a rychle reagovat na zprávy.

Viz, Aplikace Webex | Přidání reakcí emoji do zpráv

Rozbalení a sbalení vláken – Mac

Namísto procházení dlouhými vlákny je můžete sbalit, abyste se rychle dostali ke zprávám, které vás zajímají více.

Až si je přečtete, můžete se kdykoli vrátit zpět a rozbalit vlákno a přečíst si odpovědi.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Vylepšení okna s více hovory – Windows

Vylepšili jsme prostředí pro okno s více hovory přidáním několika funkcí, které vám pomohou lépe spravovat telefonní hovory:

 • možnost přenášet hovory, vytvářet konferenční hovory a hovory slučovat v rámci okna více hovorů, aniž by došlo k vyskakování okna během hovoru.

 • Kromě přijetí nebo odmítnutí můžete také ignorovat a ztlumit nové hovory.

 • Nastavte velikost písma a tlačítka na stejnou velikost jako hlavní okno aplikace.

Viz Aplikace Webex | Správa všech telefonních hovorů na jednom místě.

Aktualizace miniaplikace pro volání v mobilních zařízeních – iPhone, iPad, Android

Přidali jsme následující aktualizace:

 • Miniaplikace je přejmenována na Nastavení hovoru.

 • Fronty jsou viditelné, pouze když jste členem fronty hovorů. Pokud ne, uvidíte Nastavení, které odkazuje na nastavení volání v aplikaci

 • Předat je viditelné pouze v případě, že jste nakonfigurovali možnost Vždy přesměrovat hovory. Pokud ne, uvidíte možnost Portály, která odkazuje na web portálu, je-li nakonfigurován.

 • Historie byla nahrazena možností Oznámení, která odkazuje na nastavení oznámení v aplikaci.

Viz Přidání widgetu aplikace Webex.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb

Další funkce pro zasílání firemních textových zpráv – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Přidali jsme následující možnosti:

 • Na počítači obsahuje ztlumení oznámení nabídka po kliknutím pravým tlačítkem

 • Na mobilním zařízení obsahuje ztlumení oznámení nabídka po dlouhém podržení

Pro informaci: možnosti skrytí, přidání do kontaktů, zvukového volání a videohovoru jsme zavedli ve starší vydané verzi. Uvidíte je v nabídce po dlouhém stisknutí na mobilním zařízení.

Tato možnost je k dispozici pro Webex Calling s plány volání Cisco.

Viz textové zprávy aplikace | Webex.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Miniaplikace během hovoru – Android

Během hovoru vám widget poskytuje rychlý přístup k ovládacím prvkům hovoru. Widget je vždy viditelný mimo aplikaci, takže máte další přístup ke správě hovorů při multitaskingu.

Tuto funkci můžete používat se službou Webex Go nebo operátorem mobilní sítě (MNO), který používá signalizaci hovorů pomocí řízení hovorů Cisco pro hovory z mobilního telefonu.

Viz Přístup k ovládacím prvkům hovorů na mobilním telefonu pomocí widgetu pro hovory aplikace Webex.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Dekorativní prvek. Široká vodorovná modrá čára.Nová platforma schůzek!

Služba Webex v příštích několika měsících rozšiřuje platformu pro schůzky o platformu Webex Suite. Tato platforma zlepšuje a zjednodušuje hybridní práci v rámci celé sady Webex Suite a zahrnuje zkušenosti založené na umělé inteligenci se společnou architekturou, správou a integracemi.


 
Platforma dříve známá jako platforma pro schůzky podporující technologii Video Mesh se nyní nazývá platforma pro schůzky Webex Suite.

Nová platforma sbližuje prostředí schůzek napříč aplikacemi a zařízeními Webex a poskytuje nepřetržitou spolupráci před schůzkou, během ní a po ní.

Chcete-li zkontrolovat, zda jste na této nové platformě, a dozvědět se o klíčových změnách, nových a nadcházejících funkcích, viz další informace o platformě pro schůzky Webex Suite.

Dekorativní prvek. Široká vodorovná modrá čára.

Aktualizované prostředí pro první použití na kartě Schůzky – iphone, ipad a Android

Přidali jsme bannery, které vás vyzvou k otestování schůzky Webex a připojení kalendáře. Možnost Otestovat schůzku Webex zahájí schůzku, na které můžete vyzkoušet dostupné funkce. Banner připojení kalendáře vás přesměruje na stránku Nastavení kalendáře v aplikaci, kde můžete lépe porozumět spojením s kalendářem. Můžete se dokonce připojit k aplikaci místního kalendáře v zařízení.

Vylepšení nastavení schůzek – Windows a Mac

Nastavení schůzek nyní zahrnuje zdroj pro seznam schůzek. Když například nebudete připojeni ke kalendáři, uvidíte, že seznam schůzek pochází z vašeho účtu Webex.

29. června 2023

Aplikaci Webex pro červenec plánujeme vydat o něco později. Právě jsme vás chtěli informovat o této změně a 10. července zveřejníme aktualizaci.

12. června 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—43.6.0.26407

 • Mac—43.6.0.26407

 • iPhone a iPad – 43.6

 • Android—43.6

6. června 2023

Aplikaci Webex pro červen plánujeme vydat o něco později. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 12. června zveřejníme další informace.

1. června 2023

Uvedli jsme na trh aplikaci Progressive Web App (PWA) pro aplikaci Webex. Tato aplikace poskytuje stejné možnosti jako aplikace Webex a je určena pro práci na zařízeních se operačním systémem Chrome. Viz část Instalace aplikace PWA pro aplikaci Webex a aplikace PWA pro Webex Meetings.

Kontextové akce – Windows, Mac, Linux

Nyní můžete provádět nejčastěji používané akce přímo z karty, na které se nacházíte. Přímo z karty Zasílání zpráv můžete nyní například zvolit odeslání přímé zprávy, vytvořit prostor nebo oddíl a prozkoumat veřejné prostory.

Viz Aplikace Webex | Vytvoření prostoru, Aplikace Webex | Přidání někoho do seznamu kontaktů ,Aplikace Webex| Zahájení konverzace s někým

Vylepšení uživatelského rozhraní – Windows a Mac

V designu aplikace jsme provedli několik drobných změn, které vám pomohou rozpoznat hlavní oblasti. Například jsme aktualizovali barevný přechod v seznamu Lidé a prostory, abychom jej více zvýraznili. Mělo by vám to pomoci se rychleji dostat k potřebným lidem a prostorům.

Rovněž jsme provedli některé změny velikosti a rozložení globálního záhlaví a globálních akcí, bude nyní napravo od panelu hledání, díky čemuž by mělo být intuitivnější.

Kromě toho jsme vylepšili rozložení záhlaví prostoru. Přestěhovali jsme Přidat do oblíbených položek vpravo od názvu prostoru a nastavení prostoru do pravého rohu, vedle ikon Zobrazit připnuté zprávyVyhledávání v prostoru. Mělo by vám to usnadnit správu prostorů a vyhledávání potřebných informací.

Viz Aplikace Webex | Vaše uživatelské rozhraní.

Ikona Co je nového – Windows a Mac

Přidali jsme novou ikonu , pro aplikaci v Co je nového v nabídce Nápověda pro dosažení větší konzistence mezi platformami.

Nahlášení problému – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android, Web

Když zaznamenáte problém s aplikací Webex, můžete přímo z nabídky Nápověda odeslat zprávu našemu technickému týmu. Pomáhá nám to najít a opravovat problémy a zlepšovat celkové prostředí služby Webex.

Nové možnosti rozevíracího seznamu umožňují rychle vybrat oblast produktu a typ problému a při vytváření a odesílání zprávy lze automaticky zahrnout soubory protokolu.

Viz Aplikace Webex | Nahlášení problému

Klávesové zkratky pro Siri – iPhone a iPad

Nyní uvidíte Klávesové zkratky pro Siri v nastavení aplikace Webex, kde si můžete prohlížet úplný seznam hlasových příkazů, zapínat a vypínat příkazy, a dokonce vytvářet vlastní příkazy.

Viz Aplikace Webex | Používání hlasových příkazů služby Siri

Vylepšení usnadnění přístupu – Windows

Implementovali jsme nový výraznější styl obrysů vizuálního zvýraznění kolem prvků uživatelského rozhraní. Snadno tak uvidíte, na co je na klávesnici zaostřeno, a lépe se tak v aplikaci zorientujete.

Viz Aplikace Webex | Funkce podpory usnadnění přístupu

Sekce prostorů – Android

Když vytváříte sekce na počítači, uvidíte je na zařízení Android.

Viz Aplikace Webex | Sekce prostorů

Dejte všem vědět, že nemáte čas – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android

Dejte kolegům a kontaktům vědět, že nejste k dispozici pro hovory ani konverzaci pomocí naší funkce „Zaneprázdněn“. Aktualizujte svou dostupnost na „Zaneprázdněn“, aniž by došlo k blokování příchozích oznámení. Získejte tak v průběhu dne více času se soustředit a až budete připraveni znovu volat a konverzovat, funkci vypněte.

Viz Aplikace Webex | Dejte lidem vědět, že jste zaneprázdněni.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Přepojení hovorů do aktivního hovoru – iPhone, iPad a Android

Když vyřizujete spoustu hovorů, budete mít možnost přepojit hovor na osobu, kterou máte přidrženou.

Viz Aplikace Webex | Přepojení telefonního hovoru.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Přijímat oznámení hovorů v sítích Wi-Fi – iPhone a iPad

V případě sítí s omezeným přístupem nebo oblastí bez přístupu k internetu aplikace použije zadané sítě Wi-Fi k příjmu oznámení o příchozích hovorech.

Viz Aplikace Webex | Připojení se k síti Wi-Fi pro příjem telefonních hovorů

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Přizpůsobení videa z kamery vlastnímu zobrazení – VDI

Pokud jste v dřívějších verzích používali video z kamery s poměrem stran 4 : 3, aplikace Webex vaše vlastní zobrazení ořízla na poměr stran 16 : 9, aby se vešlo do rámečku. S novým nastavením Přizpůsobit změnou měřítka je zachováno celé video z kamery. Podívejte se na náhled, jak vaše video vypadá, v  Nastavení > Video.

Pokud chcete poměr stran 4 : 3 zachovat, zrušte zaškrtnutí tohoto nastavení.

Viz Aplikace Webex | Vložení videa z kamery do vlastního videa.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Vylepšení plánovače na kartě Schůzky – Windows a Mac

Do plánování schůzky jsme zahrnuli den v týdnu, aby bylo jasnější, který den pro schůzku vybíráte.

K vlastním heslům jsme přidali všechny požadavky na heslo, aby bylo jasnější, jak vytvořit bezpečné heslo schůzky.

Odkaz v umístění – iPhone, iPad a Android

Ke všem platným URL přidaným do pole umístění schůzky zadejte odkaz na stránku podrobností schůzky, aby bylo možné na ni snadno klepnout.

Více způsobů, jak spravovat účastníky z jejich miniatur videa – Windows a Mac

Pokud jste hostitelem nebo spoluhostitelem schůzky, nemusíte hledat v seznamu účastníků, abyste mohli někoho označit za přednášejícího, ztlumit nebo zrušit ztlumení jeho zvuku nebo zastavit video. Nyní to vše můžete provést kliknutím na Další možnosti v miniatuře videa.

Více možností pro miniaturu videa

Viz Učinění z někoho přednášejícího

Spoluhostitelé mohou zaznamenávat schůzky v cloudu – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad a Android


 
Tuto funkci jsme původně oznámili v dubnu. Je poskytována po etapách a od 20. června bude dostupná pro všechny zákazníky.

S potěšením oznamujeme, že spoluhostitelé mohu nyní zaznamenávat schůzky v cloudu. Díky tomu je nahrávání schůzek velmi snadné, i když hostitel není během schůzky dostupný nebo je zaneprázdněný.

Spoluhostitelé mají stejné možnosti jako hostitel. Mohou nahrávání spustit, zastavit nebo pozastavit. Po skončení schůzky je hostitel stále vlastníkem záznamu. Záznam je automaticky sdílen se spoluhostiteli v rámci organizace.

V případě potřeby může správce služby Webex nahrávání schůzek v cloudu povolit také účastníkům schůzky.

Viz Webex | Záznam schůzky v cloudu.

Přidávat poznámky ke sdílenému obsahu – Windows a Mac

Pokud chcete zvýraznit nebo upozornit na něco, co sdílíte, kreslete přímo na obrazovku nebo okno aplikace. Použijte pero nebo mizející inkoust, který po několika sekundách zmizí.

