Pro dosažení optimálního výkonu videa s aplikací Cisco Jabber Softphone pro VDI použijte doporučené nastavení pro Citrix nebo VMware.

S Citrix XenDesktop a VMware je podporován pouze režim celé obrazovky na platformách operačního systému Linux:

  • Cisco Jabber Softphone pro VDI—HP Thin Pro a Ubuntu

  • Cisco Jabber Softphone pro VDI— Unicon ELux

Publikovaná aplikace Citrix XenApp je podporována pouze ve Cisco Jabber Softphone pro VDI – Windows, pouze v režimu Windows.

Citrix

Aplikace Cisco Jabber Softphone pro VDI podporuje pouze možnost zobrazení nejlepšího rozlišení (doporučeno).

Možnost nejlepšího rozlišení

VMware

Cisco Jabber Softphone pro VDI— Windows vydání 12. 8 (a novější) podporuje funkci škálování displeje VMware. Pokud máte starší verzi, zkontrolujte možnosti VMware a zajistěte, aby možnost Povolit škálování displeje nebyla zaškrtnutá.