Za optimalne video performanse sa Cisco Jabber Softphone za VDI koristite preporučena podešavanja za Citrix ili VMware.

Uz Citrix XenDesktop i VMware podržan je samo režim celog ekrana na platformama zasnovanim na Linuxu:

  • Cisco Jabber Softphone za VDI —HP Thin Pro i Ubuntu

  • Cisco Jabber Softphone za VDI —Unicon Elux

Objavljena aplikacija Citrix XenApp podržana je samo na Cisco Jabber Softphone za VDI – Windows, samo u windows režimu.

Citrix

Cisco Jabber Softphone za VDI podržava samo opciju prikaza najbolje rezolucije (preporučuje se).

Opcija najbolje rezolucije

VMware

Cisco Jabber Softphone za VDI – Windows Release 12. 8 (i noviji) podržava funkciju podešavanja razmere ekrana za VMware. Ako imate raniju verziju, proverite opcije VMvera i uverite se da je opcija "Dozvoli podešavanje razmere ekrana" neproverena.