Volitelně také povolte ostatním účastníkům přidávat poznámky ke sdílenému obsahu.

Oprávnění přidávat poznámky

Přidávání poznámek ke sdílenému obsahu

Viz Aplikace Webex| Označení sdílené obrazovky poznámkami

Spusťte dvě instance aplikace vedle sebe – iPad

Využijte schopnost multitaskingu svého zařízení iPad, abyste se mohli soustředit na konkrétní obsah schůzky. Rozdělte sdílený obsah, panel účastníků nebo panel konverzace do samostatných oken na obrazovce zařízení iPad, aby vám nic neuniklo. Pokud jste k zařízení iPad připojili monitor, přesuňte druhé okno na druhou obrazovku, abyste měli více místa ke sledování všeho dění. U vybraných modelů zařízení iPad můžete ke snazšímu multitaskingu použít funkci Stage Manager.

Viz Zobrazení obsahu schůzky ve více oknech v zařízení iPad

Přehrání zvuku oznámení, když někdo čeká v předsálí – VDI

Pokud schůzku uzamknete, je někdy obtížné všimnout si, že někdo čeká v předsálí na připojení.

Hostitelé a spoluhostitelé mohou nyní nastavit, aby aplikace přehrála na jejich počítači zvuk, když někdo vstoupí do předsálí.

Zvuk uslyšíte pouze v případě, že jste hostitelem nebo spoluhostitelem. Zvuk se přehraje pouze jednou za 10 sekund, bez ohledu na to, kolik uživatelů vstoupilo do předsálí.

Viz část Aplikace Webex | Přehrát zvuk oznámení, když někdo čeká v předsálí.

Skrýt ovládací panel videa a schůzky účastníka při sdílení obsahu – VDI

Pokud nyní budete chtít během schůzky zobrazit pouze obsah, který sdílíte, můžete skrýt plovoucí panel obsahující videa účastníků a ovládací prvky schůzky.

V dřívějších verzích jste měli možnost tento panel sbalit, nyní ho však, pokud vám překáží, můžete zcela skrýt.

Chcete-li panel znovu zobrazit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl + Alt + P (Windows) nebo Shift + ⌥ + P (Mac).

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Přizpůsobení videa z kamery vlastnímu zobrazení – VDI

Pokud jste v dřívějších verzích používali video z kamery s poměrem stran 4 : 3, aplikace Webex vaše vlastní zobrazení ořízla na poměr stran 16 : 9, aby se vešlo do rámečku. S novým nastavením Přizpůsobit změnou měřítka je zachováno celé video z kamery. Podívejte se na náhled, jak vaše video vypadá, v  Nastavení > Video.

Pokud chcete poměr stran 4 : 3 zachovat, zrušte zaškrtnutí tohoto nastavení.

Viz Aplikace Webex | Vložení videa z kamery do vlastního videa.

Funkce je dostupná na naší platformě pro schůzky, která podporuje technologii Video Mesh.

Následující další funkce jsou dostupné pouze na platformě pro schůzky podporující Video Mesh. Zjistěte, zda vaše schůzky probíhají na platformě podporující Video Mesh.

Umožněte účastníkům, aby si poslechli schůzku v preferovaném jazyce se simultánním tlumočením – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Jako hostitel nebo spoluhostitel můžete používat simultánní tlumočení k vytváření jazykových kanálů, zvát tlumočníky a přiřazovat je k jazykům. Tlumočníci vyberou zdrojový jazyk tlumočení, změní směr tlumočení a předají ho dalšímu tlumočníkovi. Díky našemu vylepšenému pracovnímu toku mohou neaktivní tlumočníci požádat, aby jim aktivní tlumočník tlumočení předal, v opačném případě budou tlumočit v pořadí, které nastavil hostitel.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz Simultánní tlumočení ve schůzkách, webinářích a osobních místnostech Webex

Automaticky slyšet původní zvuk schůzky, když je ve vašem jazyce se simultánním tlumočením – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud je původní zvuk ve stejném jazyce jako kanál tlumočení, který odebíráte, a tlumočník přestane v tomto kanálu hovořit, uslyšíte po několika sekundách automaticky 100 procent původního zvuku (šumu).

Když tlumočník znovu začne hovořit v tomto kanálu, uslyšíte poměr hlasitosti tlumočníka/původního zvuku v souladu s nastavením. Můžete ho změnit podle svých potřeb.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz Vyberte si zvukový kanál ve svém preferovaném jazyce pro schůzky a webináře Webex.

Spuštění ankety Slido během schůzky – iPhone, iPad a Android

S Slido můžete snadno komunikovat s ostatními účastníky a hostitelem. Otevřít Slido výběrem možnosti Aplikace nebo Více možností v ovládacích prvcích schůzky. Ve výchozím nastavení je Slido k dispozici pro hostitele a spoluhostitele, kteří jej mohou pro účastníky zapnout v možnostech schůzky.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Přesuňte schůzku na nové zařízení – VDI

Schůzku můžete jednoduše přesunout z jednoho počítače nebo mobilního zařízení na jiné, aniž by došlo k narušení schůzky nebo odpojení. Pokud například jedete do práce a připojujete se ke schůzce na mobilním zařízení, až přijdete do kanceláře, můžete schůzku přesunout na notebook. Pokud potřebujete během schůzky opustit počítač, přesunete schůzku na mobilní zařízení.

Ve výchozím nastavení se schůzka přesune do nového zařízení a vy ji opustíte na předchozím zařízení. Pokud chcete, můžete změnit předvolby schůzky tak, aby obě zařízení ve schůzce zůstala.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz Aplikace Webex | Přesun schůzky na jiný počítač nebo mobilní zařízení.

Gmail bot – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Zůstaňte v aplikaci Webex a zároveň si udržte přehled o e-mailech. Robot Gmail v reálném čase poskytuje oznámení, takže už nikdy nezmeškáte žádný nový nebo důležitý e-mail, a dokonce díky němu snáze udržíte pořádek ve své schránce. Můžete připravovat koncepty, odpovídat na e-maily nebo přiřazovat štítky a nechat vyřízení na později.

HelloSign bot – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Zůstaňte v obraze se žádostmi o podepsání ze služby Dropbox Sign přímo v aplikaci Webex. V aplikaci budete dostávat oznámení o podepsání žádosti a jednotlivé žádosti si budete moct zobrazit, podepsat nebo zamítnout. Vyberte si kritéria pro oznámení žádosti o podpis.

Robot Google form – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Po přidání robota Google form budete dostávat upozorněni na odeslání nových formulářů Google. Vyberte a zobrazte si podrobnosti o všech formulářích Google označených ve vašem účtu v aplikaci. Spravujte oznámení robotů o přidaných, upravených nebo odstraněných formulářích.

8. května 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—43.5.0.26155

 • Linux—43.5.0.26155

 • Mac—43.5.0.26155

 • iPhone a iPad – 43.5

 • Android—43.5

Nové ikony zpráv – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

V seznamu prostorů se nyní budou zobrazovat samostatné ikony pro zprávy @me nebo @all.

 • – zprávy, které zmiňují pouze vás

 • – zprávy, které zmiňují všechny ve vašich prostorech.

Viz Aplikace Webex | Tipy pro správu oznámení

Nastavení místo Předvoleb – Mac

Předvolby byly nahrazeny možností Nastavení v systému MacOS Ventura; jde o velkou změnu.

Aktualizovali jsme aplikaci Webex, aby odrážela nový vzhled, takže je nyní Nastavení v nabídce profilového obrázku a na několika dalších místech v aplikaci.

Části seznamu prostorů – Windows, Linux a Mac

Máte se správou prostorů potíže? Představujeme nový způsob uspořádání prostorů do částí. Vytvořte části a přesuňte do nich prostory přetažením nebo kliknutím pravým tlačítkem. Části můžete také sbalit a rozbalit, a dodat tak seznamu prostorů nový vzhled. Pokud při sbaleném seznamu budete mít v rámci oblíbených položek nebo jiných částí nepřečtené zprávy, název části bude zobrazen tučně s modrou oznamovací tečkou, aby vám neunikl žádný nepřečtený prostor.

Když vytváříte části na počítači, uvidíte je na zařízení iPhone nebo iPad.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Vylepšení karty Volání – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Seznamy historie volání hovorů zahrnují pouze hovory. Odebrali jsme vaše uplynulé schůzky.

Viz Aplikace Webex | Zobrazení historie volání

Následující funkce platí pro službu Webex Calling.

Blokování nevyžádaných hovorů – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Soustřeďte se vždy jen na to, co je důležité, a blokujte nežádoucí volání přímo v aplikaci. Blokujte volající ze seznamu posledních volání nebo přidejte číslo na seznam blokovaných.

Viz Aplikace Webex | Blokování hovorů


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Podpora obchodního textu 911/988 – iPhone, iPad a Android

Odesílejte firemní textové zprávy na čísla 911/988. Aplikace provádí křížové spuštění aplikace k zasílání zpráv pro vaše mobilní zařízení.

Tato funkce je podporována pro zasílání firemních zpráv s povolenou službou Webex Calling.

Viz Aplikace Webex | Odeslání textové zprávy


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Více funkcí pro více linek – Windows

Když vám bylo přiřazeno více linek, můžete nyní zaparkovat hovory na kterékoli z těchto linek a připojit se do fronty hovorů nebo ji opustit z libovolné linky.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Následující funkce platí pro služby Unified CM a Webex Calling ve vyhrazené instanci.

Odstranění šumu na pozadí na vzdáleném konci telefonního hovoru – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud telefonujete s někým, kdo Aplikaci Webex nepoužívá a je na hlučném místě, například na rušném letišti nebo v kavárně, nemusíte se bát. Stačí potlačit vzdálený šum během hovoru.

Viz Aplikace Webex | Odstranění šumu na pozadí z druhého konce telefonního hovoru.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Více dostupných ovládacích prvků volání při sdílení obsahu – Windows a Mac

Nyní můžete hovor nahrát přímo z plovoucího okna, které se objeví, když během hovoru sdílíte obsah.

Viz část Aplikace Webex | Sdílení obsahu během telefonního hovoru.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Více dostupných ovládacích prvků pro schůzky při sdílení obsahu – Windows a Mac

Nyní můžete zaznamenat schůzku, otevřít panel účastníků a uzamknout schůzku přímo z plovoucího okna, které se objeví, když během schůzky sdílíte obsah.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Možnost zahrnout aplikaci Webex při sdílení obrazovky – Windows a Mac

Ostatní účastníci schůzky již neuvidí vaši aplikaci Webex, když sdílíte celou obrazovku nebo část obrazovky na schůzce.

Pokud vám s používáním aplikace Webex pomáhá jiný účastník, může být užitečné svou aplikaci sdílet. Chcete-li sdílet aplikaci, když sdílíte obrazovku, vyberte možnost Více možností sdílení  > Zahrnout aplikaci Webex při sdílení obrazovky pro změnu nastavení.

Když poskytnete vzdálené ovládání plochy jiné osobě, aplikace Webex se sdílí automaticky.

Viz Aplikace Webex | Zahrnutí aplikace Webex při sdílení obrazovky.

Uskutečnění hovoru během schůzky – Windows a Mac

Buďte na dvou místech současně a uskutečňujte důležité hovory, aniž byste opustili schůzku. Pozastavte svůj zvuk a video ve schůzce a pak uskutečněte hovor. Schůzka pokračuje, i když jsou zvuk a video schůzky pozastavené. A až dokončíte svůj hovor, vraťte se na schůzku, aniž byste se museli znovu připojovat.

Viz Aplikace Webex | Uskutečnění hovoru během schůzky.

Rezervace dostupné místnosti při pozvání na schůzku – iPhone, iPad a Android

Jako osoba pozvaná na schůzku můžete vyhledat a přidat do naplánované schůzky místnosti schůzky. Stačí zadat název místnosti a zjistit, zda je místnost v čase schůzky volná.

Viz Aplikace Webex | Aktualizace schůzky.

Zobrazit kartu kontaktu pro místnost – iPhone, iPad a Android

Při plánování schůzky v aplikaci Webex můžete vybrat místnost a zobrazit kartu kontaktu pro tuto místnost. Pro všechny již naplánované schůzky, které zahrnují místnost, můžete zobrazit kartu kontaktu pro místnost na stránce údajů o schůzce.

