Nepřečtené indikátory se vám budou zobrazovat, takže uvidíte zprávy, které jste si neprohlíželi, a lidé vám budou moct stále posílat zprávy.

1

Klikněte na svůj profilový obrázek a vyberte Dostupnost.

2

Vyberte si z následujících možností:

  • Vyberte, jak dlouho nechcete být vyrušeni ze seznamu.
  • Kliknutím na Nastavit čas vyberte konkrétní čas.

3

Pokud jste nastaveni s volací službou a také nechcete být upozorněni na hovory v mobilní aplikaci nebo stolním telefonu, musíte DND zapnout také v nastavení hovoru.


 

Pokud je vaše volání hostováno poskytovatelem služeb, zobrazí se vyskakovací okno. Klikněte na Upřesnit nastavení hovorů a odtud zapněte DND.

4

Pokud chcete změnit dostupnost zpět na aktivní, klikněte na možnost Dostupnost > Vymazat , aby lidé věděli, že vás mohou znovu kontaktovat.


 

Pokud jste nastaveni s volací službou a v nastavení hovoru jste zapnuli DND , ujistěte se, že jste se vrátili a vypnuli DND, abyste mohli pokračovat v doručování hovorů na všech svých zařízeních.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka klepněte na Dostupnost .

2

Vyberte si z následujících možností:

  • Vyberte, jak dlouho nechcete být vyrušeni ze seznamu.
  • Klepněte na Vlastní , vyberte konkrétní datum ačas.
3

Pokud jste nastaveni s volací službou a také nechcete být upozorněni na hovory v aplikaci nebo stolním telefonu, musíte zapnout DND také v Nastavení hovorů.

4

Pokud chcete změnit dostupnost zpět na aktivní, klepněte na Možnost dostupnost > Vymazat , aby lidé věděli, že vás mohou znovu kontaktovat.


 

Pokud jste nastaveni s volací službou a v Nastavení hovorů jste zapnuli DND , ujistěte se, že jste se vrátili a vypnuli DND, abyste mohli pokračovat v doručování hovorů na všech svých zařízeních.

1

Klepněte na svůj profilový obrázeka potom klepněte na Dostupnost .

2

Vyberte si z následujících možností:

  • Vyberte, jak dlouho nechcete být rušeni ze seznamu
  • Klepněte na Vlastní , vyberte konkrétní datum aklepněte na Ok , vyberte konkrétní čas aklepněte na Ok.
3

Pokud jste nastaveni s volací službou a také nechcete být upozorněni na hovory v aplikaci nebo stolním telefonu, musíte zapnout DND také v Nastavení hovorů.

4

Pokud chcete změnit dostupnost zpět na aktivní, klepněte na Možnost dostupnost > Vymazat , aby lidé věděli, že vás mohou znovu kontaktovat.


 

Pokud jste nastaveni s volací službou a v Nastavení hovorů jste zapnuli DND , ujistěte se, že jste se vrátili a vypnuli DND, abyste mohli pokračovat v doručování hovorů na všech svých zařízeních.

Klikněte na svůj profilový obrázek, vyberte Dostupnost a vyberte, jak dlouho nechcete být v seznamu rušeni.


 

Kliknutím na Možnost Dostupnost >Vypnuto změňte dostupnost zpět na Aktivní, aby lidé věděli, že vás mohou znovu kontaktovat.