Mezi údaje na kartě kontaktu patří typ místnosti, kapacita, umístění a dostupná zařízení. Údaje o místnosti se zadávají v prostředí Control Hub.

Viz Aplikace Webex | Plánování schůzky z kalendáře schůzek.

Připojení ke schůzce jedním klepnutím – iPhone, iPad a Android

Když se připojíte ke schůzce jako účastník, zobrazí se nová možnost telefonického připojení Připojit se jedním klepnutím. Informace o schůzce se zadají automaticky a vy budete připojeni přímo ke schůzce.

Funkce je dostupná na naší platformě pro schůzky, která podporuje technologii Video Mesh.

Následující další funkce jsou dostupné pouze na platformě pro schůzky podporující Video Mesh. Zjistěte, zda vaše schůzky probíhají na platformě podporující Video Mesh.

Stažení přepisu schůzky bez nahrávání schůzky – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud chcete písemnou kopii zvuku schůzky, ale nechcete si uložit zvuk a video ze schůzky, stáhněte si přepis, aniž byste museli schůzku nahrávat.

Chcete-li stáhnout přepis, zapněte skryté titulky. Pak můžete přepis uložit kdykoli před skončením schůzky. Správce služby Webex musí povolit ukládání přepisu.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz Aplikace Webex | Stažení přepisu schůzky bez nahrávání schůzky.

Představujeme nové prostředí sdílení souborů – Windows a Mac

 • Snadné prezentace, když se střídá více přednášejících – přechod mezi přednášejícími může být časově náročný, když se střídáte v prezentaci obsahu v rámci prezentace. Naše nová funkce Převzít kontrolu usnadňuje hladce přecházet mezi více přednášejícími.

 • Podívejte se to, co se na schůzce prezentuje – někdy se chcete jako účastník vrátit na předchozí snímek nebo si číst dopředu. Nyní můžete, aniž by byl přednášející přerušen. Až budete připraveni, přepněte zpět do zobrazení přednášejícího.

 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz Aplikace Webex | Sdílení souboru na schůzce, Aplikace Webex | Střídavé prezentování souboru na schůzceAplikace Webex | Procházení souboru, který někdo sdílí na schůzce.

Vypnutí funkce zvednutí ruky pro všechny účastníky schůzky – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud jako hostitel nebo spoluhostitel nechcete žádnému účastníkovi schůzky dovolit zvednout ruku, vypněte funkci zvednutí ruky.

Pokud vypnete funkci zvednutí ruky a zrušíte zaškrtnutí možnosti Povolit účastníkům, aby si zrušili ztlumení, ztlumení účastníci nebudou moct požádat zvednutím ruky o zrušení ztlumení.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz Aplikace Webex | Vypnutí funkce zvednutí ruky pro všechny účastníky schůzky.

28. dubna 2023

Aplikaci Webex pro květen plánujeme vydat o něco později. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 8. května zveřejníme další informace.

19. dubna 2023

Vydali jsme aktualizaci Aplikace Webex pro Windows a Mac, která obsahuje vylepšení zájmen a překladů.

Také jsme zahrnuli funkce Přesunout připomenutí schůzkyPřidat soubory do schůzky. Další informace o těchto funkcích najdete na kartě Schůzky.

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím.

 • Windows—43.4.0.25959

 • Mac—43.4.0.25959

17. dubna 2023

V nadcházejících dnech plánujeme ve Windows a Mac vydat aktualizaci Aplikace Webex, která bude obsahovat několik vylepšení. Jen jsme vás chtěli o této nadcházející aktualizaci informovat. Jakmile bude dostupná, budeme vás o tom informovat dalším příspěvkem.

14. dubna 2023

Připravované změny pro zahájení schůzky – Windows a Mac

Rádi bychom vás informovali o některých nadcházejících změnách ve způsobu zahájení schůzky v aplikaci Webex. Vydání těchto změn je aktuálně naplánováno na srpen 2023. Podrobné informace viz Aplikace Webex | Nadcházející změny zahájení schůzky.

4. dubna 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—43.4.0.25788

 • Mac—43.4.0.25788

 • iPhone a iPad – 43.4

 • Android—43.4

Přizpůsobení klávesových zkratek – Windows, Linux a Mac

Upravte klávesové zkratky aplikace tak, aby vyhovovaly vašemu stylu práce. Můžete také nastavit nebo odebrat některé globální klávesové zkratky, které fungují, když není aplikace ve středu pozornosti.

Díky těmto aktualizacím klávesových zkratek se uplatňují některé změny stávajících klávesových zkratek:

Windows

 • Přidat odkaz: z  Ctrl + E na Ctrl + K

 • Jazyk Markdown: z  Ctrl + M na Alt + Shift + M

 • Odpovědět zprávou: z  Ctrl + R na Ctrl + Alt + A

 • Znovu načíst prostor: z  Ctrl + Shift + R na Ctrl + Alt + Y

 • Přejít do seznamu @zmínky pro všechny: z  Ctrl + Shift + L na Alt + Shift + G

 • Přejít do seznamu @zmínky pro mě: z  Ctrl + Shift + O na Alt + Shift + H

 • Přepnout vložený kód: z  Ctrl + Shift + C na Alt + Shift + K

 • Vložit jinak: z  Ctrl + Shift + V na  Ctrl + Alt + V

Mac

 • Přejít na koncepty: z  Command + 0 na Command + 3

 • Znovu načíst prostor: z  Command + R na Ctrl + Shift + Y

 • Přejít do nabídky Schůzky: z  Command + Shift + M na Command + Shift + B

 • Přidat odkaz: z  Command + E na Command + K

 • Vložit PMR: z  Ctrl + Shift + P na Command + Shift + K

 • Ztlumit / zrušit ztlumení: z  Ctrl + Shift + M na Shift + Command + M

 • Otevřít domovskou stránku: z  Command + Shift + H na Command + Shift + J

 • Zobrazit odkazy: z  Ctrl + Shift + P na Command + Shift + K

Viz Aplikace Webex | Klávesová navigace a zkratky.

Nastavení zájmen – Windows a Mac

Snažíme se napomáhat vytvoření inkluzivnějšího pracoviště. Přidejte si do svého profilu zájmena, aby lidé viděli, která zájmena mají použít, když vás chtějí oslovit. Díky tomu je možné budovat lepší pracovní vztahy a eliminovat z každodenní komunikace domněnky. Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a musí ji zapnout správce organizace.

Viz Aplikace Webex | Nastavení zájmen.

Nastavením klávesy Enter odešlete zprávu – iPhone, iPad a Android

Můžete vybrat, zda Enter přidá do aplikace nový řádek, nebo odešle zprávu.

Přizpůsobení oznámení pro všechny prostory – Windows, Linux, Mac, iPhone, iPad a Android

Oznámení vás informují o novém událostech, aby vám nic neuniklo. Představujeme vlastní možnost umožňující volbu vlastních předvoleb oznámení pro přímé zprávy, @zmínky pro vás a @zmínky pro všechny, které platí pro všechny vaše prostory.

Viz Aplikace Webex | Nastavení oznámení pro všechny prostory.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb

Více možností správy oznámení o příchozích hovorech – iPhone, iPad, Android

V mobilních zařízeních máte k dispozici více možností pro oznámení o příchozím hovoru. Vypněte všechna oznámení, vyberte pouze oznámení pomocí banneru nebo zvolte příjem oznámení na banneru s vyzváněcím tónem.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Přizpůsobení videa z kamery vlastnímu zobrazení – Windows a Mac

Pokud jste v dřívějších verzích používali video z kamery s poměrem stran 4 : 3, aplikace Webex vaše vlastní zobrazení ořízla na poměr stran 16 : 9, aby se vešlo do rámečku. S novým nastavením Přizpůsobit změnou měřítka je zachováno celé video z kamery. Náhled vzhledu vlastního videa zobrazíte v části Nastavení > Video (Windows) nebo Předvolby > Video (Mac).

Viz Aplikace Webex | Vložení videa z kamery do vlastního videa.

Zobrazení indikátoru stavu síťového připojení při sdílení obsahu – Windows a Mac


 
Tato funkce byla odložena a zatím není k dispozici.

Indikátor, který znázorňuje síťové připojení a stav CPU, se nyní zobrazuje v plovoucím miniokně, které se objeví, když sdílíte obrazovku nebo okno aplikace.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling.

Více funkcí pro více linek – Windows a Mac

Když je vám přiřazeno více linek, můžete nyní zaparkovat hovory na kterékoli z těchto linek.

Následující funkce platí pro volání hostované poskytovatelem služeb.

Zobrazení stavu hovorů ostatních lidí nebo příjem hovorů – Windows

Přidali jsme část Seznam sledovaných do okna Více hovorů, kde najdete seznam osob, informace o dostupnosti jejich funkce BLF (Busy Lamp Field) a možnosti volání pro příchozí hovory. Pokud přepojujete hodně hovorů, seznam můžete použít ke zjištění, kteří lidé momentálně mohou přijmout hovor. Když zazvoní něčí telefon, můžete hovor pomocí tohoto seznamu přijmout.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Přesunutí připomenutí schůzky – Windows a Linux

Překážejí vám připomenutí? Chcete-li v klidu dokončit práci před připojením ke schůzce, přetáhněte připomenutí schůzky Webex na jakékoli místo na obrazovce.

Spoluhostitelé mohou zaznamenávat schůzky v cloudu – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad a Android

S potěšením oznamujeme, že spoluhostitelé mohu nyní zaznamenávat schůzky v cloudu. Díky tomu je nahrávání schůzek velmi snadné, i když hostitel není během schůzky dostupný nebo je zaneprázdněný.

Spoluhostitelé mají stejné možnosti jako hostitel. Mohou nahrávání spustit, zastavit nebo pozastavit. Po skončení schůzky je hostitel stále vlastníkem záznamu. Záznam je automaticky sdílen se spoluhostiteli v rámci organizace.

V případě potřeby může správce služby Webex nahrávání schůzek v cloudu povolit také účastníkům schůzky.

Viz Webex | Záznam schůzky v cloudu.

Pozvání libovolných uživatelů na probíhající schůzku e-mailem – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Jako hostitel nebo spoluhostitel můžete nyní zvát uživatele služby Webex mimo vaši organizaci a také uživatele, kteří nemají účet Webex, aby se připojili k probíhající schůzce.

V okně schůzky nebo na panelu účastníků klikněte na možnost Pozvat lidi a zadejte jejich e-mailovou adresu. Pozvaná osoba obdrží e-mail s pozvánkou, aby se připojila ke schůzce.

Pozvání lidí na probíhající schůzku

Pozvání lidí na probíhající schůzku

Viz Aplikace Webex| Přidání osoby do schůzky.

Zobrazení indikátorů stavu schůzky při sdílení obsahu – Windows a Mac

Nyní se v plovoucím miniokně, které se zobrazí, když sdílíte obrazovku nebo okno aplikace, zobrazují indikátory ukazující stav síťového připojení a procesoru a také informaci o tom, zda je schůzka uzamčena nebo je nahrávána.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Skrytí videa a ovládacích prvků při sdílení obsahu – Windows a Mac

Pokud nyní budete chtít během schůzky zobrazit pouze obsah, který sdílíte, můžete skrýt plovoucí okno obsahující videa účastníků a ovládací prvky schůzky.

V dřívějších verzích jste měli možnost toto okno sbalit, nyní je však můžete zcela skrýt, pokud by vám překáželo.

Zobrazení videa a ovládacích prvků v plovoucím okně

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Přizpůsobení videa z kamery vlastnímu zobrazení – Windows a Mac

Pokud jste v dřívějších verzích používali video z kamery s poměrem stran 4 : 3, aplikace Webex vaše vlastní zobrazení ořízla na poměr stran 16 : 9, aby se vešlo do rámečku. S novým nastavením Přizpůsobit změnou měřítka je zachováno celé video z kamery. Náhled vzhledu vlastního videa zobrazíte v části Nastavení > Video (Windows) nebo Předvolby > Video (Mac).

Pokud chcete poměr stran 4 : 3 zachovat, zrušte zaškrtnutí tohoto nastavení.

Viz Aplikace Webex | Vložení videa z kamery do vlastního videa.

Sdílení okna aplikace přímo z hlavního panelu systému Windows – VDI

Pokud používáte Windows 11, existuje nový způsob sdílení obsahu během hovoru nebo schůzky. Umístěte ukazatel myši na jakoukoli otevřenou aplikaci na hlavním panelu. Zobrazí se nové tlačítko, které vám umožní sdílet okno aplikace.

Sdílení okna aplikace přímo z hlavního panelu systému Windows

Viz část Aplikace Webex | Sdílení okna aplikace přímo z hlavního panelu systému Windows.

Zaměření na jednotlivce místo jejich okolí během schůzky – VDI

V rozvržení mřížky jsme přidali novou funkci nazvanou Zaměření na lidi, díky které budete mít lepší osobní komunikaci s lidmi, se kterými jste na schůzce.

Bez ohledu na to, jak je každá osoba umístěna před kamerou, se aplikace automaticky upraví tak, aby tvář každé osoby byla tím, na co se můžete soustředit. Schůzka vám bude připadat osobnější – jako byste tam přímo byli.

Viz Použití Zaměření na lidi, abyste viděli lidi jasněji na schůzkách a webinářích.

Rezervace dostupné místnosti, když jste pozváni na schůzku – Windows, Mac a Linux

Jako osoba pozvaná na schůzku můžete vyhledat a přidat do naplánované schůzky místnosti schůzky. Stačí zadat název místnosti a zjistit, zda je místnost v čase schůzky volná.

Nastavení schůzky hosta – Windows a Mac

Když se připojíte ke schůzce jako host, máte nyní přístup k dalším nastavením schůzky, například:

 • Vzhled – změna barvy motivu
 • Usnadnění přístupu – možnosti čtečky obrazovky a klávesových zkratek

Funkce je dostupná na naší platformě pro schůzky, která podporuje technologii Video Mesh.

Prostředí schůzky Webex se nyní začíná zavádět na platformu podporující Video Mesh. Tato platforma umožňuje vylepšené a zjednodušené prostředí pro hybridní práci v rámci celé sady Webex Suite se společnou architekturou, správou a integracemi. Sbližuje prostředí schůzek mezi aplikacemi a zařízeními Webex a otevírá potenciál pro nepřetržitou spolupráci před schůzkou a po ní s bohatými možnostmi v reálném čase. Zjistěte, zda vaše schůzky probíhají na platformě podporující Video Mesh.

Následující funkce jsou dostupné pouze na platformě pro schůzky podporující Video Mesh.

Přidání souborů do schůzky – Windows, Mac a Linux

Vylepšete své prostředí schůzky a nahrávejte soubory během schůzky, aby si je mohli stahovat všichni účastníci. Hostitel a spoluhostitel mohou všem vypnout možnost přidávat soubory v jakékoli fázi schůzky.

Viz Aplikace Webex | Přidávání souborů do schůzky.

Předběžné přiřazení účastníků do schůzek ve skupinách – Windows a Mac

Pokud jako hostitel již víte, ke kterým schůzkám ve skupinách chcete účastníky přiřadit, vytvořte schůzky ve skupinách s předstihem již při plánování schůzky. Můžete nechat aplikaci Webex automaticky přiřazovat účastníky do schůzek nebo je do schůzek přiřazovat ručně sami a také můžete nechat na účastnících, aby si vybrali, ke které schůzce se připojí.

Viz Předběžné přiřazení účastníků do schůzek ve skupinách.

Přesunutí schůzky do nového zařízení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Schůzku můžete jednoduše přesunout z jednoho počítače nebo mobilního zařízení na jiné, aniž by došlo k narušení schůzky nebo odpojení. Pokud například jedete do práce a připojujete se ke schůzce na mobilním zařízení, až přijdete do kanceláře, můžete schůzku přesunout na notebook. Pokud potřebujete během schůzky opustit počítač, přesunete schůzku na mobilní zařízení.

Ve výchozím nastavení se schůzka přesune do nového zařízení a vy ji opustíte na předchozím zařízení. Pokud chcete, můžete změnit předvolby schůzky tak, aby obě zařízení ve schůzce zůstala.

Viz Aplikace Webex | Přesun schůzky na jiný počítač nebo mobilní zařízení.

Poskytnutí nebo vyžádání vzdáleného ovládání plochy při sdílení obrazovky – VDI

Když během schůzky sdílíte svoji obrazovku, můžete někomu jinému udělit přístup ke své obrazovce prostřednictvím myši a klávesnice. Můžete také požádat o přístup k obrazovce jiného uživatele, který má zapnuté sdílení. Je to užitečné, když potřebujete vyřešit nějaký problém nebo se účastníte školení s jinou osobou.

Vzdálené ovládání plochy je podporováno pouze v případě, že sdílíte celou obrazovku (není podporováno při sdílení jiných typů obsahu).

Viz Aplikace Webex | Poskytnutí nebo vyžádání ovládání vzdálené plochy.

Na naší platformě podporující Video Mesh jsou k dispozici následující vylepšení.

Při zahájení schůzky

Po zahájení okamžité schůzky je snadné pozvat lidi, aby se připojili ke schůzce, a to přímo z okna schůzky.

Přímé pozvání osob na schůzku

Díky našemu vylepšenému systému oznámení již účastníci nemusí informovat hostitele, když čekají v předsálí, aby se mohli připojit ke schůzce. Odstranili jsme tlačítko Upozornit hostitele, aby hostitelé již nemuseli kontrolovat e-maily. Hostitel nyní automaticky obdrží oznámení z aplikace, když se v předsálí nacházejí účastníci.

Okno Na schůzce

Připravili jsme několik změn, abychom vylepšili prostředí a pracovní postup během schůzky. Tlačítka RozvrženíLupa jsou vhodně umístěna, takže můžete přepnout na jiná rozvržení nebo zobrazit více účastníků.

V rozvržení zobrazení mřížky slouží ovládací prvky navigace k rychlému přechodu z jedné stránky na druhou nebo k přechodu zpět na první stránku účastníků.

Panel účastníků nezobrazí pouze ty účastníky, kteří jsou na schůzce, ale také ty, kteří jsou pozváni, ale ještě na schůzce nejsou. Panel účastníka je nyní více zaměřený na uživatele, takže uživatel je v seznamu uveden pouze jednou, i když se připojil z více zařízení.

Protože se většina lidí připojí ke schůzce se zapnutým zvukem, na panelu účastníků se nyní zobrazuje indikátor zvuku pouze v případě, že účastník ztlumil zvuk. Pokud tedy někdo mluví, ale vy jej neslyšíte, můžete se podívat na seznam účastníků a zjistit, kdo má vypnutý zvuk.

Možnosti schůzky jsou zjednodušeny a z nabídky po kliknutí pravým tlačítkem na panelu účastníků jsou odebrány související položky.

Namísto otevírání více panelů najednou a zabírání cenného místa na obrazovce můžete otevřít jeden panel po druhém a podle potřeby vysunout více panelů.

Vylepšení služby Video Mesh pro schůzky

Zjednodušili jsme synchronizaci pódia. Poté, co hostitel synchronizuje pódium, účastníci nemohou pódium přizpůsobit ani upravit jeho proporce. Účastníkům se nyní vždy zobrazí to, co chce hostitel.

Synchronizace zobrazení pódia během schůzky

Při sdílení obsahu

Sdílení okna schůzky Webex je pohodlnější. Můžete je sdílet přímo z dialogového okna Sdílet obsah – kde sdílíte všechny ostatní typy obsahu – sdílením aplikace Webex.

Když sdílíte obrazovku, můžete ovládání vzdálené plochy předat ostatním účastníkům nebo mohou o ovládání požádat, což uživatelům poskytuje mnohem větší flexibilitu.

Aby se ušetřilo místo na obrazovce, když je sdílený obsah maximalizovaný, zobrazujeme videa všech účastníků na úzkém plovoucím panelu.

Poskytnutí vzdálené ovládání plochy ostatním účastníkům při sdílení obrazovky během schůzky

Nyní můžete sdílet pouze určitou oblast obrazovky. Účastníci uvidí pouze tu část obrazovky, kterou jste vybrali, nikoli celou obrazovku.

Zjednodušili jsme akce dostupné během sdílení a ponechali jsme akce související se sdílením na ovládacím panelu v horní části obrazovky. V plovoucím okně se zobrazují další akce kláves, které běžně používáte, například ztlumit nebo zrušit ztlumení zvuku.

Položky na panelu Oblíbené jsou nyní více kontextové a snadno dostupné

Optimalizovali jsme umístění nejoblíbenějších možností na panelu nabídek. Nyní máte přístup k možnostem z nabídek Sdílet, Zobrazit, Zvuk a video, ÚčastníkSchůzka přímo z ovládacích prvků schůzky.

Například k možnosti Nastavení zvuku se dostanete z rozevírací nabídky Možnosti zvuku. K možnosti Nastavení videa se dostanete z rozevírací nabídky Možnosti videa.

Přístup k nastavení zvuku a videa během hovoru nebo schůzky z ovládacích prvků schůzky

V ovládacích prvcích schůzky přejděte na Další možnosti, kde získáte přístup k možnostem schůzky a kde můžete zapnout schůzky ve skupinách.

Vypnutí seznamu účastníků na schůzce.

Při chatování na schůzce

Využijte možnosti schůzky na maximum díky bohatšímu chatu během schůzky. Uspořádejte produktivní schůzku sdílením programu schůzky, poznámek a souhrnu v chatu. I když se ke schůzce připojíte později, můžete vše snadno dohnat tím, že uvidíte chat schůzky od jejího začátku. Zapojte se a vyjádřete se pomocí jazyka Markdown, reakcí nebo GIFů. Po skončení schůzky se k chatu vraťte a sdílejte ho.

Otevřete schůzku a konverzujte.

Při multitaskingu na schůzce

Když je okno minimalizováno nebo zakryto jinými aplikacemi, zobrazí se nad ostatními aplikacemi, které jste otevřeli, plovoucí mini okno. To vám umožní sledovat dění na schůzce. Chcete-li se snadno vrátit na schůzku, klikněte kdekoli v plovoucím mini okně.

Po multitaskingu se vraťte do okna hovoru nebo schůzky

7. března 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—43.3.0.25468

 • Mac—43.3.0.25468

 • iPhone a iPad – 43.3

 • Android—43.3

Vylepšení přihlašování – Mac a iOS

Když se přihlásíte a ověříte totožnost pomocí aplikace Webex, můžete přejít do jiných aplikací společnosti, které používají vaše přihlašovací údaje účtu Webex, takže není nutné tyto údaje zadávat vícekrát. Pokud používáte zařízení Mac, zobrazí se vám standardní vyskakovací okno zabezpečení systému Apple.

Přihlašování pomocí přístupového klíče – Mac a iOS

Přístupový klíč představuje jednoduchý a bezpečný způsob přihlášení bez použití uživatelských jmen a hesel. K vaší identifikaci se během přihlašování využívá biometrické ověřování, jako je otisk prstu, sken tváře nebo přístupový kód.

Chcete-li v zařízení Mac používat přístupový klíč, kontaktujte správce vaší společnosti.

Více oken – iPad

V aplikaci Webex můžete využívat multitasking. Můžete otevřít více oken, každé jako samostatnou instanci rozhraní aplikace, takže můžete mít snadno otevřené schůzky, zprávy a prostory současně a přepínat mezi nimi pomocí přepínače aplikací. Můžete také zobrazit jedno okno aplikace vedle sebe s jeho další kopií.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Widget pro volání v mobilních zařízeních – iPhone, iPad, Android

Z domovské obrazovky máte k dispozici rychlý přístup ke klíčovým funkcím volání pomocí widgetu pro volání. Mezi klíčové funkce patří historie volání, nastavení Nerušit, přesměrování hovorů nastavení fronty hovorů.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Plánování opakujících se schůzek – systémy Windows a Mac

Nyní můžete vytvořit řadu schůzek, která se opakuje v denních, týdenních nebo měsíčních intervalech. Organizátoři schůzky mohou upravit konkrétní instance a zahrnout další osoby nebo aktualizovat programy schůzek. Osoby pozvané na schůzku mohou přijmout nebo odmítnout jednu instanci opakující se schůzky nebo celou řadu schůzek.

Zobrazení videí až 81 účastníků současně – Windows, Mac a Linux

Pokud je na schůzce více než 25 účastníků, nyní můžete zvýšit počet účastníků k zobrazení v rozložení mřížky. Na obrazovce může být v jeden okamžik zobrazeno až 81 účastníků v mřížce 9 × 9.

Přejděte do části Nastavení > Schůzky > Rozvržení a vyberte výchozí počet videí účastníků, která se mají zobrazit na každé stránce s rozvržením mřížky.

Viz Aplikace Webex | Úprava maximálního počtu účastníků, které vidíte na stránce v rozvržení mřížky.

Skrytí vlastního zobrazení při vypnutém videu – iPhone, iPad a Android

Když v průběhu schůzky vypnete video a máte zapnuto rozložení mřížky, ve vlastním zobrazení se zobrazí váš profilový obrázek nebo zobrazované jméno. Pokud chcete, můžete vlastní zobrazení v rozložení mřížky skrýt při každém vypnutí videa. Pokud zapnete video, vlastní zobrazení se zobrazí.

Viz část Aplikace Webex | Aktivovat vlastní zobrazení, pouze pokud mám zapnuté video

Zobrazení sebe sama v režimu celé obrazovky – iPhone, iPad a Android

Když jste jedinou osobou na schůzce, vaše video se nyní zobrazuje v režimu celé obrazovky.

Použití externí USB kamery pro sdílený obsah – Windows a Mac

Během schůzky můžete sdílet obsah z externí USB nebo integrované kamery stejným způsobem jako při sdílení plochy. Účastníci uvidí vše, co snímá kamera a i nadále budou moci zobrazit video zobrazující vás.

Viz Aplikace Webex| Sdílejte obsah pomocí externí USB kamery

Sdílení okna aplikace přímo z hlavního panelu Windows – systém Windows

Pokud používáte Windows 11, existuje nový způsob sdílení obsahu během hovoru nebo schůzky. Umístěte ukazatel myši na jakoukoli otevřenou aplikaci na hlavním panelu. Zobrazí se nové tlačítko, které vám umožní sdílet okno aplikace.

Sdílení okna aplikace přímo z hlavního panelu systému Windows

Viz část Aplikace Webex | Sdílení okna aplikace přímo z hlavního panelu systému Windows.

Omezení šířky pásma během schůzky – iPhone, iPad a Android

Pokud chcete v mobilním zařízení omezit šířku pásma, vypněte během schůzky příjem příchozích videí. Zobrazení sdíleného obsahu budete stále k dispozici.

Během schůzky klepněte na možnost Další možnosti a vypněte možnost Příjem příchozích videí.

Viz Aplikace Webex | Zastavit příchozí videa během schůzky.

Použití animovaného pozadí během schůzky – iPhone a iPad

Dodejte své schůzce styl a udržte pozornost publika nahráním vlastního animovaného obrázku na pozadí.

Aplikace Webex pro iPhone a iPad podporuje soubory MP4 a GIF.

Viz Aplikace Webex | Použití virtuálního nebo rozmazaného pozadí v hovorech a schůzkách.

Vylepšení výkonu pro prostory s velkými adaptivními kartami – Windows a Mac

Prostor, který obsahuje velké adaptivní karty, se bude rychleji načítat. A celkové využití paměti bylo sníženo téměř o 50 %.

13. února 2023

Vydali jsme aktualizaci aplikace Webex. Viz Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete další informace o problémech vyřešených těmito verzemi. Poskytli jsme mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout. Následující verze aplikací odpovídají dnešním aktualizacím a znovu jsme spustili automatickou aktualizaci.

 • Windows—43.2.0.25211

 • Linux—43.2.0.25211

 • Mac—43.2.0.25211

 • iPhone a iPad – 43.2

 • Android—43.2

13. února 2023

Pozastavili jsme automatickou aktualizaci aplikace Webex pro systémy Windows a Mac. V nadcházejících dnech plánujeme vydání nové verze a 14. února zveřejníme další informace.

9. února 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—43.2.0.25157

 • Linux—43.2.0.25157

 • Mac—43.2.0.25157

 • iPhone a iPad – 43.2

 • Android—43.2

Předvolby vertikální navigace – Mac

Předvolby mají přepracovaný design usnadňující orientaci. Vodorovné zobrazení záložky je nahrazeno svislým bočním navigačním panelem, což je standard pro systém Mac od verze MacOS 13.1 (Ventura).

7. února 2023

Plánujeme software vydat tento měsíc o něco později. Jen jsme vás o této změně chtěli informovat a 9. února zveřejníme další informace.

Objevujte veřejné prostory – systémy Windows, Mac, Android, iPhone a iPad

Usnadnili jsme vyhledávání veřejných prostorů a připojování k nim. Ve vašem seznamu prostorů uvidíte nový veřejný filtr, který zobrazuje veřejné prostory, ke kterým jste se připojili. Jedním kliknutím můžete také prozkoumat nepřipojené veřejné prostory.

Tiché opuštění prostoru – systémy Windows, Mac, Android, iPhone a iPad

Víme, jak moc si ceníte svého soukromí a anonymity. Nyní, když opustíte prostor, nebude tato akce viditelná pro ostatní členy prostoru, kromě moderátorů v moderovaných prostorech.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Níže uvádíme, na kterou službu volání se vztahuje každá nová funkce. Pokud si nejste jisti, kterou službu volání máte, podívejte se do části Aplikace Webex | Zjistěte, kterou službu volání máte.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Rozšíření možností hovorů v mobilním telefonu o veškeré možnosti pro spolupráci – iPhone a Android

Během hovoru pomocí mobilního telefonu můžete hovor snadno přesunout do schůzky Webex, aniž byste hovor ukončili. Tuto funkci můžete používat se službou Webex Go nebo operátorem mobilní sítě (MNO), který používá signalizaci hovorů pomocí řízení hovorů Cisco pro hovory z mobilního telefonu.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Koučování šeptem pro Contact Center – VDI

Když jste nastaveni jako agent call centra, váš nadřízený může poslouchat vaše hovory a diskrétně vám radit během hovorů.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling.

Průzkum po hovoru – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Po skončení hovoru se můžete podělit o svůj názor na kvalitu hovoru a použít hvězdičkové hodnocení. Pokud máte nějaké potíže, můžete vybrat položku v seznamu, případně lze přidat vlastní text s popisem problému. Abychom mohli případ důkladně prošetřit, nezapomeňte přidat protokoly.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Služba Webex Calling podporuje funkci Survivability webu – systémy Windows a Mac

Pokud web ve vaší společnosti ztratí připojení k internetu a vy jste na tomto webu, můžete stále volat a přijímat hovory, a to jak interně ve vaší společnosti, tak externě pro zákazníky. Tato funkce vyžaduje bránu Survivability, kterou musí nakonfigurovat správce.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Odeslání textové zprávy – systémy iPhone, iPad a Android

Pokud potřebujete poslat někomu textovou zprávu, můžete ji napsat v aplikaci a pak odeslat na požadované číslo mobilního telefonu. V aplikaci můžete také přijímat textové zprávy.

Tato funkce je momentálně dostupná pouze v USA a Kanadě v rámci služby Webex Calling a plánu Cisco Calling.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Vylepšení textových zpráv – Windows a Mac

Pro zasílání textových zpráv v počítači jsme přidali některá vylepšení. Do zprávy můžete vložit emoji a textovou zprávu můžete označit jako nepřečtenou. Při hledání čísla v záhlaví aplikace v počítači Mac jsme do výsledků hledání přidali možnost odeslání textové zprávy.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Emotikon Zvednout ruku používá váš preferovaný tón pleti – systém iPhone, iPad a Android

Když na schůzce zvednete ruku, emotikon zvednuté ruky nyní používá vámi zvolený tón pleti.

Viz Aplikace Webex | Výběr odstínu pleti pro reakce.

Sdílení videa ze zadní kamery vašeho mobilního zařízení – systémy iPhone, iPad a Android

Během schůzky můžete sdílet video z vestavěné zadní kamery mobilního zařízení. Přibližováním a oddalováním se můžete zaměřit na to, co chcete, aby účastníci viděli.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Přehrání zvuku oznámení, když někdo čeká v předsálí – systémy Windows, Mac a Linux

Pokud schůzku uzamknete, je někdy obtížné všimnout si, že někdo čeká v předsálí na připojení.

Hostitelé a spoluhostitelé mohou nyní nastavit, aby aplikace Webex přehrála na jejich počítači zvuk, když někdo vstoupí do předsálí.

Zvuk uslyšíte pouze v případě, že jste hostitelem nebo spoluhostitelem. Zvuk se přehraje pouze jednou za 10 sekund, bez ohledu na to, kolik uživatelů vstoupilo do předsálí.

Přehrání zvuku, když účastník čeká v předsálí

Viz část Aplikace Webex | Přehrát zvuk oznámení, když někdo čeká v předsálí.

Funkce Synchronizace vašeho pódia nyní synchronizuje podíl videa na pódiu – systémy Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Pokud během schůzky změníte velikost svého pódia, aby se při synchronizaci se všemi účastníky zobrazilo více sdíleného obsahu nebo větší video účastníka, můžete nyní své pódium aktualizovat, aby se změna projevila u všech účastníků. Tím zajistíte, že všichni účastníci schůzky uvidí pódium přesně tak, jak si přejete.

Synchronizace zobrazení pódia se všemi účastníky

Viz část Synchronizace vašeho pódia s ostatními uživateli v rámci schůzek, webinářů a událostí.

Neúspěšná příchozí volání nyní umožňují automatické zpětné volání – systémy iPhone, iPad a Android

Pokud k volání na schůzku použijete své mobilní zařízení a hovor se nezdaří, zobrazí se vám možnost znovu zavolat na schůzku.

Použití animovaného pozadí na schůzce – Android

Dodejte své schůzce styl a udržte pozornost publika nahráním vlastního animovaného obrázku na pozadí.

Aplikace Webex pro Android podporuje soubory MP4.

Viz Aplikace Webex | Použití virtuálního nebo rozmazaného pozadí v hovorech a schůzkách.

Tlačítko Připojit v seznamu schůzek – systém Android

Tlačítko Připojit se zobrazí u schůzky krátce před jejím začátkem. Klepnutím na něj se připojíte ke schůzce přímo ze seznamu na záložce schůzek.

Sdílení pouze části obrazovky – VDI


 
Oznámili jsme, že tato funkce bude dostupná v únoru, bude však k dispozici v některé budoucí verzi.

Chcete-li sdílet určitou oblast obrazovky s účastníky schůzky, vyberte oblast, kterou chcete sdílet. Účastníci uvidí pouze část obrazovky, kterou jste vybrali, nikoli celou obrazovku.

Zobrazení více aplikací v okně „Sdílet obsah“ – VDI

Když máte spuštěno hodně aplikací, někdy je obtížné během schůzky najít tu, kterou chcete sdílet. Nyní můžete změnit velikost okna Sdílet obsah, aby se zobrazilo více aplikací. Můžete zobrazit až 5 sloupců aplikací. Aplikace ukládá provedené změny a použije je příště.

Změna velikosti okna Sdílet obsah

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Účastníci mimo vaši organizaci mohou zahajovat a plánovat schůzky v prostoru – systémy Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Naslouchali jsme vašim žádostem. Externí účastníci v prostoru, kteří mají licenci k pořádání schůzek ve vlastní organizaci, nyní mohou plánovat schůzky v prostoru a zahajovat schůzky v prostoru, když chtějí okamžitě spolupracovat.

Tato funkce se vztahuje také na rozšířené schůzky spojené s prostorem, který je k dispozici na naší platformě pro schůzky připravené pro funkci Video Mesh.


 
Po skončení schůzky se obsah schůzky od externích účastníků v prostoru automaticky nesdílí. Po schůzce musí hostitel schůzky přidat obsah do prostoru.

10. ledna 2023

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—43.1.0.24716

 • Mac—43.1.0.24716

 • iPhone a iPad – 43.1

 • Android—43.1

6. prosince 2022

Aktualizované verze aplikace

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—42.12.0.24485

 • Linux—42.12.0.24485

 • Mac—42.12.0.24485

 • iOS—42.12

 • Android—42.12

Volba výchozí obrazovky – iPhone a iPad

Určete, co se vám má při spuštění aplikace zobrazit jako první. Možná byste byli radši, aby se vám zobrazovaly schůzky – nastavte je jako výchozí.

Viz část Aplikace Webex | Volba úvodní obrazovky

Aktualizace verze aplikace Webex 2023

Máme pro vás některé informace o našem plánu na rok 2023:

 • Pro naši lednovou verzi plánujeme přidat některé důležité opravy a chceme ji vydat 10. ledna.

 • Aplikace Webex bude i nadále vydávána první úterý v měsíci.

Sezónní reakce emoji – Windows, Mac a Linux

Pro sváteční náladu jsme reakce proměnili podle ročního období. Tyto změny se zobrazí u všech reakcí v systémech Windows, Mac a Linux od 7. prosince do 31. prosince. (Reakce na mobilu používají emoji systému Android nebo iOS, takže tyto reakce neaktualizujeme.)

Pokud chcete tuto možnost vypnout, do 6. prosince nás kontaktujte na adrese feature-feedback@cisco.com.

Možnost je k dispozici pouze s použitím sestavení prosincové verze.

Odeslání textové zprávy – Windows a Mac

Pokud potřebujete poslat někomu textovou zprávu, můžete ji napsat v aplikaci a pak odeslat na požadované číslo mobilního telefonu. V aplikaci můžete také přijímat textové zprávy.

Tato funkce je momentálně dostupná pouze v USA a Kanadě v rámci služby Webex Calling a plánu Cisco Calling.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Doporučené zprávy – Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad a Android

Doporučené zprávy umožňují uživatelům odfiltrovat nedůležité zprávy a soustředit se na ty nejdůležitější. Aplikace upřednostňuje zprávy tak, že jsou vyhodnoceny zprávy, které jsou pro vás nejdůležitější.

Tato funkce je v současné době k dispozici pouze pro podnikové zákazníky mimo EU.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz část Aplikace Webex | Doporučené zprávy

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

V okně „Sdílet obsah“ uvidíte více aplikací – Windows, Mac a Linux

Když máte spuštěno hodně aplikací, někdy je obtížné během hovoru najít tu, kterou chcete sdílet. Nyní můžete změnit velikost okna Sdílet obsah, aby se zobrazilo více aplikací. Můžete zobrazit až 5 sloupců aplikací. Aplikace ukládá provedené změny a použije je příště.

Viz část Aplikace Webex | Sdílení obsahu během telefonního hovoru.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Vylepšení pro příjem volání ze skupiny sdružených linek a fronty hovorů – Windows a Mac

Nyní poskytujeme jasnou indikaci v oznámení příchozího hovoru a historii volání, když přijmete hovor ze skupiny sdružených linek nebo fronty hovorů.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Podpora více sdílených linek – Windows a Mac

V rámci aplikace můžete přijímat hovory z kterékoli sdílené linky a k uskutečnění hovorů můžete vybrat libovolnou linku. Sdílené linky vám musí nastavit správce. Poté se vám zobrazí primární linka a až devět sdílených linek.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Aplikace Webex | Více linek

Výběr identifikace volajícího pro odchozí hovory – iPhone, iPad a Android

Pokud vaše pracovní a osobní linky používají stejné mobilní zařízení, vyberte, které z linek chcete použít pro identifikaci volajícího. Tato funkce je nastavena správcem a vyžaduje službu Broadworks mobility na síti mobilního operátora (MNO).


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz část Aplikace Webex | Výběr ID volajícího pro odchozí hovory v mobilním zařízení

Rozšíření možností hovorů v mobilním telefonu o veškeré možnosti pro spolupráci – iPhone a Android

Během hovoru pomocí mobilního telefonu můžete hovor snadno přesunout do schůzky Webex, aniž byste hovor ukončili. Tuto funkci můžete používat se službou Webex Go nebo operátorem mobilní sítě (MNO), který používá signalizaci hovorů pomocí řízení hovorů Cisco pro hovory z mobilního telefonu.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Následující funkce platí pro službu Webex Calling.

Odeslání textové zprávy – Windows a Mac

Pokud potřebujete poslat někomu textovou zprávu, můžete ji napsat v aplikaci a pak odeslat na požadované číslo mobilního telefonu. V aplikaci můžete také přijímat textové zprávy.

Tato funkce je momentálně dostupná pouze v USA a Kanadě v rámci služby Webex Calling a plánu Cisco Calling.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz část Aplikace Webex | Odeslání textové zprávyAplikace Webex | Textové zprávy

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Úprava zobrazovaného jména na schůzce – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Nyní můžete upravit své jméno zobrazované na schůzce. Usnadňuje použití preferovaného jména nebo určení toho, jak se má vaše jméno zobrazovat ostatním.

Stačí kliknout pravým tlačítkem na jméno, vybrat možnost Upravit zobrazované jméno a pak upravit jméno pro tuto schůzku. Hostitelé a spoluhostitelé mohou upravit zobrazované jméno libovolného účastníka schůzky.

Záznam schůzky a zpráva o využití vždy zobrazují naposledy upravené jméno účastníka.

Pro zákazníky, kteří preferují zablokování možnosti upravovat zobrazovaná jména, může správce tuto funkci zakázat.

V okně „Sdílet obsah“ uvidíte více aplikací – Windows, Mac a Linux

Když máte spuštěno hodně aplikací, někdy je obtížné během schůzky najít tu, kterou chcete sdílet. Nyní můžete změnit velikost okna Sdílet obsah, aby se zobrazilo více aplikací. Můžete zobrazit až 5 sloupců aplikací. Aplikace ukládá provedené změny a použije je příště.

Změna velikosti okna Sdílet obsah

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Vylepšené prostředí pro první připojení k zařízení Webex – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Aplikace nyní zjišťuje ultrazvukové signály z blízkých zařízení Webex Room a Desk pouze v případě, že se připojíte k zařízení ručně nebo používáte sítě Wi-Fi k vyhledání zařízení poblíž. Pokud vaše organizace nepoužívá zařízení Webex, aplikace ultrazvuk nepoužívá.

Viz část Webex | Připojení k zařízení aplikace Webex

Odepnutí vlastního zobrazení během schůzky – iPhone, iPad a Android

Pokud chcete, aby se vaše video během schůzky vždy na obrazovce zobrazilo, máte nyní možnost své video na ni připnout. Ujistěte se, že jste své video spustili, a pak ve vlastním zobrazení klepněte postupně na možnosti Další možnosti > Připnout mé vlastní zobrazení.

Připnutí vlastního zobrazení má vliv pouze na vaše zobrazení, nikoli na zobrazení ostatních účastníků.

Nové nástroje tabule – VDI

K tabuli jsme přidali nové nástroje:

 • Text– je mnohem jednodušší psát text než psát myší.
 • Tvary – Některé tvary jsou integrované, můžete si je prohlédnout kliknutím na nástroj Tvary.
 • Výběr lasem – když vyberete nástroj Šipka, můžete lasem vybrat objekty na plátně a přesunout je, odstranit je nebo je přesunout do popředí nebo do pozadí.

U plánovaných schůzek a schůzek v soukromé místnosti jsou nyní k dispozici tabule – VDI

Tabule můžete v rámci schůzky použít ke sdílení nápadů, spolupráci a plánování. Tabuli může spustit kterýkoli účastník schůzky. Každý účastník schůzky si může v reálném čase prohlížet poznámky na tabuli a také je může upravovat.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Viz Aplikace Webex | Vytvoření a sdílení tabule během schůzky.

Jasné a zřetelné hlasy všech účastníků schůzky – VDI

Když v konferenční místnosti mluví do mikrofonů více lidí, je třeba zajistit, aby byl každý slyšet. Nastavení zvuku Optimalizovat pro všechny hlasy odstraňuje šum na pozadí a zvýrazňuje všechny hlasy u mikrofonu.

Viz Aplikace Webex | – Odstraňování šumu na pozadí a řeči v hovorech a schůzkách.

Upozornění ještě předtím, než vaše akce přeruší aktuální proces sdílení – Linux a VDI

Pokud obsah nebo tabuli sdílí někdo jiný a vy začnete obsah komentovat nebo sdílet, zobrazí se zpráva. Pokud se rozhodnete pokračovat, zastavíte aktuální sdílení.

Zpráva s upozorněním, že ukončíte aktuální sdílení obsahu

Vylepšení podrobností o schůzce – iPhone, iPad a Android

Zlepšili jsme způsob zobrazení informací pro schůzky. Podrobnosti jsou seskupeny na lépe čitelných kartách, včetně stavu účastníků, více způsobů připojení ke schůzkám a snazšího přístupu ke kopírování a sdílení informací.

Tlačítko Připojit v seznamu schůzek – iPhone a iPad

Zelené tlačítko Připojit se zobrazí pro schůzky krátce před zahájením – klepněte na a připojte se ke schůzce přímo ze seznamu na kartě schůzek.

8. listopadu 2022

Aktualizované verze aplikace

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—42.11.0.24187

 • Mac—42.11.0.24187

 • iPhone a iPad – 42.11

 • Android—42.11

Více voleb pro reakce na zprávy – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Zvýšili jsme počet animovaných reakcí na zprávy v prostoru. Vyjádřete se a posuňte konverzace na další úroveň.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro službu Unified CM.

Koučování šeptem pro kontaktní centrum – Windows

Když jste nastaveni jako agent call centra, váš nadřízený může poslouchat vaše hovory a diskrétně vám radit během hovorů.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Odstranění šumu na pozadí na vzdáleném konci telefonního hovoru – iPhone, iPad a Android

Pokud telefonujete s někým, kdo Aplikaci Webex nepoužívá a je na hlučném místě, například na rušném letišti nebo v kavárně, nemusíte se bát. Stačí potlačit vzdálený šum během hovoru.


 

Tato funkce není podporována pro Webex for Government.

Sdílení pouze části obrazovky – Windows a Mac

Chcete-li s někým sdílet určitou oblast obrazovky, vyberte oblast, kterou chcete sdílet. Zobrazí se pouze část obrazovky, kterou jste vybrali, nikoli celá obrazovka.

Viz Aplikace Webex | Sdílení pouze části obrazovky

Příjem hovoru během schůzky – iPhone, iPad a Android

Buďte na dvou místech najednou a odpovídejte na důležité hovory, aniž byste opustili naplánovanou schůzku Webex, schůzku v osobní místnosti nebo schůzku spojenou s prostorem. Stačí na schůzce pozdržet audio a video a hovor přijmout. Schůzka pokračuje, i když ji pozastavíte, ale zvuk a video jsou pozastaveny. A až dokončíte svůj hovor, vraťte se na schůzku, aniž byste se museli znovu připojovat.

Viz část Aplikace Webex | Přijetí hovoru na vaši adresu videa během schůzky

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Zapnutí zvuku přes Airplay – iPhone a iPad

Když jste na schůzce na svém iPhonu nebo iPadu, můžete zapnout Airplay Audio a streamovat zvuk schůzky do libovolných okolních zařízení kompatibilních s Apple AirPlay.

Hledání a rezervace místnosti – Windows a Mac

Při plánování schůzky z Aplikace Webex můžete vyhledat a zarezervovat zasedací místnost. Pomocí plánovače v aplikaci můžete vyhledat místnost podle jména a také zobrazit aktuální dostupnost.

Viz Aplikace Webex | Plánování schůzky z kalendáře schůzek.

Nové nástroje pro tabuli – Windows a Mac

K tabuli jsme přidali nové nástroje:

 • Text– je mnohem jednodušší psát text než psát myší.
 • Tvary – Některé tvary jsou integrované, můžete si je prohlédnout kliknutím na nástroj Tvary.
 • Výběr lasem – když vyberete nástroj Šipka, můžete lasem vybrat objekty na plátně a přesunout je, odstranit je nebo je přesunout do popředí nebo do pozadí.

Bublina mluvčího se nyní zobrazuje na novém místě – Windows a Mac

Na schůzkách se bublina mluvčího zobrazí, když někdo mluví, ale jeho video nebo profilový obrázek není na obrazovce vidět. Informuje o tom, kdo mluví.

Přesunuli jsme bublinu mluvčího do středu horní části obrazovky, aby se nepřekrývala ani nezakrývala videa účastníků ani sdílený obsah.

V horní části obrazovky se zobrazuje bublina mluvčího.

 
V systému Mac nahrazuje bublina mluvčího krátce název schůzky v horním panelu záhlaví, když se objeví. Když nikdo nemluví, v horní liště záhlaví je název schůzky.

Sdílení pouze části obrazovky – Windows a Mac

Chcete-li sdílet určitou oblast obrazovky s účastníky schůzky, vyberte oblast, kterou chcete sdílet. Účastníci uvidí pouze část obrazovky, kterou jste vybrali, nikoli celou obrazovku.

Sdílení části obrazovky

Viz Aplikace Webex | Sdílení pouze části obrazovky

Možnost používat méně mobilních dat během schůzky – iPhone, iPad a Android

Pokud nejste připojeni k síti Wi-Fi, můžete šetřit mobilní data vypnutím možnosti používat data k zobrazení videí účastníků a vlastního zobrazení. Přejděte do nastavení Schůzky a vypněte možnost Použít mobilní data pro video. V opačném případě bude aplikace i nadále používat mobilní data k přehrávání videí.

Pokud se připojíte k síti Wi-Fi, videa se automaticky zobrazí znovu.

Upozornění dříve, než vaše činnosti přeruší aktuální sdílení – Windows a Mac

Pokud obsah nebo tabuli sdílí někdo jiný a vy začnete obsah komentovat nebo sdílet, zobrazí se zpráva. Pokud se rozhodnete pokračovat, zastavíte aktuální sdílení.

Zpráva s upozorněním, že ukončíte aktuální sdílení obsahu

Zobrazení jednotlivých stránek účastníků v rozvržení mřížky – iPhone, iPad a Android

V rozvržení mřížky se nyní ve výchozím nastavení zobrazí videa účastníků v novém zobrazení stránkování. Na mobilním telefonu se v režimu na výšku zobrazí maximálně čtyři účastníci na stránku a v režimu na šířku se zobrazí maximálně šest účastníků na stránku.

Zobrazení stránky zobrazuje maximálně čtyři videa účastníků

Na velkém tabletu se v režimu na výšku objeví maximálně 24 účastníků na stránku a v režimu na šířku maximálně 25 účastníků na stránku.

Zobrazení stránky zobrazuje maximálně 25 videí účastníků

Přejetím doleva zobrazíte další účastníky.

Pokud upřednostňujete zobrazení s posuvem, které bylo výchozí v dřívějších verzích, přejděte do nastavení Schůzky a změňte rozvržení zobrazení mřížky.

Podpora pro Apple Continuity Camera – Mac a iPhone

Aplikace Apple Continuity Camera umožňuje nahradit vestavěnou webovou kameru Mac pomocí kamery iPhone. Širokoúhlý fotoaparát iPhonu se zadní stranou můžete použít k podpoře vysoce kvalitního pořizování fotografií a videa. Aktivuje také aplikaci Mac Desk View, která funguje jako kamera nad hlavou pro zobrazení oblasti stolu před počítačem Mac bez jakéhokoli dalšího vybavení.

Vyberte iPhone ze seznamu fotoaparátů

Viz část Aplikace Webex | Použití funkce Fotoaparát přes Kontinuitu telefonu iPhone v rámci hovoru nebo schůzky

Příjem hovoru během schůzky – iPhone, iPad a Android

Buďte na dvou místech najednou a odpovídejte na důležité hovory, aniž byste opustili naplánovanou schůzku Webex, schůzku v osobní místnosti nebo schůzku spojenou s prostorem. Stačí na schůzce pozdržet audio a video a hovor přijmout. Schůzka pokračuje, i když ji pozastavíte, ale zvuk a video jsou pozastaveny. A až dokončíte svůj hovor, vraťte se na schůzku, aniž byste se museli znovu připojovat.

Obnovení schůzky po přijetí hovoru

Obnovení schůzky po přijetí hovoru

Viz část Aplikace Webex | Přijetí hovoru na vaši adresu videa během schůzky

Hosté mohou posílat zpětnou vazbu – iPhone, iPad a Android

Lidé, kteří se ke schůzce připojí jako hosté, mohou nahlásit problémy a poslat zpětnou vazbu ke své zkušenosti se schůzkami nebo s aplikací.

Vylepšení propojených složek –Windows a Mac

Složka Microsoft přidaná do prostoru se dá najít mnohem snáz. Vedle souborů, tabulí a dalšího obsahu prostoru se zobrazí výzva k akci. Provedli jsme tato vylepšení:

 • Při přidávání složky je vložené zobrazení z Microsoft OneDrive nebo SharePointu přímo přístupné z prostoru.

 • Z vloženého pohledu můžete plně procházet propojenou složku, včetně všech podsložek.

 • Můžete použít všechny akce správy souborů, aniž byste opustili Aplikaci Webex, například mazání, úpravy nebo sdílení souborů.

 • Vylepšili jsme rozvržení správy složek na kartě s obsahem prostoru.

 • Usnadnili jsme přepínání zobrazení mezi soubory sdílenými v prostoru a soubory v propojené složce.

26. října 2022

Aktualizace na podporované operační systémy – Mac, iPhone a iPad

Aplikace Webex je podporována na operačních systémech macOS Ventura 13.0, iOS 16.1 a iPadOS 16.

19. října 2022

Vydali jsme Aplikaci Webex pro Linux, následující verze odpovídá dnešnímu vydání.

 • Linux—42.10.0.24000

4. října 2022

Aktualizované verze aplikace

Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Nedávno jsme poskytli mobilní aplikace obchodům s aplikacemi k recenzování. Jakmile budou schváleny a zveřejněny, budete si je moci stáhnout.

 • Windows—42.10.0.23814

 • Mac—42.10.0.23814

 • iPhone a iPad – 42.10

 • Android—42.10

Zvuky upozornění na zprávy – Windows a Mac

Přizpůsobte si prostředí Aplikace Webex zvuky oznámení. Vyberte zvuk z našeho rozšířeného seznamu možností pro konkrétní typy prostorů, abyste byli upozorněni na zprávy, na kterých nejvíce záleží.

Odpojení účtu sociální sítě, který používáte k přihlášení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Možná nebudete chtít pokračovat v používání účtu na sociální síti k přihlášení do Aplikace Webex. Nyní můžete svůj účet sociální sítě z aplikace odpojit a na úvodní obrazovce rychle a snadno přepnout na přihlášení pomocí e-mailu a hesla.

Klepnutím a přetažením zkopírujete zprávy – Windows a Mac

Zjednodušujeme kopírování více zpráv v prostoru. Jednoduše klikněte a přetáhněte myš nad oblast zpráv a kopírujte pomocí klávesových zkratek nebo nabídky klepnutím pravým tlačítkem myši. Viz Aplikace Webex | Kopírování a vložení více zpráv.

Služba volání, kterou vám nastavil správce, určuje, které funkce volání můžete použít.

Následující funkce platí pro služby Unified CM, Webex Calling a volání hostované poskytovatelem služeb.

Jeden krok k nalezení telefonního čísla – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

K profilové fotce jsme přidali telefonní číslo. Když vyberete profilovou fotku, uvidíte hlavní telefonní číslo pod svou e-mailovou adresou.

Zvolení ID volajícího pro hovory se zákazníky – Windows a Mac

Když jste nastaveni jako agent call centra a uskutečňujete následné hovory se zákazníky, vyberte si ze seznamu front hovorů, které vám přidělil správce, vhodné ID volajícího.

Viz Aplikace Webex | Změna ID volajícího.

Povolte jinému uživateli ovládat váš počítač – VDI

Potřebujete pomoc s řešením nějakého problému? Zavolejte nebo přejděte do prostoru a sdílejte svoji obrazovku. Pak můžete dané osobě povolit ovládání počítače a sledovat její pohyby kurzoru myši na vaší obrazovce. Tato osoba může dokonce používat klávesové zkratky pro navigaci v aplikaci. Jakmile skončí, můžete kdykoliv převzít kontrolu nad počítačem.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Schůzky spojené s prostorem – Windows, Mac, Linux, VDI, iPhone, iPad a Android

Schůzky spojené s prostorem byly vylepšeny!

Obohatili jsme prostředí v prostoru. Když se nyní připojíte nebo naplánujete schůzku v prostoru, máte přístup ke všem funkcím, které máte na službě Webex Meetings rádi. Toto nové prostředí můžete využít na každé schůzce, kterou naplánujete nebo ke které se připojíte.

Abyste mohli naplánovat nebo zahájit schůzku v prostoru, musíte mít licenci Webex Meetings nebo bezplatnou licenci Basic Meetings a musíte být ve stejné organizaci jako osoba, která prostor vytvořila. Bez licence se můžete ke schůzkám pouze připojit.


 
Vylepšené prostředí zatím není k dispozici u služby Webex for Government.

Viz Aplikace Webex | Vylepšené schůzky spojené s prostorem.

Globální nabídka na kartě Schůzky – iPhone, iPad a Android

Z nové globální nabídky na kartě Schůzky můžete zahajovat a plánovat schůzky a také se k nim připojovat.

Viz Aplikace Webex | Zahájení schůzky v osobní místnosti, Aplikace Webex | Připojení ke schůzce pomocí tlačítka akceAplikace Webex | Naplánování schůzky z kalendáře schůzek.

Zobrazení kalendáře používá preferovaný první den v týdnu – Windows a Mac

Zobrazení kalendáře na kartě Schůzky převezmou nastavení místního prostředí, které jste nastavili pro preferovaný první den v týdnu v operačním systému.

Připojení ke kalendáři Google – Windows a Mac

Schůzky a události můžete spravovat z kalendáře Google přímo v Aplikaci Webex. Po připojení ke kalendáři v nastavení Schůzky v aplikaci se vám budou na kartě Schůzky zobrazovat naplánované schůzky a události. Pokud už však pro vás správce kalendář nastavil, nebudete to moct změnit.

Sdílení pouze toho, co chcete, aby ostatní viděli – Windows, Mac a VDI

Pokud chcete sdílet pouze jedno okno aplikace namísto celé aplikace, vyberte nastavení Sdílet pouze jedno okno a vyberte okno, které chcete sdílet.

Viz Aplikace Webex | Sdílet celé nebo jedno okno aplikace.

Zapnutí „Sdílení zvuku počítače“ v reálném čase – Windows a Mac

Při sdílení souboru se zvukem je pohodlnější sdílet zvuk počítače. Nyní můžete vybrat možnost Sdílet zvuk počítače z ovládacího panelu sdílení, který se zobrazí v horní části obrazovky při sdílení obsahu.

Zapnutí „Ukázat mě před prezentací“ v reálném čase – Windows a Mac

Své video teď můžete zobrazit před prezentací pohodlněji. Nyní můžete vybrat Ukázat mě před prezentací z panelu ovládání sdílení, který se zobrazí v horní části obrazovky, zatímco budete sdílet obsah.

Snadné zvednutí ruky na schůzce – Windows a Mac

Zvednutí ruky se nyní zobrazí jako ikona v ovládacích prvcích schůzky. Je hned vedle možnosti Reakce, takže je nyní jednodušší zvednout ruku, když potřebujete položit otázku na schůzce.

Viz Aplikace Webex | Zvednutí ruky na schůzce.

Rozšířené plánování schůzek spojených prostorem – Windows a Mac

Když naplánujete plnohodnotnou schůzku spojenou s prostorem, jsou nyní k dispozici pokročilá nastavení. Nyní můžete také upravit heslo schůzky.

Nastavení spoluhostitele Chci si vybrat spoluhostitele pro tuto schůzku je nyní vybráno ve výchozím nastavení. Členové prostoru jsou automaticky přiřazeni jako spoluhostitelé, ale roli spoluhostitele můžete odstranit u kteréhokoliv z pozvaných tím, že najedete na jeho jméno a kliknete na > Odebrat spoluhostitele.

Když někdo sdílí obsah, vždy se zobrazí preferované rozvržení videa – Windows a Mac

Pokud změníte rozvržení videa na rozvržení vedle sebe, abyste viděli více obsahu sdíleného během schůzky, aplikace si zapamatuje vaše preference. Pokaždé, když zahájíte schůzku nebo se k ní připojíte, již nemusíte přepínat na rozvržení vedle sebe, když někdo sdílí obsah.

Sdílený obsah v zobrazení pódia je nyní větší – Windows a Mac

Pokud sdílíte obsah na schůzce, sdílený obsah je nyní větší a video mluvčího je nyní menší. Poměr mezi sdíleným obsahem a videi mluvčích je přibližně 70 : 30, ale závisí na velikosti obrazovky a počtu mluvčích na pódiu.

Ztlumení nebo zrušení ztlumení přímo z hlavního panelu – Windows

Během schůzky najdete na hlavním panelu systému Windows ikonu mikrofonu. Kliknutím použijete funkci ztlumit nebo zrušit ztlumení na sebe. Ikona je přítomna po celou dobu schůzky, takže je vždy přístupná.

U plánovaných schůzek a u schůzek v soukromé místnosti jsou nyní k dispozici tabule – Linux

Tabule můžete v rámci schůzky použít ke sdílení nápadů, spolupráci a plánování. Tabuli může spustit kterýkoli účastník schůzky. Každý účastník schůzky si může v reálném čase prohlížet poznámky na tabuli a také je může upravovat.

Tabule ve schůzce

Viz Aplikace Webex | Vytvoření a sdílení tabule během schůzky.

Určení, zda je účastník schůzky interní, externí, nebo neověřený – Linux

Pomocí seznamu účastníků čekajících v předsálí lze zjistit, zda je nějaký účastník interní (ověřený a patřící do organizace), externí (ověřený a patřící do jiné organizace), nebo neověřený (nepřihlášený).

Viz Zjistěte, koho pouštíte do schůzky v aplikaci Webex.

Vyjádření beze slov – Linux

Animované reakce umožňují účastníkům schůzky vyjádřit se, aniž by na schůzce cokoli řekli. Povzbuďte mluvčího reakcí tleskání rukou nebo oceňte vtip s reakcí haha. Získejte představu o reakci publika tím, že požádáte účastníky, aby dali rychlý palec nahoru, nebo palec dolů.

Viz Aplikace Webex | Použití reakcí na schůzkách.

Maximalizace toho, co vidíte při sdílení obsahu – Linux

Zobrazte miniaturní videa účastníků na plovoucím panelu, kterými můžete pohybovat, aby nezakrývala to, co je sdíleno. Zvolte možnost zobrazení plovoucího panelu v mřížce, zobrazení aktivního reproduktoru nebo minimalizace.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Maximalizace zobrazení, když někdo sdílí obsah – Linux

Při prohlížení sdíleného obsahu v režimu celé obrazovky můžete nyní změnit velikost plovoucího panelu, který zobrazuje videa účastníků schůzky. Zmenšete panel, abyste viděli více sdíleného obsahu. Zvětšete panel, abyste viděli více účastníků schůzky.

Viz Aplikace Webex | Přepínání mezi sdíleným obsahem a mluvčím během hovoru nebo schůzky.

Hostitelé mohou nastavit zobrazení pódia pro všechny účastníky schůzky – VDI

Pokud se připojíte k plnohodnotné schůzce a hostitel synchronizuje své pódium se všemi, vy i všichni ostatní účastníci schůzky uvidíte, na co hostitel chce, abyste se zaměřili, jako je aktivní mluvčí a všichni účastníci, které hostitel přesunul na pódium.

Zobrazení více najdete v miniaturách videí – Linux

Zvukový indikátor na levé straně jmenovky indikuje, zda je účastník ztlumen, nebo neztlumen.

Jmenovky ve videích s miniaturami jsou nyní zarovnány vlevo dole, mají průhlednější pozadí a jsou zmenšeny, aby se zabránilo zakrytí obličeje účastníka.

Vylepšení miniatur videí

Celý svět je jeviště – Linux a VDI

Přizpůsobte si rozvržení videa, když jste v rozvržení nad sebou nebo vedle sebe. Přetáhněte video z filmového pásu na pódium, abyste se blíže podívali na účastníka. Umístěte aktivního řečníka přímo vedle obsahu, který sdílíte, nebo nechte v obraze lidi, kteří aktivně nemluví, jako je tlumočník znakového jazyka.

Přesun na pódium vám dává flexibilitu pro změnu velikosti rozvržení, abyste se mohli zaměřit na sdílený obsah nebo jiné účastníky.

Viz Přesun účastníků na pódium na schůzkách, webinářích a akcích, Změna velikosti pódia na schůzkách, webinářích a akcíchAplikace Webex | Změna uspořádání videí v zobrazení videa.

Výběr odstínu pleti pro své reakce – Linux

Pro reakce, které používají emoji s rukou, jako je třeba palec nahoru, si můžete zvolit preferovaný odstín pleti.

Viz Aplikace Webex | Výběr odstínu pleti pro reakce.

Nastavení výchozího nastavení pro vlastní zobrazení – VDI

Zvolte, zda chcete skrýt, nebo zobrazit vlastní zobrazení a kde se vaše vlastní zobrazení objeví na obrazovce.

Skryjte vlastní zobrazení, pokud se na sebe nechcete dívat.

Pokud si chcete připadat jako součást schůzky, zobrazte vlastní zobrazení spolu s ostatními.

Pokud chcete na obrazovce vytvořit více prostoru pro zobrazení jiných lidí nebo sdíleného obsahu, ale přesto vidět sami sebe, zobrazte vlastní zobrazení v plovoucím okně.

Viz Aplikace Webex | Změna polohy vlastního zobrazení.

Připojení ke schůzce je intuitivnější – Linux

Vylepšení okna Připojit se ke schůzce zřetelněji ukazuje, kdy ještě nejste ve schůzce. Vizuální změny vám dají vědět, jaké jsou vaše možnosti zvuku, když se připojíte ke schůzce.

Možnosti zvukového připojení

Pokud jste připojeni k zařízení, je jednodušší zjistit, jaké máte možnosti kamery, jak nahrát nebo změnit virtuální pozadí a provádět změny.

Použít virtuální pozadí

Viz Aplikace Webex | Připojení ke schůzce.

Náhled sdíleného obsahu – Linux

Při sdílení obsahu se nyní zobrazí náhled obsahu. Můžete se ujistit, že sdílíte pouze to, co chcete, a že to každý na schůzce vidí.

Viz Aplikace Webex | Sdílení obsahu na schůzce.

Automatické spuštění videa, když se připojíte ke schůzce – iPhone, iPad a Android

Pokud během schůzky vždy zapnete video, ušetřete si krok, kdy ho musíte pokaždé spustit. Vyberte možnost schůzky Po připojení spustit mé video.

Viz Aplikace Webex | Automatické spuštění videa, když se připojíte ke schůzce.

Integrace Microsoft Teams: Zjednodušený způsob volání pro neodpovídající UPN (User Principal Name) – Windows a Mac

Dříve, když jste volali a vaše UPN v aplikaci Microsoft Teams neodpovídalo vašemu UPN v aplikaci Webex, požádali jsme vás o potvrzení před uskutečněním hovoru. Tuto situaci jsme nyní zjednodušili tím, že se kontroluje e-mailová adresa (nejen vaše UPN), takže může hovor proběhnout bez nutnosti potvrzení.

Vaše UPN v Microsoft Teams se může lišit od UPN používaného v integraci aplikace Webex, pokud vaše organizace prošla akvizicí, rebrandingem nebo pokud jste přešli z jiného oddělení ve společnosti nebo jste například změnili jméno. Vaše e-mailová adresa se aktualizuje, ale vaše UPN zůstává stejné.

12. září 2022

Aplikaci Webex pro iPhone a iPad jsme odeslali do obchodu s aplikacemi ke kontrole a po schválení a zveřejnění si ji budete moci stáhnout.

 • iPhone a iPad – 42.9

7. září 2022

Máme pár věcí, které vám dnes chceme říct:

 • Vydání Aplikace Webex na iPhone a iPad je tento měsíc mírně zpožděno, a až bude vydání k dispozici, dáme vám další informace.

 • Další verze Aplikace Webex na Linux je naplánována na říjen (42.10).

 • Následující verze aplikací odpovídají dnešním verzím. Viz téma Aplikace Webex | Poznámky k verzi, kde najdete informace o problémech vyřešených v těchto verzích. Aplikaci Webex pro Android jsme odeslali do obchodu s aplikacemi ke kontrole a po schválení a zveřejnění si ji budete moci stáhnout.

  • Windows—42.9.0.23494

  • Mac—42.9.0.23494

  • Android—42.9

Oznámení o problémech s připojením – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Při používání Aplikace Webex jsme vám usnadnili zjišťování, zda máte problémy s připojením. Pokud narazíte na problém, zobrazí se banner s upozorněním na konkrétní problém. Poté můžete podniknout kroky k vyřešení problému.

Upgrade více příslušenství aplikace Webex současně – Windows a Mac

Usnadnili jsme aktualizaci náhlavní soupravy Cisco nebo kamery Webex Desk pomocí Aplikace Webex. Nyní můžete upgradovat více náhlavních souprav Cisco a fotoaparátů Webex současně.

Přizpůsobení nastavení náhlavních souprav Cisco – Windows a Mac

Nastavení náhlavní soupravy Cisco si nyní můžete přizpůsobit přímo prostřednictvím Aplikace Webex. Jednoduše přejděte do nabídky Nastavení > Zařízení > Pokročilá nastavení.

Viz Nastavení náhlavní soupravy Cisco v Aplikaci Webex.

6. září 2022

Aplikaci Webex na září plánujeme vydat o něco později. Jen jsme vás chtěli o této změně informovat a 7. září zveřejníme další informace.

Veřejné prostory – Windows, Mac a Linux

V současném hybridním pracovním světě je ještě důležitější než kdy dříve, abyste mohli komunikovat s lidmi z vaší firmy. Vytvořte nebo se připojte ke snadno přístupným veřejným prostorům, do nichž se může připojit kdokoli z vaší firmy, a zasílejte zprávy lidem s podobnými zájmy, případně sledujte aktuální dění.

Viz Aplikace Webex | Veřejné prostory.

Přímá odpověď – iOS a Android

Nechtělo se vám někdy odpovídat na zprávu na rušném místě nebo jste chtěli na zprávu odpovědět z místa oznámení? Usnadnili jsme odpověď autorovi v přímé zprávě s citací původní zprávy.

Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.


 

Pokud si předplatíte službu Webex od svého poskytovatele služeb, vaše schůzky v Aplikaci Webex jsou vždy plnohodnotné. Informace o novinkách pro plnohodnotné schůzky naleznete v článku Co je nového pro nejnovější kanál Webex Meetings.

Schůzku mohou ukončit pouze hostitelé – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Spoluhostitelé již nemohou schůzku ukončit. Když spoluhostitelé opustí schůzku, nemohou ji nechtěně ukončit pro všechny ostatní.

Viz Aplikace Webex | Opuštění nebo ukončení schůzky.

U plánovaných schůzek a u schůzek v soukromé místnosti jsou nyní k dispozici tabule – Windows a Mac

Tabule můžete v rámci schůzky použít ke sdílení nápadů, spolupráci a plánování. Tabuli může spustit kterýkoli účastník schůzky. Každý účastník schůzky si může v reálném čase prohlížet poznámky na tabuli a také je může upravovat.

Tabule ve schůzce

Viz Aplikace Webex | Vytvoření a sdílení tabule během schůzky.

Jasné a zřetelné hlasy všech účastníků schůzky – Windows a Mac

Když v konferenční místnosti mluví do mikrofonů více lidí, je třeba zajistit, aby byl každý slyšet. Nastavení zvuku Optimalizovat pro všechny hlasy odstraňuje šum na pozadí a zvýrazňuje všechny hlasy u mikrofonu.

Viz Aplikace Webex | – Odstraňování šumu na pozadí a řeči v hovorech a schůzkách.

Vypnutí obrazu v obraze při multitaskingu – iPhone a iPad

Určuje, zda se má zobrazit plovoucí miniokno, které se objeví, když provádíte multitasking, a minimalizuje okno schůzky.

Viz Aplikace Webex | Skrytí plovoucího miniokna při multitaskingu během hovoru nebo schůzky.

Během schůzky nikdy nepromeškáte důležité oznámení – Windows, Mac, iPhone, iPad a Android

Během schůzky se nyní oznámení na obrazovce zobrazují v konzistentní poloze a nepřekrývají se. Nejdůležitější oznámení, na která musíte reagovat, jsou viditelnější a zobrazují se uprostřed obrazovky. Méně důležitá oznámení, která se týkají pouze informací, se zobrazí v pravém horním rohu obrazovky a po několika sekundách zmizí.

Zvolení, kolik účastníků se má zobrazit v rozložení mřížky – Windows a Mac

V mřížce můžete zobrazit maximálně 25, 16, 9, 4 nebo 1 účastníka v závislosti na počtu osob na schůzce. Čím méně účastníků zobrazíte, tím větší je jejich video.

Viz Aplikace Webex | Úprava maximálního počtu účastníků, které vidíte na stránce v rozvržení mřížky.

Úprava počtu účastníků v zobrazení mřížky

Výchozí nastavení pro vlastní zobrazení – Windows a Mac

Zvolte, zda chcete skrýt, nebo zobrazit vlastní zobrazení a kde se vaše vlastní zobrazení objeví na obrazovce.

Skryjte vlastní zobrazení, pokud se na sebe nechcete dívat.

Pokud si chcete připadat jako součást schůzky, zobrazte vlastní zobrazení spolu s ostatními.

Pokud chcete na obrazovce vytvořit více prostoru pro zobrazení jiných lidí nebo sdíleného obsahu, ale přesto vidět sami sebe, zobrazte vlastní zobrazení v plovoucím okně.

Viz Aplikace Webex | Změna polohy vlastního zobrazení.